S:1

Dünyanın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimi............
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dünyanın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimi............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "gece" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat vardır? KİMİN İÇİ YANIYOR?Bir bayram günü Nasrettin Hoca komşusuna ziyarete gidince komşusu her misafire olduğu gibi Hocaya da bal ikram ediyor. Bir tepsi içinde gelen koca bir petek baldan her gelen misafir, bir iki kaşık alır, çekilirmiş. Komşusu bakar ki Hoca kaşığı daldırdıkça daldırıyor. Peteğin yarısına gelmiş daha duracağa da benzemiyor. Dayanamayıp:—Aman Hoca fazla yeme, yoksa için yanar, deyince Hoca cevabı yapıştırır:—Kimin içinin yandığını Allah bilir.Yukarıdaki yazı halk kültürünün hangi kaynağına girer? Peygamberimizin aile fertleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan inanç konularından biri değildir? Namaza hazırlık şartlarından birisidir. Örtülmesi gereken yerleri örtmek anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma tanıma uyar? If you were in İstanbul, - - - - ? Çinde kırsal kesimde yaşayan köylüler büyük efendilerin çiftliklerinde köle olarak çalışmaktaydı.Bu durum Çinde aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Yüz yirmi beş bin yüz on dört sayısının binler bölüğünde hangi rakam bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi özel addır? "Yaşlı balıkçılar denize açıldılar." cümlesinde basit kelime hangisidir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele (Bismillahirrahmanirrahim) demeyiz? Duyarlı bir vatandaş olarak ülkemizin kal­kınması ve kaynaklarımızın doğru kullanıl­ması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? 10 yarım ekmek kaç ekmek eder? Masaüstüne boş bir klasör nasıl oluşturulur? 8 hece ve 4 kelimeden oluşan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere gelecek şekilde açtığımızda, sırtımız hangi yönü gösterir? Günümüzde bilgiye ulaşmada en çok kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimizi örnek almanın doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Temizlik .................... yarısıdır. Yukarıda yer alan Hadis-i Şerifte ki boşluğa hangi kelime gelmelidir? On beş, yirmi sene evvel çıkan bir gazeteyi, mündericatında ne kadar ehemmiyet olsa beş yüz kişi okuyamazdı. Bugün neşrolunan Evrâk-ı Havâdisin her nüshası hanelerde, kıraathanalerde, şehirlerde, kasabalarda lâakal on beş bin elden geçiyor. Yeni yazı-lan kitapları efrâd-ı milletin on üçer, on dörder yaşında nur-ı dideleri lezzetli lezzetli okuyor, eğlene eğlene müstefit oluyor. On beş seneden beri, kadınlarımızda erkeklerimizde, ashab-ı mütâlâa bire yüz tezayüd etti. İstanbulda dükkâncılar, uşaklar gazete okuyor. Hiç olmazsa dinliyor. Hukuk-ı devlete, istiklal-i millete, muhabbet-i vatana, feyz-i hamiyyete dair velev mücmel olsun malumat hasıl ediyor.Bu parçada sözü edilen dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden değildir? Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kurban mucizesi verilmiştir? Haritanın ölçeği ne kadar küçükse, ayrıntıyı gösterme gücü o kadar azdır.I. 1/6.000.000II. 1/600.000III. 1/1.600.000Buna göre yukarıdaki ölçekleri verilen haritaların ayrıntıyı gösterme gücü en fazla olandan, en az olana doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların ibadet etmelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kuranı Kerimin sûrelerini oluşturan uzun ya da kısa vahiy ifadelerine ne denir ? Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yeraltı kaynaklarının varlığı ve işletilmesi nüfus yoğunluğunu artırmıştır? 549 : 9 = ?Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Hangi sözcükteki -ken eki, eklendiği sözcükten dolayı büyük ünlü uyumuna uymuş gözükmektedir? Namazın her rekâtında okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ekeylem alarak yüklem olmuştur? 2 tane 1 lira, 1 tane 5 lira vererek, 1 tane kalem aldım. Buna göre kalemin fiyatı kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi dolu kelimesinin zıt anlamlısıdır? Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işlevi bakımından farklı bir ek almıştır? Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hali ne geçmesine ne ad verilir ? 2689 – 2436 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir