S:1

Türkiye Selçuklu Devletinde devleti idare edenlerin görevlerini kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol eden divan aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye Selçuklu Devletinde devleti idare edenlerin görevlerini kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol eden divan aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Divan-ı İşraf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 326 dır. Bu işlemde eksilen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asyadan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir? Kütle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir? Teknoloji firmaları ürettikleri ürünlerin yanlış kullanımını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alır. Bu önlemlerin başında kullanım kılavuzları gelir.Buna göre kullanım kılavuzları aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez? Onlar basamağında 8, birler basmağında 6, yüzler basamağında 5 olan sayının en yakın olduğu yüzlük aşağıdakilerden hangisidir? 52 kalemi 4 kişiye paylaştırdığımızda her bir kişiye kaç kalem düşer? Arnold : - - - - ?Bruce : I like going to the cinema. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.( ) Büyüklerle çocukların sorumluluğu farklıdır.( ) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.( ) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.( ) Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir. 4.375 büyüktür ............. Noktalı yere yazılabilecek en büyük sayı hangisidir? Yurdumuzda bulunan tarihi ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Karşılanmadığı zaman insanlarda yaşamsal sıkıntıya neden olan şeylere ne denir? Gençti, yiğitti. Gürül gürüldü. Hep öndeydi. Gözünü budaktan esirgemezdi. Çalışkandı. Coşkundu. Yorulmak nedir, bilmezdi.Yukarıdaki parçada anlatılan kişinin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? 78 – 40 = 3838 – 9 = 29şeklinde zihinden yapılan ifadenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir? Birçok tanrının varlığına inanmak demektir. Bu inanca göre evrende birden fazla tanrı vardır ve bu tanrıların farklı görevleri bulunmaktadır. Daha çok ilkel toplumlarda ortaya çıkmış ve farklı şekillerde varlığını devam ettirmiştir.Metinde anlatılan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, konu hakkında bilgi vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir? Bir kolideki 30 yumurtanın 1/6‘ sı kırık çıktı. Kırık olan yumurta sayısı kaçtır? Bir bankaya dolar olarak yatırılan paraya % 10, Türk Lirası olarak yatırılan paraya % 75/2 yıllık faiz veriliyor. 1 doların 2 lira olduğu dönemde bir kişi parasını bir yıl için dolar olarak faize yatırıyor.Bu kişi bir yıl sonra parasını faizi ile birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için doların bir yıl sonraki değeri en az kaç lira olmalıdır? Şimdiki zaman ile ilgili yapılan çekimlerden hangisi yanlıştır? Kırsal bölgelerde, eğitim seviyesinin yüksek olmasına neden olan psikolojik etkenleri bulup, bu etkenleri diğer kırsal bölgelere genelleyerek, aynı etkileri oluşturacak düzenlemelerle ülkenin kırsal bölgelerinin eğitim seviyesini yükseltme çalışmalarını destekleme amacı, psikolojinin aşağıdaki hangi temel amacıyla ifade edilebilir? Patrona Halil İsyanı kaç yılında olmuştur? 1- Kar yağınca alışverişi yarına bıraktı.2- Öğretmen herkesin yerini değiştirdi, sadece Birgülü bıraktı.3- Havalar soğuyunca öğlenleri yürüyüş yapmayı bıraktı.4- Zeynep, evden çıkarken odasını olduğu gibi bıraktı.Bırakmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır? 8 in 100 den küçük en büyük katı ve 14 ün 100 den büyük en küçük katının toplamının 3 katı kaçtır? Bir yolcu treninde 53 çocuk, 84 erkek ve erkeklerden 36 fazla kadın vardır. Trendeki kaç yolcu vardır? "İstanbul" kelimesinin ilk hecesi aşağıdakilerden hangisidir? (I) 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbulda doğan Ahmet Hamdi Tanpınarın çocukluk yılları, kadı olan babası Hüseyin Fikri Efendinin memuriyeti dolayısıyla değişik yerlerde geçmiştir. (II) 1919da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine giren ve burada Yahya Kemalin derslerine devam eden Tanpınar, Türk ve Batı edebiyatlarını yakından tanıma fırsatı bulmuştur. (III) Tanpınarın tüm şiirleri incelendiğinde sanat anlayışında hocası Yahya Kemalden etkilendiği çok açıktır. (IV) 1929 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra, ilk olarak Erzurum Lisesinde olmak üzere çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. (V) Değişik dergilerde neşredilen şiir, deneme ve hikâyeleriyle dikkat çeken Tanpınar, Ahmet Haşimin vefatı üzerine 1933 yılında onun yerine Güzel Sanatlar Akademisi Estetik ve Mitoloji dersleri hocalığına getirilmiştir.Bu parçada numaralı cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Aşağıdakilerden hangisi mayoz sonucunda meydana gelen değişimlerden değildir? El sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? İhlas suresinde Allahın bazı sıfatları geçmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde Allah için kullanılmamıştır? 1 Kg Elma - 4 lira 1 Kg Armut- 3 lira 1 Kg Patates - 2 lira 1 Kg Çilek - 7 liraHer meyveden birer kilo alan Hasan toplam kaç lira harcamıştır? 10 + 7 ◊ (2 + 3) işleminin sonucu kaçtır? ... Kim hasta olur, yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun... (Bakara suresi, 185.ayet)Bu ayet aşağıdaki oruçlardan hangisi hakkın- dadır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi basit bir sözcüktür? Alex : What is good for our health?Doctor : - - - - . "Yarın sen de dedemlere gel." cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Birlikte işlerin daha kolay yapılabileceği" anlamına gelmektedir? Sinemaya uyarlanan edebiyat yapıtlarında, metne tamamen sadık kalınabileceği gibi esinlenmelere de rastlanır. Uyarlama, usta bir yönetmenin elinde hemen her zaman yeni ve özgün yaratımdır, çünkü sinema ve edebiyat anlatım olanaklarının farklılığı, biçim ve biçem konusunda her ikisinin sunduğu çeşitlilikle birbirinden tamamen farklıdır. Bazen bir romanda anlatılmak için onlarca sayfa harcanan bir ruh hâli, atmosfer vb. gösterimi için sinemada bir dakikalık bir sahne yetebilir. Bu nedenlerle bazen çok nitelikli romanların çok kötü sinema uyarlamaları olabildiği gibi ortalama romanların çok çarpıcı filmleri yaratılabilmektedir.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Karadeniz Bölgesinde tarımda makine kullanımınındüşük olmasındaki temel sebep aşağıdakilerdenhangisidir?A) Bölgenin her mevsim bol yağış almasıB) Bölgede dağların denize paralel uzanmasıC) Bölgede nüfus artış hızının yüksek olmasıD) Bölgede tarım arazilerinin dik ve akarsularla parçalanmış olması Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir