S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı tek sayılardan biridir?

Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı tek sayılardan biridir? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye hicretin sonuçlarından biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir? Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Peygamberimiz Hz.Muhammed’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin” deniliyordu? Banyo yaparken hangisini yapmak su tasarrufu sağlar? Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kesinlik” anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin kazandığı bilgi ve       becerilerden değildir?  “Günlük hayatta karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim, ya da dikkat isteyen durumlardır.”Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi III sayılı cetvel (düzenleyici ve denetleyici kurumlar)' de yer almaz? Aşağıda İlkçağ uygarlıkları ve başkentleri birlikte verilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangi seçenektedir? Bir sucu tanesi 30 L su dolu olan bidonlardan 13 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk telefonu bulan ve geliştireb kişilere yer verilmiştir.? “İğde ağacının kokusu sokağa yayılmıştı.” cümlesindeki tamlamanın türü aşağıdakilerden hangisidir?  Şiîliği diğer mezheplerden ayıran en önemli görüş aşağıdakilerden hangisidir?  My mother drives more …….than my father. She’s a careful driver.  30' dan geriye doğru ikişerli sayma yapan bir öğrenci 20' den önce hangi sayıyı söylemelidir? Paraleller arası her yerde  eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir. Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez? Sandy : Do you remember your primary school teacher?Kerry : Oh ! - - - - I remember her. She was really   very cute and knowledgeable. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisine ülkemizde rastlanmaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Müslümanın Müslümana karşı görevi olarak belirttiği davranışlardan biri değildir? Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I-   Sıraların üstünü çizmekII-  Yiyeceklerimizin çöplerini yerlere atmakIII- Kuruyemiş kabuklarını caddeye atmakIV- Kağıtları geri dönüşüm kutusuna atmakV-  Sınıfta gördüğümüz bir çöpü alıp çöp kutusuna atmakYukarıda verilen maddelerden hangisi dinimize uygun bir davranış değildir? İnsanlar ilk zamanlarda sadece güneş ışığı ile aydınlanıyorlardı. Gece olunca hiçbir şey göremedikleri için uyuyorlardı. Ateşi bularak da büyük bir icat yaptılar. Artık gecenin karanlığında bile işlerine devam edebiliyorlardı. Aynı zamanda tehlikeli hayvanlardan ve soğuktan da korunabiliyorlardı. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?  Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdakilerden  hangisiyle ilişkilidir? Erozyonla toprak kayıplarının hızlanması sonucunda öncelikle aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi etkilenir? Dodo birds are _______ animals. Aşağıdakilerden hangisi ağırlığı ölçmek için kullanılır? Aşağıdakilerden hangisinin şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur?  İnsanın, eylemleri ile özgür iradesi arasındaki ilişkiyi ifade eden aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? 1 Aralık 2014’ten itibaren G-20 Dönem Başkanlığını yürütmeye başlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?  Psikolojinin bir bilim olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez? 78.506sayısının çözümlenmiş şekli hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biridir? Kalbin vücuda kan pompalaması sırasında damarlarda hissedilen etkiye ne denir?  Aşağıdakilerin hangisinde gereklilik kipi kullanılmıştır?  “Bu sene mektebe başladım.” cümlesinde “mektep” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir