S:1

8 ve 5 rakamları ile yazılabilecek çift sayı hangisidir?

8 ve 5 rakamları ile yazılabilecek çift sayı hangisidir? sorunun cevabı "58" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Oturduğumuz mahallenin( köyün ) yerel yöneticisi kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yanmak" kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? İlk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına  ne denirdi? Philip  : Do you do puzzle in your free time?Bob     : Yes, - - - -. Bir bölgenin iklim özellikleri aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkilemektedir? Who  - - - - the chocolate? Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Maria : Look! I planted these flowers two months ago.Matt : They look nice. - - - -?Maria : Every morning.  Aşağıdakilerden hangisi bir romen rakamı olamaz? We don’t buy any bread from the bakery because - - - - . • Kuran-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir surevardır.• Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.• Kendisine rüya yorumlama özelliği verilmiştir.Hakkında bilgi verilen peygamber kimdir? Altın için verilen bilgilerden hangisi doğrudur? İlayda,  saat 16.20’da ders çalışmaya başlamış, 45 dakika çalıştıktan sonra 15 dakika dinlenmiştir. 20 dakika daha ders çalışıp çalışmalarını bitiriyor. Buna görev İlayda , çalışmalarını saat kaçta bitirmiştir? I. Horon,          II. ZeybekVerilen oyunların oynandığı bölgelerimiz aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?    Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayını diğer aylardan ayıran özelliklerinden birisi olamaz?  Hangi iki mevsim zıt anlamlıdır? İslam öncesi Arap toplumunda haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir? Aşağıdaki ifadelerden; doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız (.......) Teknolojik ürünler yalnızca evde kullanılır.(.......) Cırt cırt bantlar akasya çiçeklerinden esinlenerek icat edilmiştir.(.......) Lagari Hasan Paşa,17.yy başlarında basit hava roketi ile ilk kez havalanmayı başarmıştır.(.......) SamuelMorse ampulü ilk bulan kişidir.(.......) Teknolojik ürünler tasarlanırken insan ihtiyaçları ve kullanım alanları düşünülmez. Öğretmen: En büyük duyu organımız hangisidir?Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıştır?   Ağaç, bir ulusun yaşamında önemli bir yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca önem vermişlerdir. Ağaç sevgisi Türklere ataların- dan miras kalmıştır.Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1’dir? I.Paket lastiğiII.Bardak             II.SüngerIV.YayV.Dolap Yukarıdakilerden kaç tanesi esnek maddedir? Aşağıdaki sayılardan hangisi bir doğalsayının hem karesi hem de küpü şeklinde yazılabilir? Evrensel ahlak yasası vardır. Fakat bu yasanın kayna- ğı insan değildir. Bu yasa kendisini insana zorla kabul ettirir ve insanın dışında gelişir. Yani objektif bir temeli vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü savunan düşünürlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyen kişinin duyguları belirtilmiştir? Kur’an-ı Kerim’de belirtilen toplumsal yasaları dikkate alan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır?  Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur? 7,9 - 9,200 - 6,276 - 9,30 kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Yer kabuğunun altında bulunan, erimiş kayaç ve taşların bulunduğu katman hangisidir? Uçurtma yapmak için aldığım 6 metrelik ipin, 426 santimetresini kullandım.Geriye kaç cm ip kalmıştır? Her yıl 20 Kasım’da - - - - günü kutlanmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 1-yerine                       2- aldığımız3- getirmeliyiz             4- görevi5-olarak                       6- tamYukarıda verilen kelimelerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur ?  Üzerinde ülke bulunmayan tek kıta aşağıdakilerden hangisidir? “çalmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir müzik aleti kullanabilmek anlamındadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri (eş sesli) kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?   Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?  “V + V ” işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir