S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayı değildir?

Aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayı değildir? sorunun cevabı "43" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde kaynaşma yoktur? Çevre sorununa bağlı olarak akarsuda balıklar ölmektedir. Bu çevre sorununun oluşmasına      I. Evsel atıklar     II. Fabrika atıkları     III. Tarımsal mücadele ilaçlarıgibi faaliyetlerden hangileri sebep olur. 18 sayısının yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir? Bir namazın ilk rekatında sırasıyla aşağıdakilerden hangileri okunur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟olasılık” anlamı katmıştır?   Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi yoktur?   Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu bize ait değildir? Cafer çok güzel resim yapar. Eren çok hızlı kitap okur. Tarık çok iyi yüzer. Elif çok hızlı koşar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Isı →Kinetik enerjiII. Elektrik enerjisi →IsıIII. Mekanik enerji →IsıYukarıdaki enerji dönüşümlerinden hangileri istemlidir? Kovalent bağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiilin yapılışı diğerlerinden farklıdır?   Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şairlerinin özelliklerinden biri değildir? hangi tarihte fethedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisine "-sa" hecesini eklediğimizde bir gün adı oluşur?  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre okulun bulunduğu il sınırları dışına sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? İslam’ın açıkça tebliğ edilmesini bildiren ayet inmeden önce Peygamberimiz (sas) ne kadar süredavetinigizli olarak sürdürmüştür? Çok katlı ve kule şeklinde inşa edilmiş olan zigguratlar hangi uygarlığa aittir? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Halk şiirinde genellikle (…) uyak kullanılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere Türk halk şiirinin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  15 çiçeği 5 vazoya koymak istersek bir vazoya kaç çiçek koymamız gerekir? Babamın dostları içinde çocukların en sevdiği yüz onun, millî şairin, yüzüydü. İstanbul’da Serencebey yokuşundaki evi çocukluğumdan kalan en aydınlık kareler arasındadır. Evine gittiğimiz zaman sıralanır, elini öperdik. Biraz kalın ve daima ıslak dudaklarının temasını yanaklarımda, alnımda hâlâ duyuyorum. Şiirlerini okumasını isterdik. Zaten o da bunu bizden beklerdi. Derhal gözlüğünü itinayla takar, cebinden çıkardığı kâğıtlardan yeni şiirlerini sanki büyük bir topluluk karşı- sında bulunuyormuş gibi heyecanla, ciddiyetle okurdu. Birkaç şiiri vardı ki onları okurken biz çocuklar ağlayacak hâle gelirdik.Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Ateş hangi devirde bulunmuştur? Hz.Muhammed adı anılınca aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz? (–3)3  - 1 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi hayata geçirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiildir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?  Yücelerden yüce gördümErbabsın sen koca TanrıAlem okur kelam ileSen okursun hece TanrıBu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir inekten günde 18 L süt sağılıyor. Bu inekten 3 günde kaç litre süt sağılır? İnsanoğlunun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir pro- jeleri hayata geçirebilmesi, yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. İşte bu nokta da, insanoğlunun karşısına coğrafya bilimi çıkmakta- dır. Coğrafya bilimini, insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen elde ettiği sonucu bir sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin elde ettiği bulgula- rın, insanların gündelik hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımı da sağ- lanabilmiş olur. Böylece, doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz kullanımın önüne geçilebilmiş olur.Verilen metinden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Anayasada genel esaslar kaç başlık altında toplanmıştır? 177 Sayısı 17’ye bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisi olur? Kültür, bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan; gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürüne ait bir özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere bir örnektir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Aşağıdaki harflerin hangisi simetriktir? Samsun'dan saat 4' te yola çıkan bir otomobil 3 saat sonra Amasya' ya vardığında saat kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir