S:1

Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangileri katı haldedir?
1. Top
2. Cetvel
3. Zeytinyağı

Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangileri katı haldedir?1. Top2. Cetvel3. Zeytinyağı sorunun cevabı "1 ve 2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır? İşgallere karşı ilk tepki nerede başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş bölümüne aittir? Trafik levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir? Yapılan bir yarışmada dereceye giren yarışmacıların adı yazılıyordu. Sayıların sıra bildirmesi için sayının yanına hangi noktalama işareti koyulmalıdır? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız(.....) Çeltik (pirinç) ekim alanları, sivrisinek geliştiğinden sıtma hastalığına neden olmaktadır, bu nedenle devlet kontrolü altındadır.(.....) Karadeniz kıyıları güneş enerjisinden en fazla yararlanılan bölgemizdir.(.....) Nükleer enerji, ülkemizde yaygın olarak kullanılan enerji kaynağıdır.(.....) Ülkemizde doğal gaz rezervi bulunmamaktadır.(.....) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölge insanının ekonomik, kültürel, sosyal alanda kalkınmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi suyun vücuttaki görevlerinden değildir? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesi, savaşın seyri üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? Yaşlılara Saygı Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki cümlelerden hangisine neden? sorusunu sorarsak cevap alamayız? Manavdan 8 elma, 6 armut, 3 muz aldım. Toplamda kaç tane meyve aldım? Türkiye haritasını karşımıza aldığımızda Van ili hangi yönde olur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Aşağıdakilerden hangisi yönümüzü bulmamıza katkı sağlamaz? 6 yüz binlik+4 on binlik+ 7 binlik+ 2 yüzlük+ 6onluk+ 8 birlik oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi istişare ile ilgili değildir? Mustafa Kemalin çocukluk ve gençlik çağlarını yaşadığı Selanik ve Manastır şehirlerinde azınlıklar yaşıyordu. Bu azınlıklar, Fransızİhtilalinin de etkisiyle bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı.Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemalin yaşadığı bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz? Bir terzi elindeki 8 m 75 cm kumaşın 2 m 56 cm‘ si ile gömlek dikiyor. Kalan kumaşın 2 m 47 cm‘ si ile ceket dikiyor. Terzinin elinde ne kadar kumaşı kalıyor? Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır. anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1047+928=?Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla günlük hayatı kolaylaştırmak amaçlanmıştır.Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Trajedi türünün ilk büyük ustası kimdir? Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlardan seçilme nedenini açıklar? I- Hacca gitmekII- Anne babaya iyilik yapmakIII- Zekat vermekIV- Yetim doyurmakPeygamberimiz hadis-i şerifine göre vaktinde kılınan namazdan sonra Allah katında en değerli ibadet hangisidir? Bir okulda 2 bina,her binada 13 sınıf ve her sınıfta 20 sıra vardır.Buna göre,bu okuldaki toplam sıra sayısı kaçtır? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken yanında .......................... vardı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin zıt anlamlısı verilmiştir? Öğrencilere öğretmek istediğimiz bilgiler kendi başlarına değerli değil, sonuçları açısından değerlidir. Öğrenci edindiği bilgi ile günlük hayatta karşılaştığı problem durumlarına akılcı çözümler ürettiğinde bu bilgi onun için değer kazanır.Bu parçaya göre aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi bilginin öğrenci için değer kazanmasına en fazla katkıda bulunur? Iğdır'da Güneşin Bursadan önce doğmasının nedeni nedir? Bilinçli bir tüketici doğru seçim yapmasına rağmen aldatılırsa nereye başvurmaz? Geleneksel çocuk oyunlarının nasıl ortaya çıktığı konusundaki düşüncelerden hangisi doğrudur? Fay hatlarının bulunduğu yerlerden çıkan sıcak su buharı ile üretilen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir? 5dk 20 sn ye tüpsüz dalış yapabilen bir yüzücü, denizin altında kaç sn ye kalmış olur? Bahar geldi mi çiçekler açar cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir? She - - - - to England in a few weeks. 1924 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine bölünebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir