S:1

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dengeli beslenmeye uygun değildir?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dengeli beslenmeye uygun değildir? sorunun cevabı "çikolata, gofret, kola" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Mal ve hizmet üretiminde kulla-nılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?  Mustafa Kemal Paşa 28 - 29 Mayıs 1919'da yayınladığı Havza Genelgesi'nde halktan işgallere karşı mitingler ve gösteriler düzenlenmesini, protesto telgrafları çekilmesini istemiştir.Bu bilgiye göre, Havza Genelgesi'nin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? “ Salı günü Türkçe( 1) matematik( 2) fen ve sosyal dersimiz var( 3)” cümlesinde kaç numaralı yere farklı bir noktalama işareti gelir? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?  (1) Bir ağaç, bir yılda çok az miktarda reçine üretebiliyor. (2) Bundan dolayı sakız yapımında yapay reçine kullanılıyor. (3) Bu sentetik madde de reçine gibi, sakızın ağızda yumuşamasını sağlıyor. (4) İçine sakızın tadını değiştirmek için şeker veya aroma eklenebiliyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?  Karl    :  Would you like to study with me at my place this evening?Brad   :  Sure. What time shall we meet?Karl    :  - - - -.Brad   :  Got it. See you then. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? '' Şehir '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Hz. Muhammed annesi …………., ölünce dedesi…………..’in yanında kalmıştır.Dedesi ölünce amcası …………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.        Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.  Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? "Amcam Ankara' dan geldi."Yukarıdaki verilen cümle kaç hecelidir? Aşağıda verilen kavramlardan hangisi ramazan takvimi olarak nitelendirilir? Sağlıklı ve dengeli beslenmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Eskiden olduğu gibi, bundan sonra da Türkçeye yeni sözcükler katılacaktır. Ancak bu sözcükler ya mutlaka halkın sesini ve zevkini yansıtansözcükler olmalı ya da birbirine çok yakışan iki sözcüğün kaynaşmasından doğmalıdır.Bu parçada, Türkçenin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır?  Yazar kendi içine dönen, içindeki gizli kişiyi keşfeden ve bu sayede kelimelerle yeni bir âlem kuran kişidir. Ben, boş sayfaya kelimeleri yavaş yavaş yazarak masamda oturdukça kendime yeni bir âlem kurduğumu, kendi içimdeki bir başka insanı, tıpkı bir köprüyü ya da bir kubbeyi taş taş kuran biri gibi ortaya çıkardığımı hissederim.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yazarların özelliklerinden biri değildir? Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir? Aşağıdakilerden hangisi doğaya yönelik turizm etkinliklerinden biridir? Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir? Büyükçekmece Gölü hangi ilimizdedir? Bir noktadan ……..…….. doğru geçer. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kütüb-ü Sitte ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Karasal su ekosistemleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Aşağıdaki ayrıştırma yöntemleri ve karşılarında belirtilen karışım türlerinden hangisi yanlıştır? Beşer beşer 6 kere saydığımızda hangi sayıya ulaşırız? ”Güneşin doğduğu yöne …..… denir.” Boş bırakılan yere hangi cümle ile tamamlamalıyız, Buse, sayma çubuklarıyla üçgen ve kare yaptı. Toplam kaç sayma çubuğu kullandı?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur?   Aşağıdaki olaylardan hangisi çocuk haklarına aykırıdır? Antarktika Fuji dağının özelliği hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevresine duyarlı bir vatandaşın davranışı olamaz.? Hiçbir iyi şairin hakkı yenmez, yenemez. İyi bir şair olsa olsa bir süre unutulur, ama sonra bütün görkemi ile yeniden ortaya çıkar.Altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur? There - - - - a cat in the garden. Kaleminden çıkanı birkaç kez okumayan, bir iki yerini düzeltmeyen yazarı pek sevmem. Kendini beğenmiş bir adamdır, yanılabileceğini pek aklına getirmiyor demektir. Öyle yazarların okurlarına da saygıları yoktur. Ama bir yazdıklarını bir daha bir daha okuyan, bir türlü ellerinden bırakmayan, boyuna düzeltmeye çalışan yazarlardan da hoşlanmam. Yazdıklarını öyle uzun uzun çalışmakla güzelleştireceklerini sanırlar. Oysaki üslup, kişinin ta kendisi olduğuna göre sonradan düzeltilemez;güzelleştirilemez. Kalemden nasıl çıktıysa öyle kalır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir market zinciri manav reyonunda satış yapacağı ürünleri belirlemek için yapacağı araştırmada hangi soruyu kullanamaz? Hangi iki kelime arasında anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Geniş açılı bir üçgende , diğer iki açı birbirine eşit ve her birinin ölçümü 38°dir.Bu üçgende geniş açı kaç derecedir? Protista aleminde yer alan canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir