S:1

Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Dönme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Kömürleşme zamanıII. Nem miktarıIII. Kül ve uçucu madde içeriğiIV. Elementlerin yüzde bileşimleriYukarıdakilerden hangileri kömür sınıflandırmasında kullanılan parametrelerdendir? Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır? Kuranda adı 8 defa geçer. Ünlü Semud kavmine onları Allaha iman ettirmek için gönderilmiştir. Allah mucize olarak dişi bir deve göndermiş fakat kâfirlerden bir grup gizlice deveyi öldürmüş böylelikle helak olmuşlardır.Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uymuna uymayan sözcük vardır? Kurtuluş Savaşının amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenerek milli mücadeleyi tüm yurda mal etmek üzere ilk çağrı yapıldı ve Kurtuluş Savaşı bireysel ve bölgesel bir mücadele olmaktan çıkarıldı. Yukarıdaki özelliklerle aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmektedir? İnsanlar her sesi duymaz. Sadece kulağımızın yapısına uygun frekanstaki sesleri duyabiliriz. Aşağıdaki seslerden hangisini insanların duyabileceği seslerdendir? Aşağıdakilerden hangisi Niçin Allaha ibadet edilir? sorusunun cevabı olamaz? Ahirete inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmasıbeklenmez? Engin her gün 12 lira biriktiriyor. Engin 1 ayda kaç lira biriktirir? (1 ay 30 gün) Kişilerin hedef ve amaçlarına ulaşmaları için insanları yönlendirme, yardımcı olma işlemine ne denir? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? Selanik, Manastır ve Sofya Mustafa Kemalin fikir hayatının oluşmasında önemli yer tutan şehirlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerin ortak özellikleri arasında sayılamaz? Hac ne zaman yapılır? Aşağıdaki elektrikli aletlerden hangisi çalışırken ses üretmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipi, gelecek zaman anlamında kullanılmıştır? Bir saatte 143 km yol giden bir araç 12 saatte kaç km yol gider? İhlas suresinde geçen Samet kelimesinin anlamı nedir? Uluslararası Irk Ayırımı İle Mücadele Günü ne zaman kutlanır? Güneş ışığından elde edilen enerjinin doğrudan elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanlar, ilk kez karşılaştıkları kişilerle ilgili fikir edinmek için onların yüzlerine bakarlar. Sonra da konuşmalarını incelerler. Güler yüz, tatlı bir dille tamamlanırsainsana gönül kapıları açılır. Tatlı dil, sevimli görünmeyen yüzleri bile cana yakın kılar. Tatlı dile bütün gönül kapılarının açılması bundandır.Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda, ülkemizde çıkarılan madenler ve kullanım alanları verilmiştir. Yanlış eşleştirilmiş olan seçeneği işaretleyiniz. Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir? Aşağıdaki hareketlerden hangisi yön değiştiren bir harekettir? Aşağıdakilerden hangisi Amasya görüşmelerinde M. Kemalin Osmanlı Mebusan Meclisinin Ankarada toplanmasını isteme nedenleri arasında gösterilemez? Kuran kaç yılında, hangi ayda, hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre il idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Ali nin kütlesi 52 kgdır. Tolganın kütlesi Ali nin kütlesinden 8 kg 250 g az olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı kaç kgdır? Ey iman edenler!Birbirinizin kusurunu araştırmayın.Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin.(hucurat suresi 12.ayet)Verilen ayet mealiyle Allah(cc)insanları hangi konuda uyarmaktadır? Hücrede protein sentezlemede görevlidir, hücredeki en küçük organeldir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunurYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? I- Felsefe, varlığın var olup olmadığını, varsa ne olarak var olduğunu araştırır.II- Felsefe, varlığı genel olarak bir bütün olarak ele alır.III- Felsefe, varlığı parçalara ayırarak ve deney yöntemini kullanarak açıklar.Yukarıda verilenlerden hangileri felsefenin varlığa yaklaşım özelliklerindendir? Hangi sözcükte hece düşmesi olmuştur? Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? Halıyı silkelemek için, halıya nasıl bir kuvvet uygularız? Hz. Muhammed (sav.) kimseye kızmaz, hatayapanın hatasını yüzüne vurmazdı. Yanlış davranıştabulunanların bunu bilgisizlikten yaptıklarınainanır onlara doğrusunu gösterirdi.Hz. Muhammed (sav.)in bu şkilde davranmasıOnun hangi öelliğni götermektedir? İletişim alanında en yaygın kullanılan teknolojik ürün telefondur. Telefonun mucidi kimdir? Tanıtım amaçlı, belirli bir süreliğine (30 gün, 45 gün gibi) ücretsiz kullanılabilen, süresi bitince lisansı satın alınmak koşuluyla kullanılabilen yazılıma .............................................. denir.Yukarıda verilentanımdaboşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir