S:1

Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur?

Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? sorunun cevabı "Yağlı ve şekerli besinler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisi ulusal egemenliğin gerçekleşmesinde etkili değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir?  Osmanlı Devleti’nde “Halife” unvanını taşıyan ilk padişah, aşağıdakilerden hangisidir? İkilemelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?  İyi Bir İletişimde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde önad bulunmaktadır? Cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine ............... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Vücuda karbanhidratlardan daha fazla enerji veren besin  grubu benim.Yukarıda kendini tanıtan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? Yaşananların günü gününe yazıldığı türe günlük denir. Günlük, bir bakıma kişinin kendi kendisiyle sohbet etmesidir. Okuyucu için yazılmaz. Bu sebeple günlük yazarı, okuyucuya kendini anlatma kaygısı taşımaz. Duygu ve düşüncelerini içtenlikle ifade eder. Ünlü şair ve yazarlarımızdan birçoğunun günlükleri bulunmaktadır.Bu parçadan günlükle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?  Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır? İstiyorlar ki değer ölçülerimizi, onlar gibi Avrupa oyun yazarlığı ölçülerine uyduralım. İstiyorlar ki onlar gibi biz de Avrupalı eleştirmenlerin kireçlenmiş yargılarını papağan gibi burada en iyi geveleyene bilgili eleştirmen, Avrupalı yazarların konusuna ve oyun çatısına en çok yakışana usta yazar diyelim.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır? “Parayı veren ……………………” atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? I. Okuyucu gözetilerek yazılır.II. Yazıldığı günün tarihi atılır.İİİ.   Dil genellikle heyecana bağlı işlevde kullanılır.IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.Yukarıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Alınan 2100 kg kömürün, 680 kg’ı kasım – aralık  aylarında, 920 kg’ı Ocak – Şubat aylarında yakıldığına göre, geriye kaç kg kömür kalmıştır? ”Ezmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel (asıl) anlamıyla kullanılmıştır? Allah’ın her şeyi bilmesine ne denir? Aşağıda verilen biyomlardan hangisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir? ”……… anahtarınızı nerede unuttunuz?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? 6 tane 20 TL’ den 3 tane 10 TL çıkarsa kaç TL kalır ? Doğu Karadeniz Bölümü yaylaları ile Erzurum-Kars platolarının çayır ve otlaklarla kaplı olması buralarda hangi hayvancılık türünün daha çok yapılmasını kolaylaştırmıştır? Hz. Muhammed’in sütannesi ile sütannesinin kızı doğru verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir? “Ellerim takılırken rüzgârın saçına          Asıldı arabamız bir dağın yamacına” Yukarıdaki şiirin uyak (kâfiye) türü hangi seçenekte verilmiştir?   Günümüzde kültürel etkileşim geçmiş dönemlere göre çok daha fazladır.Bu durumun temel nedeniaşağıda verilenlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi düz yolda hareket eden bir otomobile göre daha hızlı hareket edemez? 0,75 ondalık kesrinin % sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır? Şevval saat 18.50’da okuldan eve gelmektedir. 30 dakika dinlendikten sonra ders çalışmaya başlıyor. Şevval saat  kaçta ders çalışmaya başlamıştır? Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresi 608 metredir.  Bu arsanın uzun kenarı 194 metre ise kısa kenarı kaç metredir? Büyük miktarda bilgiyi uzun süreli olarak saklamak için kullanılan manyetik disklere ne denir? “0,25” Ondalık sayısının yüzde ile ifade edilmiş hali hangisidir? Sigara ve tütün ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “ Sanat güneşimiz on yıl önce aramızdan ayrıldı.”cümlesinde altı çizili sözcük        grubunda yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?                              Peygamberimizi torunlarını sever- ken gören birisi :”Benim on çocu- ğum var. Ama onların hiçbirini öp- medim.” demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Allah kalbinden merhameti almışsa ben ne yapa- bilirim.” buyurmuştur.Bu olay Peygamber Efendimizin aşağıdaki yönlerinden hangisini ortaya koymaktadır? Peygamberlere Allah’ın mesajlarını getiren melek hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir