S:1

Temizlik ürünlerinde kullanılan maden..............
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Temizlik ürünlerinde kullanılan maden..............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "bor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir grup içinde yer alan bireylerden aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisinin görülmesi doğru değildir? Okunuşu "beş yüz" olan sayıyı yazınız? Ben, Şehitkamil Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, ninem ve kardeşimle beraber yaşıyorum.Metne göre aşağıdakilerden hangisi Melikenin üstlendiği rollerden biri değildir? • Elektrik ve elektronik aletler• İleri teknoloji ürünleri• Otomotiv• KimyaYukarıda verilen alanlarda yurtdışına yüksek miktarlarda ihracat yapan bir ülke ile ilgili aşağıda varılan yargılardan hangisi doğrudur? (1) Üzerinde su damlacıkları olan çiçeğe doğru eğildi. (2) Bu, üzerinde kırmızı desenleri olan sarı bir çiçekti. (3) Sarı çiçekler arıların ilgisini daha çok çeker. (4) Desenine rağmen üzerindeki su damlacıkları berraktı.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak amaçlarındandır? M. Kemal Atatürk tüm yurdun işgal edilmesiyle ortaya çıkan karamsar tabloda ortaya atılan İngiliz ve Amerikan manda ve himayesi fikirlerine şiddetle karşı çıkmıştır. Buna göre M.Kemal Atatürk manda ve himaye fikrine neden karşı çıkmış olabilir? Aşağıda verilen kutsal kitaplardan hangisi Hz. Davud (a.s) a gönderilmiştir? Akşam hiç kuşkusuz sizin evde toplanmış olabilirler. cümlesinde anlatım bozukluğu vardır.Bunun giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi cümleden çıkarılmalıdır? Malazgirt Savaşı: Verilen kavram ile aşağıdakilerden hangisiyle ilişki kurulamaz? 2​0 tane kibrit kaç deste eder? Başkenti Sardes (Sard) olmak üzere Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulan uygarlık hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız. (....)Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir ve ‘m sembolü ile gösterilir.(....) Dörtgenlerin ve üçgenlerin iç açıları toplamı 360˚ dir. (....) Bir üçgenin çevre uzunluğu üç kenar uzunluğunun toplamına eşittir.(....) Metre cinsinden verilen bir uzunluğu santimetreye dönüştürmek için 100 ile çarparız. (....) 12,387 ondalık sayısının onda birler basamağındaki rakamın sayı değeri 7dir 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az ne kadarını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder? Vatandaş olma sorumluluğu; Vatandaşın sahip olduğu hak ve ödevler gereği,devlete karşı olan görevlerini yerine getirmesidir. Buna tanıma göre hangisi Vatandaş olma sorumluluğunu taşıma yollarından biri olamaz? Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Yukarıda tanımlanan hak aşağıdakilerden hangisidir? ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan biri değildir? I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Biligteki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin inceleme alanına girmez? MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 36 lirayı 4 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Her birine kaç lira düşmüştür? Bir voleybol maçının bilet fiyatları çocuklar için 8 lira, yetişkinler için 15 liradır. Bu maçı biletli 50 çocuk ve 350 yetişkin izlediğine göre bilet satışından toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? Gereksiz söze ne hacet, insan ne anlatmak istiyorsa bunu en kısa şekilde anlatmalı ki sözüne yalan karışmasın. derdi ve bir şey anlatırken az konuşur, konuşurken kısa cümleler kurar, işe yaramayan tek sözcük bile kullanmazdı.Bu parçada sözü edilen kişinin hangi anlatım özelliği vurgulanmaktadır? Mel : Can you give me your tablet for a minute? - - - -.Joel : Of course.Mel : Thank you. Avrupalı bir kral: Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir. ifadelerini kullanmıştır. Buna göre yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararlarındandır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen örnekler ve yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Atatürkün babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi toprakta kirlilik oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Araplarla Türkleri birbirine yakınlaştıran sebeplerden biridir? Bu dünya ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi! (Ankebut Suresi/64)Yukarıdaki ayet inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir? Halk fıkraları ................. mizah dalının ................ siması Nasrettin Hoca gelir aklımıza. cümlesindeki boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur? Hz. Muhammed (SAV) e indirilen ilk ayetler hangi surenin hangi ayetleridir? Gecenin karanlığına kalmış insanlara özgü bir tedirginlik ve sessizlikle yürüyordu. (2) Saat tam gece on ikiydi. (3) Caddeyi bir düğün konvoyunun çılgın kornaları doldurdu. (4) Gecenin hüzünlü sessizliğini şamatacı bir grubun sevinci bozuyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi birincil ihtiyaçlardan değildir? Elbisenin, vücudun ve namaz kılınacak yerin temiz tutulması şartı aşağıdakilerden hangisidir? İslam dinine göre Allah tarafından yasaklanan söz ve davranışlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir