S:1

34 ile 44 arasında kaç tane tek sayı vardır?

34 ile 44 arasında kaç tane tek sayı vardır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Her hafta 24 litre süt tüketen bir aile bir ayda kaç litre süt tüketir?(1 ay 4 hafta) Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan’ın, iktidarının son yıllarında ülkesinin topraklarını on bir oğlu arasında paylaştırmasını, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterebiliriz?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi fosillerin bize kazandırdığı faydalardan değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan biri çevre kirliliğine karşı önlem almış olmaz? His ______ mother is old. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim araçlarından biri değildir? Hz Muhammed doğduğu ve yaşadığı Mekke’de doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınıyordu. O’na Mekkelilerce verilen isim neydi? Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla insanları mutluluğa ulaştırmak için gönderilen ilahî kurallar bütününe ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yeme ve içme ile ilgili sözlerinden biri değildir? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.When I was ten, my mother ............ give me much pocket money.  1. insanları mutlu ediyorsa2. mutlu olursunuz3. yaptığınız iş4. siz deNumaralanmış sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu- rulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi   olur? Ahmet projeksiyon cihazı almak için bir mağazaya gitti. Mağazanın hangi bölümüne bakması uygun olur? Sizin en hayırlınız ……………………….……………’i öğrenen ve öğretendir.”(Boş olan yere aşağıdaki kelimelerden hangisini getirmeliyiz ?) Yarışmayı kazanan biri için aşağıdakilerden hangisini kullanabilriz? Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlanırken hata yapılmamıştır?   Sürücünün hangi davranışı seyir emniyetini tehlikeye düşürür? 7 + 5 + 1 işleminin sonucu kaçtır?   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin içeriği hayal ürünüdür?  Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi ilk yardım yapamaz? “ Türkçe, dünyanın en eski dillerinden birisidir. Her türlü duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişlidir. Türkçe, yaşayan, canlı ve doğal bir dildir. “Paragraftan, Türkçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?   aX ile a+1Y elementlerinin yer aldıkları gruplar;        X     YI.     2A   3B II.    2B   3B III.   8B   1B hangileri gibi olabilir?  “(Mü’minler’den) Tövbe edenler , ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredip, kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar yok mu? İşte o mü’minleri müjdele!” (Tevbe suresi, 112. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan ibadetlerden biri değildir? Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığını hangi antlaşmadan sonra anlamıştır? C (a, b) noktası koordinat sisteminde 3. bölgede olduğuna göre D (- a, b) noktası kaçıncı bölgededir? Aşağıda verilen canlılardan hangisinin beslenme şekli insanların beslenme şekliyle aynıdır?  Duygu durumundaki değişmeleri algılayabilme duyarlığı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Atatürk bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin aseletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım." demiştir.Bu parça aşağıda verilen ilkelerden öncelikle hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisinde özel adların yazılışıyla ilgili bir yanlışlık vardır ? Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ilk eşi Hz. Hatice’nin lakabı nedir? Proteinler ve yapıtaşları amino asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız?  Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. (....) Bileşke kuvvetin birimi ‘’R’’dir.(....) Sabit süratle hareket eden hareketli, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.(....) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken kuvvetler toplanır(....) Süratin birimi sn/m'dir. (....) Aynı sürede daha fazla yol alan hareketli daha süratlidir. Aşağıdakilerden hangisine "-ı" getirilirse ünsüz yumuşaması olmaz? Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?   Elektronik ortamda üretilerek kullanıma sunulmuş elektronik yayınlar aşağıdaki kütüphanelerin hangisine gönderilir? Aşağıdakilerden hangisi Türk idare sisteminde belediye meclislerinin denetim ve bilgi edinme yollarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin sesteşi vardır? Biri diğerinin üç katı miktarda sıvı alan iki kapta toplam 28 litre sıvı vardır. Büyük kaptaki sıvıyı 500 er ml kaç bardağa doldurabiliriz? Bir internet site adresi aşağıda verilmiştir.https://www.sorubak.comBu sitenin alan adı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir