S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı tek sayıların toplamıdır?

Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı tek sayıların toplamıdır? sorunun cevabı "25" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
9-1-0-4-2 rakamalarını kullanarak oluşturulabilecek en büyük 5 basamaklı doğal sayının birler ve binler bölüğünün toplamı kaçtır?  1. söyleyebilecek2. bulun3. kusurlarınızı4. arkadaşlar5. sizeNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Aşağıdaki devletlerden hangisi Yeni Çağ’da da hüküm sürmüştür? Kelam ilminde yoktan var edilen varlıklar hangi kavramla ifade edilir?  1.   Selam olsun bizden güzel dünyaya.2.   Bahçelerde hâlâ güller açar mı?3.   Selam olsun sonsuz güneşe, aya.4.   Işıklar, gölgeler suda oynar mı?Numaralanmış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “  kar  ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı inceleyen Gizem, kimlik kartındaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamaz? Aşağıdaki tarih yazılışlarından hangisi yanlıştır? Beğendiği bir kızı ailesinden isteyen delikanlıya, ailenin kızı vermemesi üzerine delikanlının başka bir kıza talip olması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir? "Benim yeşil gözlerim,babamın siyah gözleri, annemin de mavi gözleri vardır." cümlesinde gözlerin özelliklerini hangi sözcükler bildirmektedir? Dinimizce yiyilip içilmesi, yapılması serbest olan şeylere ne ad verilir? Ay’ın “Dolunay” evresinden bir hafta sonra gözlenen evresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur?  Her vagonunda eşit miktarda yolcusu bulunan 8 vagonlu bir trende toplam 872 yolcu varsa  1 vagonda kaç yolcu bulunur? Bir destede kaç nesne vardır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılınca suda yüzer ?  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde siyasi-itikadi mezheplerden biri değildir? "Biz odamızı    .................... " cümlesindeki noktalı yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi kahramanları canlı ve cansız varlıklar olan, ders veren olay yazısıdır? “Dokunmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “karıştırmak” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi "düşünce eserleri"nden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili aşağıdaki eş- leştirmelerden hangisi yanlıştır? İlkçağ Anadolu uygarlıklarından Urartulara ait bir yerleşim merkezinde su bentleri ve kanallarına rastlanmıştır.Kazıda elde edilen bulgularla, aşağıda verilenlerden hangisi arasında daha anlamlı bir ilişki kurulabilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına itiraz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.• Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.• Cemiyetiakvam kurulacaktır.• Her millet, çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletini kurabilecektir.• Boğazlar, uluslararası garanti altına alınıp bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.Yukarıda verilenlere bakılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Sömürgeciliğin önlenmesi düşünülmüştür.II. Açık diplomasi istenmiştir.III. Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki hakimiyeti güçlenmiştir.IV. Dünya barışını koruma amacı vardır. Akrabalar; “Bayram, düğün ve hastalıklarda birbirleri ile ………………….içinde olmalıdır.” İfadesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir?                                                                                                                  Mevlana Müzesi hangi ilimizde yer almaktadır? Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıdaki canlılardan hangisinin yavru bakımı diğerlerine göre daha fazladır?  1)Mutlak monarşi2)Meclis hükümeti sistemi3)Cumhuriyet4)OligarşiYukarıdakilerden hangisi veya hangileri, yasama ve yürütmenin aynı organın elinde olduğu sistemlere örnektir?  Seyhan : You shouldn’t eat junk food. It’s bad for your skin.Salih : …………… I have a lot of acne. I should start eating fresh fruit and vegetables. "Bu akşam onunla bu konuyu konuşacağım." Cümlesinde hangi kelime zamirdir? Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu ve 5 sarı bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.Buna göre hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır?  E – Devlet sitesinin adresi aşağıdakilerden hangidir? Halk arasında kezzap olarak bilinir. Gübre endüstrisinde kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir