S:1

Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır?

Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? sorunun cevabı "Kum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Güneşin altın ışıkları çam ağaçlarının sık, koyu yeşil yaprakları arasından tatlı ve neşeli süzülüyordu. Ağaç kökleri doğal merdiven basamakları gibiydi. Her tarafta yosun sedirleri vardı.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında bulunmaz? Hangisi hayvanları tedavi eden doktordur? Kursörün sağındak karakterlerii silen tuştur. Tanımı verilen tuş hangisidir? Bayrak töreninde aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in insanlık için önemli sayılabilecek özelliklerinden biri değildir? Magna Cartaya (Magna Karta) göre yargı kararı olmadan hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez ve sürgün edilemezdi.Magna Kartada geçen bu hüküm günümüz modern yönetim anlayışının hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Spinozaya göre, bütün var olanlar Tanrının özünden türemiştir. Yaratmadan söz edilse bile, bu mantıksal bir zorunlulukla Tanrıdan ortaya çıkmıştır.Spinozanın Tanrıya bakış açısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Babamızın çocukluğunu araştırmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanırız. Virgülün kaldırılması halinde, aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında değişiklik olur? Bir sözün anlamını tam olarak değil de biraz noksanıyla ifade etmektir. Kuranın tam çevirisi yapılamadığı için bu ifade kullanılmaktadır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın küreye benzediği ispatlar? Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam Devletlerinde ekonomik hayatın içinde önemli bir yeri olan Ahilikle ilgili, doğru bir bilgi değildir? İtina kelimesinin anlamdaşı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Sıvı maddelerin hacmi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Bu tür, tarihimizde özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında fazlaca kullanılmıştır. Askerler, devlet adamları, sanatçılar; meydanlarda, camilerde yaptıkları konuşmalarla halkı bilinçlendirmiş, millî bilincin oluşmasını sağlamışlardır.Bu paragrafta bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu rahatsızlandığında diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.Bu hadis Hz. Peygamberin aşağıdaki eğitim yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur? Karbondioksit + Su → Organik besin + ?Yukarıda verilen fotosentez tepkimesinde ? ile gösterilen bölüme hangisi gelmelidir? Yaşantı ve tekrar sonucunda, davranışlarda meydana gelen kalıcı değişmeye ve yeni davranış biçimlerinin kazanılmasına öğrenme denir. İçgüdü, refleks, fizyolojik uyum gibi nedenlerden kaynaklanan davranışlar öğrenme değildir.Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi solunum organı değildir ? I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? 1402 Ankara Savaşından sonra Osmanlıda padişahsız geçen 11 yıllıkdöneme ..................adı verilir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? July is - - - - than December. DOĞRU MU? YANLIŞ MI? ( ) üçgenin 3 tane köşegeni vardır.( ) dik açıyı oluşturan iki açıdan biri 50° ise diğeri 130 °dir.( ) üçgenin iç açılarının toplamı 180°dir.( ) dörtgenin iç açıları toplamı 360◦dir.( ) bir açısı geniş , iki açısı dar olan üçgen bir geniş açılı üçgendir. Peygamberimiz Hendek Savaşında sahabeden Selman-ı Fârisînin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırmıştır. Böylece düşmanın şehre girmesine engel olunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılması gereken bir sonuçtur? Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu ilk yıllarda, Kendi liman ve kıyılarımızda gemi işletme hakkı- na sahip değiliz. Bu hakka sahip olan yabancılar ve azınlıklar bize ciddi zorluklar çıkarıyorlar.diyen bir gemi tüccarının bu sıkıntısı, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi zıt anlamlıdır? Her insan, topluluk karşısında konuşurken bir ölçüde heyecan duyar. Aslında iyi bir izlenim bırakmak için konuşmacının biraz heyecanlı olması da gerekir. Ölçüsü iyi ayarlanmış heyecan, dinleyicileri olumlu yönde etkiler. Ancak konuşma sırasında fazla heyecanlanan bir konuşmacının bu heyecanı bir süre sonra sözlerine, hareketlerine yansır; konuşma sırasında konuşmacının dili dolaşır, hareketler yer yer kontrolden çıkar. Böyle bir durum da----.Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülemez? Haftada 150 Kr para biriktiren bir öğrenci bir ayda kaç TL para biriktirir?(1 ay 30 gün) Who is she ?sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine örnek yoktur? Realizm kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 140.000 mg kaç g' dır? Jack :Hi,Tom! Whats up?Tom :Hi, I am going to call a taxi.Jack :Dont call a taxi, - - - - . Lets go! 100+75 < ......... noktalı yere yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, yeni kimlik kartının uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir? I have got a son and - - - - is almost a year old. ADP'den bir fosfat molekülü ayrıldığında oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir