S:1

Dengeli beslenmeyen biriysek aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

Dengeli beslenmeyen biriysek aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? sorunun cevabı "​Vücudumuzun bağışıklık sistemi zayıflar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki adlardan hangisi "yalın" durumdadır? He never goes out at nights,……….?  Ardışık üç sayının en büyüğü 62 ise bu sayıların toplamı kaçtır? “Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”(İsrâ suresi, 9. ayet.)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özellikle- rinden hangisine örnek oluşturur? Yumurtalarımın 1/7'i olan 10 yumurtayı kırdım. Kaç yumurtam kaldı? 3,4   5,001  ve  3,45  ondalık kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir? Bilgi edinme kapsamında, başbakanlık bilgi edinme kurumu olan, internet, telefon veya dilekçe ile istenilen her konuda istek, öneri ve şikayet yapılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam bir maddedir? Karakuzu kelimesi kaç harften oluşmuştur? Türklerde ölen kişinin arkasından yapılan cenaze törenine ne ad verilir? Fiyatı 990 TL olan televizyonu Betül aylık 18 TL taksitle,Zeynep ise 15 TL taksitle aldı.Zeynep,her ay Betül’den kaç TL fazla ödeyecektir? Yaşadığı yerde yolların bozuk olmasından şikayet eden biri aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Cumhuriyetçilik" ilkesi ile bağdaşmaz? Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır?  Anadolu ‘ya akın yapan ilk Türk devleti hangisidir? Yardımlaşmayla ilgili hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) mucizelerinden değildir? I- İyonyaII- YunanistanIII-RomaIV-PersV- ÇinYukarıdaki İlk Çağ devletlerinden hangileri siyasi tarihlerinin bir bölümünde bugünkü demokrasiye benzer bir yönetim modeli uygulamışlardır?  “Kim bir fidan diker veya ekin ekerse , onlardankuşlar veya diğer hayvanlar veya insanlar faydalandıkçaAllah onu sevaptan yararlandırır. Yaptığınakarşılık olarak ona sadaka sevabı olur.”Peygamberimiz bu hadisinde aşağıdakilerdenhangisini tavsiye etmektedir? Mary : Can I use your laptop?Ann : - - - - . It is broken. “Matematik Öğretmeni Ece ile öğrencisi Elif arasında yaşanan bir tartışmada Elif: ʻMatematiği sevmiyorum. Bu yüzden de matematik ödevlerine zaman ayırmıyorum. Ayrıca matematiğin hayatımızda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Sanırım hiçbir zaman matematikte başarılı olamayacağım.ʼ demiştir.”Elif’in “Matematiğin hayatımızda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum.” sözü Bloom’un Tam Öğrenme Modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? “Toprağı işleyerek ekme - dikme faaliyetleriyle ürün elde edilmesine - - - - denir.”Cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? "Özlem (  )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) Zeynep ve Ayşegül gitti ( )" cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme­lidir? Enerji iletim hızı,I. Maddenin cinsiII. Maddenin iki ucu arası sıcaklık farkıIII. Maddenin kalınlığıfaktörlerinden hangilerine bağlıdır? I.   Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçtiII.   İstiklal Marşı kabul edildiIII.  TBMM’ye olan güven geçici olarak sarsıldıIV.  Londra Konferansı toplandıYukarıda verilenlerden hangileri Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın sonuçlarındandır? 15 P elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?  .“Karşı mahallede oynarken dikkatli olun.”    Cümledeki altı çizili sözcük ismin hangi hal ekini almıştır?   Lisa      : I was on a scout camp on my summer holiday.Meg      : Really! Was your sister with you?Lisa      : No, - - - - . Kumbaramdan 50 lira çıktı. Kilosu 7 lira olan muzdan 2 kilo, kilosu 4 lira olan domatesten 4 kilo aldım. Buna göre kaç lira param artmıştır ? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Şurası ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? I. Haritanın boyutlarıII. Haritanın ayrıntıyı gösterme gücüIII. Haritası çizilen yerin matematik konumuBir yerin haritasının ölçeğinin değiştirilerek yeniden çizilmesi durumunda yukarıda verilenlerden hangilerinde değişiklik görülür? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin tek başına anlamı vardır? 52 + 23 işleminin sonucundaki sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi hangi ilimizdedir? Kur’an-ı Kerim’de;“Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi.”Yüce Allah’ın insanlara bunu sunmasının nedeni nedir? She - - - - the room before we got there. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir