S:1

Mutfak tezgâhlarında kullanılan maden.......................
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Mutfak tezgâhlarında kullanılan maden.......................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "mermer" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Abbasi halifesi Memun tarafın- dan Bağdatta kurulan Beytül Hikme (Hikmet Evi) denilen kurumda tercüme bürosunun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Asurlular ile Lidyalılar arasında yapılan ........................ ticaretin gelişmesini sağlamıştırYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Otomobil lastiklerinin basınçlarını ölçmek için kullanılan araçlara ne ad verilir? Türkiye Selçuklu Devletinde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir? Işığın yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şiir, roman, hikâye, tenkit, tiyatro, edebiyat teorisi alanlarında eserler vermiştir. Şiirlerinde romantizmin, romanında ise realizmin etkileri görülür. Muallim Naciyle eski edebiyat – yeni edebiyat tartışmaları yapmıştır. Uyağın göz için değil kulak için olması gerektiğini savunmuş, bu tartışmadan galip çıkmıştır. Devrinin genç yazar ve şairlerine önderlik yapan sanatçımız onlara yeni edebiyatı öğretmeye çalışmıştır. Servetifünun topluluğunun alt yapısını oluşturmuştur.Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimler yazılırken yazım yanlışı yapılmıştır? Tarihimizdeki ilk minyatür örnekleri hangi Türk topluluğu dönemine aittir? (+40) – (-20) – (-10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°Cnin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bundan neredeyse otuz yıl önce okuldayken bir kompozisyon yazmıştım. Kurduğum cümledeki hayal kırıklığımı daha güçlü ifade etmek için yılan gövdesi gibi kıvrılmış bir ünlem işareti kullanma ihtiyacı hissetmiştim.Bu metnin yazarının ünlem işaretini farklı şekilde kullanmasındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dille aktarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de bağlacı yanlış yazılmıştır? Alfa ve beta bozunması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hâle geçmesi için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar.Bu yayılan enerji paketlerine ne ad verilir? Bir manavda ayda 432 kg vişnenin 320 kg'ı satıldığına göre geriye kaç kg vişne kalmıştır? Peygamber isimlerinden sonra yazılanas.nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Ben onları göremem, onlar beni görürler Güzel düşüncelere güç ve kuvvet verirlerBu beyitte verilen mesajı aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi anlatmaktadır? Oruç ........ ile .......... arasında yeme ve içme gibi nefsani işlerden uzak durma şeklinde yapılan bir ibadettir.Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi iki kelime gelmelidir? Hz. Muhammed'in (sav) peygamberlik hayatı kaç yıl sürmüştür? Kişisel dileklerimiz ve arzularımızı aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile ifade edilebiliiriz? Babam 4 koli yumurta aldı. Her kolide 18 yumurta olduğuna göre babam kaç yumurta almıştır? Bir işyerinde çalışan baba neyi hak eder? 88:(8+3)+6-2.2 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. ( ) Pusulanın renkli ucu kuzey doğuyu gösterir.( ) Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Maraş ilimize Kahraman unvanı verilmiştir.( ) Şerife Bacı İstiklal Savaşımızın kadın kahramanlarındandır.( ) Ağaçların yosunlu tarafları güneyi gösterir.( ) İkiz kardeşlerin TC kimlik numaraları aynıdır.. Element kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı hangisidir? Melez kıvırcık saçlı bir anne ile düz saçlı bir babanındoğacak ikinci çocuğunun kıvırcık saçlı olmaihtimali % kaçtır? (Kıvırcık saç özelliği düz saç özelliğinebaskındır) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmamıştır? Gülen Adaʼnın nerede başlayıp nerede bittiği hiç bilinmezdi. Çünkü adanın kıyıları ve bağrı, deniz altı ma-ğaralarıyla ve dehlizleriyle oyuk oyuktu. Adanın deniz altındaki koridor ve tünellerinden giren dalgaların suları birbirine bir şeyler fısıldayıp anlatırlardı. Sular iç içe ebemkuşakları yaparken ürkek çığlıklar duyulurdu.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 28 şekerim vardı. 3 arkadaşıma 6 şar tane dağıttım. Geriye kaç şekerim kaldı? Kuran-ı Kerimin ilk ayeti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sonuna dipnot konulmasının amaçlarından biri değildir? Akdeniz ikliminin görüldüğü köylerde konut yapımında daha çok hangi malzeme kullanılmıştır? Peygamberimizin ölüm yeri ve yıl hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? Diğer adı Meskukat olup eski paraları inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Atatürkün bilimsel çalışmalarda kullanılmasını istediği dil, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama görülmez? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır? Yaz gelince karate kursuna gideceğim. Cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir