S:1

Sağlıklı beslenmek için öncelikle yiyeceklerimizin nasıl olmasına özen göstermeliyiz?

Sağlıklı beslenmek için öncelikle yiyeceklerimizin nasıl olmasına özen göstermeliyiz? sorunun cevabı "sağlıklı ve taze" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
“Millet” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının sebeplerinden biri değildir? Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 1067 yılında kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Anayasası’yla 1924 Anayasası’nın ikinci maddesinde; Türk Devleti’nin dini İslam, dili Türkçe ve başkenti Ankara olduğu belirtilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre; I. 1924 Anayasası laik değildir. II. Milliyetçilik ilkesini benimsemiştir. III.Teokratik öğeler varlığını sürdürmüştür, yargılarından hangilerine ulaşılır?  Halat çekmece oynayan çocuklar karşı taraftaki arkadaşlarını çekiyorlar. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybedecektir. Her iki gruptaki çocukların yeri değişmediğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Selda’nın 9 kalemi vardı. Annesi 7 kalem daha aldı. Selda’nın kaç kalemi oldu? • Akıllı olmak•Ergenlik çağına girmiş olmak•Zengin olmakBir Müslüman aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapabilmesi için bu şartların tamamını taşı- mak zorundadır?  "İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır." Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ yol ” kelimesi ” Her yolculuğum zor geçer.” anlamında kullanılmıştır? Özellikle kış aylarında nezle ve grip olmak istemeyen biri hangi besin içeriği içeren maddelerini tüketmelidir? Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Osmanlı Devleti Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskân etti (yerleştirdi).Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi 3.(x + 2) ’dir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? Trablusgarp Savaşında (Derne ve Tobruk’ta) Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başarılı savunmalarına karşın oradan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir? Yerleşme ve seyahat özgürlüğü T.C. Anayasası tarafındangüvence altına alınmakla birlikte bazı özel durumlarda bu hakkımız kısıtlanabilir.Aşağıdakilerden hangisinde “Yerleşme ve seyahat özgürlüğü” kısıtlanamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmıştır?   Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyoçeşitlilik genel olarak azalır.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 14 cm  b = 14 cm  c = 21 cm Bir otobüs gideceği 560 kilometrelik yolun 3/8' ini gitmiştir. Otobüsün gitmesi gereken kaç km'lik yolu kalmıştır? Babasının öğütlerine hiç kulak asmıyordu.    Altı çizili deyim cümleye hangi anlamı katmıştır? It was a wonderful morning. Elif decided to prepare breakfast for her family. She wanted to surprise them. First, she washed and peeled the potatoes. Then, she sliced and put them in the boiling oil. She also wanted to make tea. So, she poured some water into the tea pot. After that, she started setting the table. She placed the glasses, the plates and some other things. She did not forget the jam, the olives and the cheese. Elif toasted some bread for her father. Everything was wonderful except for the potatoes. She suddenly smelled something. The potatoes were burning! Smoke filled the kitchen...Which one is true according to the text? Masallarda genellikle aşağıdaki anlatım türlerinin hangilerinden yararlanılır? Bunaldım kendisiyle boğuşmasınıBaşkalarında çözmeye çalışan insanlardanUsandım sözcük oynamalarından, tılsımlı sıfatlardanKaçı duru, yalın çalışkandır insanların‟İçtenliğin”ya da ‟dünya görüşünün”kirletmediğiKendime bir yeni yıl kartı yazarak bunları diliyorumBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? "Duyu organlarımızın çoğu vücudumuzun ….... bölümünde bulunur." tümcesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki  ifadelerden Doğru olanlara "D" yanlış olanlara "Y" yazalım.(     ) Öfkelendiği zaman kendini tutabilen ve saygılı olan insan erdemli insandır.(     ) Hayvanlara zarar vermemek hayvanlara karşı sorumluluklarımızdandır.(    ) Tarihi eserlere zarar vermemek insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdandır.(    ) Toplumda adaletinin sağlanması huzursuzluk getirir.(    ) Yasalar haksızlığa sebep olur.  ’KIRKAYAK’’ kelimesi hangi şıkta hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın özelliklerinden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı 2.  Dönem sanatçısı değildir? “Yanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Anadolu  Selçukluları döneminde,  şehirler arasında    tüccarların konaklayıp dinlenebilecekleri kervansaraylar inşa edilmiştir.Bu yapıların inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 855 sayısı nasıl okunur? Ulusal yasta veya 10 kasımda aşağıdaki hangisinde bayrak yarıya indirilmez? Gazlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hinduizm’e aittir? “2 saat 39 dakikalık bir otobüs yolculuğundan sonra piknik alanına geldik.”  Diyen biri kaç dakika yolculuk yapmıştır? Dilek 39 kg, babası Dilek’ in ağırlığından 24 kg fazladır. Dilek ile babasının ağırlıkları toplamı kaç kg’dır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir