S:1

Milyonlarca yıl önce yaşmış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntıları...............
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Milyonlarca yıl önce yaşmış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntıları...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "fosil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir gün kaç saattir? Aşağıdakilerden hangisi kadınlara siyasal hakların verilmesiyle ilgilidir? I. 2HeII. 11NaIII. 18ArIV. 19KYukarıda verilen elementlerden hangi ikisi aynı periyotta yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Garip akımı sanatçılarından biridir? Cahiliye Döneminde haram aylarda yapılan savaşlara ne isim verilir? Mehmet, 25 sorudan 3 ünü yanlış cevaplamıştır. Buna göre Mehmet soruların % kaçını yanlış cevaplamıştır? Genetik şifrede, dört çeşit nükleotit üçlü şifreler değil de ikili şifreler halinde oluşturulsaydı,I. 16 genetik şifre meydana gelirdi.II. Tüm amino asit çeşitleri şifrelenmezdi.III. Protein sentezi aksamadan devam ederdi.verilenlerden hangileri doğru olur? Sesin yayılma hızı bulunduğu ortama bağlı olarak değişir.Buna göre sesin havada, suda ve tahtada yayılma hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Bir miktar kalemi 9 kutuya yerleştirirken her bir kutuya 146 kalem düşüyor. Aynı miktar kalemi 6 kutuya yerleştirmek istediğimizde her birine kaç kalem düşer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? 1. oyuncak2. oynamak3. oyuncu4. oyunNumaralanmış kelimelerin sözlük sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? İnsan doğal bir varlıktır dünyada içine doğduğu ,toplum ve o , toplumun var ettiği kültür tarafından biçimlendirilir ve doğallığından uzaklaşır, insan bu biçimlenmeyi yaşarken çoğu zaman iradesinin dışındaki unsurlar tarafından zorlanır; yani iradesini ortaya koyamaz.Parça hangi kavrama örnek oluşturur? Klasör ve dosya oluştururken aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisini kullanabiliriz? Aşağıdaki maddelerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? Aşağıdakilerden hangisi Batıda Rönesans döneminde ortaya çıkan genel düşüncelerden biri değildir? Metresi 5 TL den 350 cm kumaş alan Gökhan satıcıya kaç TL öder? Bir kitabın %12 indirimli fiyatı 35,2₺ olan bir kitabın indirimsiz fiyatı kaç ne kadardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Garip akımının şairleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ali 8 yaşındadır. Ablası Aliden 6 yaş büyüktür. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu... (Enbiyâ, 22)Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupada hangi gelişme üzerinde etkili olmuştur? Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ....................................... tamamlar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 78 - 29 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I. Genellikle 5 harften oluşur.II. Dosya adından önce gelirler. III. Ona bakarak dosyanın türünü anlayabiliriz.Dosya uzantıları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kültür ögesi değildir ? Türk Medeni Kanunu ile kadınlara hangi hak verilmemiştir? Aşağıdaki savaşların hangisinde Osmanlı Devleti ilk kez top kullanmıştır? Minerallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? % 140ı 56 olan sayı kaçtır? Aşağıdakileri grupladığımızda hangisi bu grubun dışında kalır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? (I) Yıllarca yaşadığım kasabadan ayrılmak için istasyona geldim. (II) Kasabadan yarım saat uzakta, sık bir ağaçlık arasında kaybolmuş küçük bir istasyon... (III) Neredeyse karşı tepelerde tan atacak. (IV) Bir tren, tiz düdüğüyle karanlığı yırtarak istasyona yanaşıyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerde hikâye unsurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Vücudumuzun hastalıklara karşı korunmasını ............................. sağlar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamber doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi toplumsal güdülere neden olur? Aşağıdakilerden hangisi ünlü tiyatro yazarlarımızdan biridir? Deniz 9 saat çalışmış ve eve geldiğinde saat 17.00 olmuştur.Deniz işe başladığında saat kaç olmuştur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir