S:1

Bir basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Fadiş nine, torunu Perinaz’a şöyle öğüt verir: “Sen benim söylediğim tüm övgüleri hak ediyorsun, yeter ki - - - - “Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamla- nırsa Perinaz’ın olumsuz bir kişilik özelliğinin de olduğu anlaşılır? Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? Kur’ân-ı Kerim aşağıdaki kişilerden hangisi döneminde kitap haline getirilmiştir? Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnek değildir?   Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te Yunanistan’a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?   Aşağıdaki metinlerin hangisinde 1`inci kişi ağızdan anlatım yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın vermiş olduğu sayısız nimetler karşısında mutluluk duymaya ve O’na teşekkür etmeye denir? Hz. Muhammed, Arabistan’ın …………………………………. kentinde doğmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre yaz dönemi kurslarında görevlendirilecek öğretmenler hangi ayın sonuna kadar belirlenir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Akabe’de Medineli Müslümanlardan almış olduğu sözler arasında yeralmaz? Muson ikliminin etkili olması ve buna bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin yoğun olması sebebiyle nüfus yo-ğunluğu fazla olan yerlerden biridir.Yukarıda özellikleri verilen yer aşağıdakilerden hangisidir? 68 sayısının 15 fazlasının 25 eksiği olan sayı hangi sayıdır? • Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey din işlerini halifeye bırakırken devlet işlerini kendisi üslenmiştir• Memlük Sultanı Baybars devlet işlerini kendisi yürütürken, din işlerini Abbasi halifesine bırakmıştır• Yeni Delhi Sultanlığında Alaaddin Kalaç ‘’Devlet ve din işleri ayrı ayrı işler olup biri hükümdara diğeri kadı ve müftülere aittir.’’ demiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  “………………………………; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.” Yukarıdaki notalı yere hangisi yazılırsa, doğru bir tanım cümlesi oluşturulmuş olur? Aşağıdakilerden hangisi maddenin belirli bir şekil almış halidir?  İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı anlamda bir atasözüdür? Zihinde bulunan her şeyin, tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın deney yoluyla algılanması vardır.David Hume’un bu ifadesine bakılarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir? Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir?             Berkay: Saf sıvı bir madde ısı alırken sıcaklık belli bir değere ulaştığında sıvının her tarafında kabarcıklar oluşur. Bu olaya - - - - denir.Berkay’ın cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?  Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez geçmişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi klasik olay hikâyesinin(Maupassant tarzı hikâye) özelliklerinden değildir? Anne babamıza saygı duymak ve değer vermekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifredir? Verilen örneklerden hangisi geri dönüşüm örneği değildir? Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim yerime de hesap vermeyecektir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır? “Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.”Bu sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yöreden yöreye farklı halk oyunları oynanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Clara : Oh! - - - - .You are here again. Why didn’t you call me before you came?Betsy: I had no time. It was a very quick decision. Sosyal bilgiler öğretmeni, Ali’den “Bilim ve Teknoloji” konusunda bir araştırma yapmasını istemiştir.Ali’nin araştırmasını hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış bir davranıştır?  Tasarruf yapmak için hangi ürünü almaktan vazgeçebiliriz ? I. Hava ve çevre koşulları sebebiyle toprak, akarsularve rüzgarlar tarafından aşınarak taşınır.II. Yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağıyadoğru toprak kayar.III. Yamaçlarda tutunamayan kar kütlesi yüksek yerdenkoparak yuvarlanır.Verilen bilgiler aşağıda yer alan doğal afetlerdenhangisiyle eşleştirilirse doğru sıralanmış olur?I      II     III Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir