S:1

55 ile 67 arasında kaç tane çift sayı vardır?

55 ile 67 arasında kaç tane çift sayı vardır? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
2345 TL maaşın 750 TL’si ev kirası olduğuna göre geriye harcayacak kaç TL kalır? 5 + 3 = ? + 5Yukarıdaki eşitlikte “?” olan yere hangisi gelmelidir? Arap Yarımadası’nda İslamiyet’ten öncekidöneme  hangi isim verildi? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmak için kullanılan araçlardan biri değildir? Hareket halindeki bir arabaya zıt yönde kuvvet uygulanırsa ne olur?            Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında düşmanı yurttan atmak amacıyla direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyet gösteren cemiyetlerden biridir?   Devletçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de bölgeler arasında ekonomik dengelerin sağlanarak sosyal adaleti gerçekleştirmektir.Buna göre devletçilik ilkesinin Atatürk ilkelerinden hangisiyle iç içe olduğu ileri sürülebilir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâye ve romanı için doğru bir bilgidir? ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkanının olmadığı durumlarda temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdeste verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki zararlı atıkların dışarıya atılmasında görevli organlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Vizyon sahipliği” niteliğini göstermektedir? Haçlı Gölü hangi ilimizdedir? Saçma sapan fikirleriyle sürekli bizi etkileme çabasındaydı.Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Hangi bölgemiz hem Avrupa, hem de Asya kıtaları üzerinde bulunur? Mıknatısların günlük hayattaki kullanımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile Türk kadınlarına tanınan haklardan biri değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Kuran-ı Kerim ile ilgili hangisi yanlıştır? Hikâye ve roman türünde eserler veren sanatçının eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür.Gerçek yaşamda kar-şılaşabileceğimiz olayları ele alan sanatçı “Sergüzeşt” adlı romanı edebiyatımıza  kazandırmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçıaşağıdakilerden hangisidir? Türkçede iki ünlünün yan yana gelmesi durumunda araya kaynaştırma sesleri (y, ş, s, n) girer.Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek yoktur? Matematik öğretmeni Eren Bey, öğrencilerine beş seçenekli sorulardan oluşan 30 soruluk bir test uygulamıştır. Test kitapçığının ilk sayfasındaki yönergede “Testinizde 30 soru bulunmaktadır. Test süresi 45 dakikadır. Test sonucunda doğru cevaplarınıza bir (1), yanlış cevaplarınıza sıfır (0) puan verilecektir. Yanlış cevaplarınızdan dolayı doğru cevaplarınız silinmeyeceğinden, cevabınızın doğruluğundan emin olmadığınız sorular için size en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz yararınıza olacaktır. Dersten başarılı olabilmeniz için en az 18 soruya doğru cevap vermeniz gerekmektedir.” açıklamalarını yazmıştır.Eren Öğretmen’in testin ilk sayfasında yapmış olduğu açıklamaların ölçme sonuçlarının öncelikle hangi özelliğini etkilemesi beklenir?  Bir sayının,Yüz binler basamağındaki rakam 6’tür.Birler bölüğünü oluşturan sayı  543’tır.Basamak sayısı 7’dır.Buna göre verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinde, turizm değerlerinin korunması ve turizmin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun olmaz? Mete, aynı ağırlıkta, hacimleri farklı K, L ve M cisimlerini aynı yükseklikten serbest bırakıyor. Yere kaç saniyede düştüklerini ölçüyor.Mete, bu deneyle cismin yere düşme süresine aşağıdakilerden hangisini etkisini gözlemlemiştir? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kuvvetin tanımlanabilmesi için doğrultusu, büyüklüğü ve …………bilinmelidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki sert yapılardandır?  İslam dininin tüm insanlar için ve  tüm dünyada geçerli olması  İslam’ın hangi özelliğini gösterir? Annem, bana ve kardeşlerime vücut temizliği yapıp üstümüze başımıza çekidüzen vermeyi, saçımızı taramayı öğretti. Yine annem bize sağlıklı bir bedene kavuşabilmemiz için sabahları elma yemeyi, uykudan önce de dişlerimizi fırçalamayı tavsiye etti. Çünkü beslenmemize ve temizliğimize önem verdiğimiz takdirde vücudumuz hastalıklardan korunur, böylece sağlıklı ve mutlu yaşarız. Annem daima bize faydalı olan şeyi tavsiye eder. Biz de daima ona kulak verip sözünü dinleriz.Anneleri sağlıklı bir bedene sahip olmak için ne yemeği tavsiye etmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi, karşıya geçişlerde güvenli olma­yan yerlerdendir?  Bir bölme işleminde  bölüm 207 , bölen 9  ve kalan 7’tir. Bölünen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden biri değildir?  Durağa yaklaşan otobüs hangi hareketi yapar? Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden birisi değildir? Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli rol oyanayan evlenme, boşanma, miras ve benzeri ilişkileri duzenlemek amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlüğe girmiştir? “Zeliha  has .............. eyes.” Seçeneklerden hangisi boşluğa getirilemez?  I. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenlerII.Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlarIII.Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayanlar3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen yukarıdaki dilekçelerden hangisi/hangileri incelenemezler? Adnan, İrem ve Sevim’in de aralarında bulunduğu 30 kişilik bir sınıfa matematik testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre standart sapma 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Buna göre;I.  Testin başarısı düşüktür.II.  İrem ve Sevim aynı puanı almıştır.III.  Adnan’ın puanı aritmetik ortalamaya eşittir.ifadelerinden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir