S:1

Aşağıdaki rakamlardan hangisi tek sayıların birler basamağında yer alamaz?

Aşağıdaki rakamlardan hangisi tek sayıların birler basamağında yer alamaz? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden biri değildir?  Resulullah'ın mübarek dişinin kırıldığı savaş hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir kelimeye eklendiğinde anlamı değiştirmez? 6. sınıf resim dersini yürüten öğretmenin, öğrencilerin resim becerilerini ölçmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyacı vardır?  “Bu akşam bize misafir gelecek.” Cümlesindeki hangi kelime ad olmadığı halde bir adın yerini almıştır? Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi çalışmaları rehberlik servislerince ne zaman yapılır? Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası birkaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? I- www.bing.com.trII- www.yandex.com.trIII- www.ask.fmYukarıdaki internet sitelerinden hangisi ve hangileri arama motorlarına örnektir? Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve “Anadolucu”ya da “memleketçi”edebiyatı sürdüren bir topluluktur? Bütün namazların ilk rekâtında okunan dua hangisidir? Palandöken Dağı hangi ilimizdedir? Peygamberimizin katıldığı ilk gazve hangisidir? Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle fikir ayrılığına düşmesinde;I- Cemiyetin gizli bir teşkilat olarak çalışması,II-Cemiyet üyelerinin sürekli siyaset ile uğraşması,III-Cemiyetin meşrutiyet yönetimine karşı olması,durumlarından hangileri etkili olmuştur? I. ÇekirdekçikII. Çekirdek sıvısı III. Çekirdek zarıYukarıdaki çekirdeğe ait yapıların hangilerinde bol miktarda RNA ve protein bulunur, ribozomlar sentezlenir? Elektrik iletimi ile ilgili olarak aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Tariz, bir sözün görünürdeki anlamının tam zıttı amaçlanarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen mecazlı anlatımdır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde tariz vardır? I brush my teeth - - - - morning.  Yerkabuğunun geniş çukur yerlerini dolduran tuzlu sulara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı`nın çıkmasına neden olan gelişmelerden biri değildir? “Çomar Hasan ile top oynamak istiyor.” tümcesinde hangi sözcük cins isimdir? Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi ekosistemleri oluşturan organik etmenlerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir? “İnsanları küçümseyerek onlardan yüz çevirme! Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Hiç şüphesiz Allah kendini beğenip övünen kimseleri sevmez.”(Lokman suresi, 18. ayet)Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kelamî bakımdan diğerlerinden farklı bir mezhebe mensuptur?  Milli mücadele aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır? Çapının uzunluğu 20 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç cm dir? (π=3 alınız.) Kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız? Gerçekte 40 km olan iki nokta arasındaki uzaklık 1/800 000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir? Bir paket süt, 6 bardağı dolduruyor. 7 paket süt, kaç bardağı doldurur? Peygamber Efendimizin soyu  hangi Peygambere dayanmaktadır? Osmanlı Devleti’nde padişahın vekili olup devlet yönetiminde büyük yetkiye sahip olan Divanıhümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A < 91 - 13 eşitsizliğini sağlayan en büyük A doğal sayısı kaçtır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi olayları, insanları ve toplumu gerçekçi açıdan yansıtan roman türüdür?  Vefat haberi duyulunca Hz. Muhammed’in (sas) kendisine gıyabî cenaze namazı kıldırdığı şahıs aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? Bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir