S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?

Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır? sorunun cevabı "45" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Dünya çocuklarının ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Evimizin bulunduğu sokağın krokisini çizdim. Krokiye bakarak hangi sonuca ulaşamazsınız? Ne zaman okula gideceğiz (  ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. (     ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.(     ) Ön yargılı davranmak kişiler arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiler. (     ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.(     ) Her birey 18 yaşını doldurana kadar çocuk sayılır.(     ) STK' nın açılımı Sivil Toplum Kuruluşudur.(     ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır "Bayraklar ile bayrak" kelimeleri arasındaki ilişki, seçeneklerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?  Aşağıdakilerden hangisinde fiil kendiliğinden olan bir durumu belirtmektedir? Algoritma konusunda işlenen akış diyagramlarında karar verme merkezi olarak kullanılan şekil hangisidir? Saçların ve tırnakların uzamasını sağlayan, kırılan kolumuzu çabuk iyileştiren besin içeriği hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde diğerlerinden fazla sözcük vardır? Kovaya 8 tam dolu şişe, 8 çeyrek dolu şişe ile su konuldu. Kovaya konulan su miktarı kaç şişedir? 73 - 63  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? Hangi isim cansız  bir varlık adı değildir ? Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır? Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda geçen selamlaşma ifadelerinden birisi değildir? Max : Excuse me, - - - -?Tom : It is half past nine. Kas kelimesinin eş anlamlısı nedir? I. Varlık düşüncedirII. Varlık maddedirIII. Varlık fenomendir     Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden hangisine yanıt oluşturur?  Amasra’yı Cenevizlilerden alan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Çiftçilikle uğraşan Salman Dede, patatesleri tek tek toprağa gömmekte, gerekli uygun koşulları sağladıktan bir süre sonra yeni patates filizleri elde etmektedir.Buna göre yeni patatesler hangi yöntemle üretilmiştir? 3 ton balık avlayan bir balıkçı grubu avladıkları balığı kilosu; 4 TL den balık haline satmak­tadır. Ellerinde hiç balık kalmayan balıkçılar, halden kaç TL almıştır? Bulutlu ve kapalı bir havada arazide kaybolduğumuzda yönümüzü bulabilmek için aşağıdakilerin hangisinden yararlanabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biridir? “Kalkınmaya köylerden mi, yoksa kentlerden mi başlanmalı?” şeklinde bir tartışma sorusu sorarak derse başlayan Gül Öğretmen, daha sonra öğrencilerden istekli olanları savunmak istedikleri cevaba göre iki gruba ayırmıştır. Bir sonraki derse kadar gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler, jüri önünde tartışmışlardır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak tartışmayı kazanan grup açıklanmıştır.”Buna göre, Gül Öğretmen’in kullandığı tartışma yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Aşağıdaki kutsal kitaplar ve peygamberler eşleştirilmiştir.Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1.Balkan Savaşı sırasında;- Osmanlı Devleti dört ayrı devlete karşı savaşmak zorunda kaldı- Osmanlı devletinin askeri gücü zayıfladı- Osmanlı komutanları arasında anlaşmazlıklar vardıBu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmıştır?   Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıda METİN ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?   Mustafa Kemal’in ilk eğitim gördüğü okul aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır? Benim yaptığım işler, bir diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir; fakat bana yaptıklarımdan değil yapacakla- rımdan bahsediniz.Atatürk’ün bu sözüne bakılarak;1- Yaptıklarıyla övünmekten hoşlanmaktadır. 2- Daha iyisi için ileriye yönelmektedir.3- Eleştirilere kapalıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tost + çay 10 lira     Tost + ayran 12 lira4 arkadaş tost + ayran alıyorlar, yanlarında  30 lira çıkıyor. Hesabı tam ödeyebilmek için kaç lira daha bulmaları gereklidir? Bahri bir gün, babasının Külüstür adını taktığı kamyonunu tamir ederken aklına parlak bir fikir geldi.Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? 1921 Anayasası "kısa ve öz" olarak hazırlanmıştır.Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evrenin büyüklüğü devasadır. Dünyamıza ait metre, kilometre gibi ölçü birimleri onu ölçmek için yeterli değildir. Ölçü birimi olarak ışık yılı kullanılır. Işığın bir dünya yılında aldığı yol 9460 milyar km’dir. Işık uzayda en hızlı hareket eden şeydir ve saniyedeki hızı 300.000 km’dir.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Protokol kurallarına göre, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Orucu bozan durumlara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir