S:1

Dünyanın ............... hareketi mevsimlerin oluşmasını sağlar
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Dünyanın ............... hareketi mevsimlerin oluşmasını sağlarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Dolanma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Bal arılarında erkek arıdan sperm oluşumu aşağı-daki olaylardan hangisi ile gerçekleşir? Ölçüsü 180° olan açılara ne denir? 44 fazlası 342 olan sayının 215 fazlası kaçtır? Bir bitkinin yapısında bulunan,I. MagnezyumII. NişastaIII. Karbondioksitmoleküllerinden hangileri, bu bitkinin canlı olan hücrelerince üretilmez? Kurtuluş Savaşında aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır? I.Duraktan hareket eden otobüsII.Yokuştan yuvarlanan topIII.Kırmızı ışığı gören şoförIV. Yukarı atılan topYukarıdakilerden hangileri hızlanan hareket yapar? Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasına ve Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesine neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafya öğretmeni; Cengize Sivas ilinin fiziki özellikleri, Sineme ise beşeri özellikleri hakkında araştırma ödevi vermiştir.Buna göre, Sinem Sivas ilinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine değinirse Cengizin araştırma konusuna girmiş olur? Devre elemanlarının oluşturduğu sisteme basit .....................devresi denir. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isimdir? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların küçük yaşta başlamasını önlemeye yönelik davranışlar arasında yer almaz? Babam Kağan uçtuğunda kendim sekiz yaşında kaldım. O töre üzerine amcam Kağan oturdu. Oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti, tekrar besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı... Tanrı buyurduğu için on dört yaşında Tarduş milleti üzerine şad oturdum. Amcam Kağan ile doğuda Yeşil Nehire Şantung Ovasına kadar ordu sevk ettik.Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? ​Hicri takvimi hazırlayan halife aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazın.(...) Son dördün evresinden sonra gelen evre dolunaydır.(...) Dünyanın güneş görmeyen kısımlarında gece, güneş gören kısımlarında gündüz yaşanır.(...) Cisimler uzaklaştıkça gerçekte olduklarından daha küçük görünür.(...) Yeni ay evresinde Ayı göremeyiz.(...) Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. I. Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye adlı romanlarıyla yanlış Batılılaşmanın eleştirisini yapmıştır.II.Edebiyata Servetifünun yazarı olarak başlamış, daha sonra milli edebiyatı benimsemiştir. Tek romanı Gönül Hanımdır.}III.}Konuşma diliyle ve İstanbul ağzıyla kaleme aldığı İstanbul halkının yaşam tarzını anlattığı sohbet, anı, fıkra, türündeki eserleriyle tanınmıştır.IV.Servetifünun Döneminde Kavgalarım adlı eseriyle eleştiri türündeki eseriyle tanınmıştır.Numaralı cümlelerde aşağıdaki yazarlardan hangi siyle ilgili bir bilgi erilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? 198˃AYukarıdaki karşılaştırmada A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Dolu iken 21 kg gelen tenekenin içinde 18 kg peynir olduğuna göre, tenekenin darası kaç gramdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Mezhepler ne zaman ortaya çıkmıştır? Aşağıdaki olaylardan hangisinde soluk alıp verme ve nabız hızımız artmaz? Aday öğretmen yetiştirme sürecinde bir danışman öğretmen, aday öğretmenin kendi anlattığı dersle ilgili eksiklerini fark edip öz değerlendirme yapmasını istiyor. Ayrıca aynı ders anlatımıyla ilgili diğer aday öğretmenlerden de değerlendirme yapmalarını istiyor.Buna göre danışman öğretmenin, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması en uygundur? 10 yarım kaç bütün eder? Aşağıdakilerden hangisi doğru bilinenden ayrılmak anlamında bir deyim değildir? "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel bir araştırma yapan Yağız, ansiklopedi ve dergilerden faydalanmıştır. Ayrıca internet sayesinde de birçok yeni bilgiye ulaşmıştır.Yağızın, bu çalışmaları yaptığı bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin hangisi tırnak ( ) içine alınmalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde daha fazla sesli harf vardır? Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? I live in India. Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir Bir basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ayın Dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlık olduğu evreye ne ad verilir? Ben 11 yaşındayım abim benden 4 yaş büyüktür.İkimizin yaşlarının toplamı kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir otobüsteki 16 yolcudan 5 tanesi bayandır. Otobüs sıradaki durakta durduğunda 4 yolcu daha otobüse binmiş hiç yolcu inmemiştir. Son durumda otobüsteki erkeklerin sayısı, bayanların sayısının üç katı olduğuna göre sonradan otobüse binen 4 yolcudan kaçı erkektir? 17 Şubat 1923te İzmirde toplanan ilk iktisat kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır:Hammaddesi yurt içinden temin edilen • sanayi dalları kurulmalıdır.Yabancıların kurduğu ticaret işletmelerin• den kaçınılmalıdır.Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendi• rilmelidir.Bu kararlarla;I- dışa bağımlılığı önlemekII- yabancı sermayeyi etkili kılmakIII- millî ekonomiyi kurmakIV- ekonomik bağımsızlığı sağlamakhedeflerinden hangilerine ulaşılması amaçlanmış olabilir? Yaşlı adam, bastonunu sıkıca tutarak oturuyordu muayene odasının girişindeki koltuklarda. Yanındaki torunu, yaşlı adama kendisini nasıl hissettiğini soruyordu sürekli. Bir ara hemşire odadan çıktı, sırada bekleyen hastalara göz attı. Hastane gittikçe kalabalıklaşıyordu. Tam bu sırada Doktor Bey, hastanız geldi. diye bir ses duydum. Beni çağırıyorlardı.Bu metinde anlatımı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Zaman, birçok şeyi değiştirir ama eski dostları değiştirmez.Her vakit bahane bulur işini yapmayan.Altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir