S:1

Katı-... Sıvı-.... Gaz-....
Verilen boşluklara sırayla hangi maddeler örnek yazılabilir?

Katı-... Sıvı-.... Gaz-....Verilen boşluklara sırayla hangi maddeler örnek yazılabilir? sorunun cevabı "Kum-ayran-oksijen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Çevreyi en az kirleten tükenebilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Umulur ki düşünürsünüz diye ayetlerimizi size böyle açıklıyoruz.(Bakara suresi, 76. ayet) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Fazla miktarlarda alındıklarında vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Yazar kendi içine dönen, içindeki gizli kişiyi keşfeden ve bu sayede kelimelerle yeni bir âlem kuran kişidir. Ben, boş sayfaya kelimeleri yavaş yavaş yazarak masamda oturdukça kendime yeni bir âlem kurduğumu, kendi içimdeki bir başka insanı, tıpkı bir köprüyü ya da bir kubbeyi taş taş kuran biri gibi ortaya çıkardığımı hissederim.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yazarların özelliklerinden biri değildir? 1960ta kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir? Dinimizce yasaklanmış olan iş ve davranışlara ne denir? • Kahve kokulu, limon ekşidir.• Portakal suyu turuncu, süt beyaz renklidir.• Taş sert, sünger yumuşaktır.Verilen bu bilgilerden maddelerle ilgili hangi sonuç çıkarılabilir? Osmanlı Devleti ilk defa hangi antlaşma ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başlamıştır? Yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler bakımından insanı etkileyen eski konakların her biri sakinlerinin hayat hikâyelerini de yansıtıyor.Bu parçadaki altı çizili söz grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin şekil almış haline uygun bir örnek değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılmış bir sözcük vardır? Şair kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mekke dönemindeki olumsuz şartlara rağmen Müslümanlar İslamı yaşamak ve anlatmaktan geri durmuyorlardı. Hem ekonomik sıkıntılar hem de yapılanişkenceler altında bu yolu sürdürmek gerçekten zordu. Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan çıkaracağımız derslerden biri değildir? Çevresi 42 cm olan bir üçgenin iki kenar uzunluğu toplamı 32 cm ise üçüncü kenarın uzunluğu kaç cm dir? Yılın ilk ayı hangisidir? ‘Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız derken M. Kemal in hangi kişisel özelliği ortaya çıkar? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisi için Yargıtayın ilgili ceza dairesine başvurulmaz? Kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıda verilen hadise uygun davranmış sayılmaz? Sevginin kilosuyla dalga geçmişler.Bunun sonucunda Sevgi de nasıl bir duygu değişimi olmuştur? Düştüm ateşlere durmaz yanarım İçip aşkın dolusundan kanarım Müşkül işi ululara sorarım Bilinmez gözleri mestim bilinmezBu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? . Aşağıdaki rollerden hangisi sonradan kazanabileceğimiz rollerdendir? I. insanın içini bayıltan hanımeli, gül ve salkım kokuları II. bu yarı aydınlık gecedeIII. karışıyorduIV. siyahımtırak bir mavinin bütün değişik şekilleri kucakladığı bu bahçedeV. binbir ot kokusunaNumaralanmış sözcük ve söz gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan dördüncü aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin yaşadığı Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir? dengeli – olmak – beslenmeliyiz – için – düzenli – sağlıklı – veYukarıdaki sözcüklerden kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü sözcük hangisi olur? 15' ten 30' a kadar beşerli ritmik sayan bir öğrenci hangi sayıları söyler? Mustafa Kemalin Meclisin yetkileri ve hükümetin kurulması konusunda verdiği 24 Nisan önergesinde Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir.denilerek TBMMnin üstünde bir güç olmadığı belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?I. İstanbul Hükümetinin yok sayıldığınaII. Meclisin bağımsız olduğuna III. Kabine sisteminin kabul edildiğine İslam Devletinde ilkhazine (Beytül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız ? 3.10 + 4 . 0,1 + 2 . 0,001 = ? Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 40 birlik kaç onluk eder? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlar için belirlenen hizmet sınıflarından biri değildir? Nowadays, social networks are very popular. There, people find a lot of old and new friends. They share photos and important events in their lives. All these are good but social networks also have some disadvantages. People start to live in an imaginary / a virtual world and forget to go out. They do not meet with their friends in cafés or parks. Do social networks have more advantages than disadvantages? This is an open question.We can understand from the text that - - - - . Motosiklet motorunda, hava filtresinin kirli olması aşağıdakilerden hangisine nedenolur? Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar, Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu. Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar, Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu. Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? Hz. Ali halife olarak kaç yıl görevde kaldı? Yüce Allahın kendine özgü bütün isim ve sıfatları ile tek ilah olduğuna inanmaktır. Allaha hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca Allaha ibadet etmektir.Yukarıda hangi kavram anlatılmıştır? Mustafa Kemal padişah Vahdettinin kendisini 9. Ordu Müfettişi olarak Samsuna görevlendirmesini onaylamamasına rağmen neden kabul etti? 3m+3 ifadesinden -2m+3 ifadesi çıkarılırsa sonuç kaç olur? Atatürk köylünün durumunu düzeltmek için bazı çalışmalar yapmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir? I-İğne yaptırmakII-Banyo yapmakIII-Kan vermekIV-İlaç içmekYukarıdaki maddelerden hangileri orucu bozmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir