S:1

(8 + 4) - (5 + 4) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

(8 + 4) - (5 + 4) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Tek Sayı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Atatürk’ün direktifleri ile 16 üye tarafından 15 Nisan 1931 tarihinde kurulan “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti”,3 Ekim 1935 ‘te “Türk Tarih Kurumu” adını almıştır.     Aşağıdakilerden hangisi bu kurumun çalışmaları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde, isim-fiil bir isim tamlamasınıniçinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir?  •  Makalat en önemli eseridir.•  Anadoluda yaşamış ünlü mutasavvıflardandır.•  Yeniçeri Ocağının piri olarak kabul edilmektedir.Yukarıda hakkında bilgi verilen düşünür kimdir? Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? TBMM’nin toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın söz ve davranışlarından sorumlu tutulması ile ilgili değildir? Aşağıdakiler mesleklerden hangisi elektriğin kesilmesinden olumsuz etkilenmez?  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından değildir ? Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir?  1. En pişkin aktörler bile bu kadar güzel rol yapamazdı.2. Hiçbir şey olmamış gibi pişkin bir şekilde gülüyor.3. Pişkin ekmeklerin üzerine tereyağı sürüp yedi.4. Hırsız, o kadar pişkindi ki ağzımız açık kaldı.“Pişkin” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? I-   Hastalandığında ziyaretine gitmekII-   Evini onun evinden yüksek yapmamakIII-  Pişirdiğinden ona da vermekIV-  Üzüntülü anlarında onu teselli etmekYukarıda verilenlerden kaç tanesi komşunun komşu üzerindeki hakları arasında sayılabilir? Safranbolu Evleri hangi şehrimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi med çeşitlerinden birisi değildir?     Aşağıdakilerden hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında verilecek geçici görev harcını oluşturabilecek unsurları ifade etmektedir? Can 20 dk koşup, 10 dk dinlenerek spor yapıyor. Can 2 saat sonunda kaç dakika koşmuş olur? I. Aynı salonda daha güzel eserler sergileniyor ama hiçbirinde “Mona Lisa” kadar izdiham yaşanmıyor. Kim olduğu bile bilinmeyen bir kadının resmini mümkün olduğu kadar yakından görebilmek için herkes büyük bir çaba harcıyor.II. Uzmanların bazıları ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken, kimileri de Leonardo Da Vinci’nin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayâlindeki  bir kadını resmettiğini düşünüyor.III.  Paris’teki Louvre Müzesinin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen “Mona Lisa” tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor.Bu paragraflarla mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi tüm bakteriler tarafından gerçekleştirilir? “ Ümmetimden müflis odur ki, kıyamet günü namaz ve zekâtla gelir. Ama, bu arada sövdüğü şu kimse, dövdüğü bir başka kimse dahi gelir. Bunun üzerine kendisinin iyiliklerinden şuna verilir, buna verilir. Üzerinde haklar bitmeden kendi hasenatı tükenirse, o zaman onların hatalarından alınır kendisine yüklenir. Daha sonra cehenneme atılır.”Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu,yedi başak bitiren ve her başakta yüz tanebulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat katverir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”(Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayette övülen, teşvik edilen davranış aşağıdakilerdenhangisidir? Alexander Graham Bell aşağıdakilerin hangisinin mucididir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır? İşte size oradan yazıyorum. Kapım ardına kadar açık, etraf günlük güneşlik. Işıkiçinde pırıl pırıl, güzel bir çam korusu karşımda, yamacın eteklerine uzanıyor...Ufukta Alplerin zarif tepeleri beliriyor... Çıt yok... Ancak, uzaktan uzağa bir kaval sesi, lavanta çiçekleri arasından bir kuşun ötüşü, yoldan da bir katır çıngırağı... Bütün bu güzel manzara, ancak ışıkla can buluyor.Yazar, bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşül- düğü meclise - - - - adı verilirdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na tevekkül et. Rabb’in yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Hud suresi, 123.  ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisinde soru eki  “-mi” nin yazımında hata vardır? Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?  5542 – 4795 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi şarkı türünün genel özelliklerinden biri değildir? Okulum, ah, okulum! Bilgi, sağlık yuvası. Kaynıyor damarımda Okulumun havasıBu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 25 tane 5’in toplamı aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir?  Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (…….) Dünya hayatı sona erdikten sonra başlayacak olan hayata âlem denir.(…….) İslam’ın beş temel şartından biri de hacca gitmektir.(…….) Kur’an-ı Kerim’de toplam 100 sure vardır.(…….) Çevreyi kirletmek günah değildir.(…….) İlahi kitaplar Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini içerir. Öğretmenimiz yarışmada birinci olan takıma 48 tane çikolata verdi. Takım 6 kişi olduğuna göre her öğrenciye kaç çikolata düşmüştür? Hac ibadeti sırasında yerine getirilen vazifelerin sembolik anlamları da vardır.Buna göre aşağıdaki Hac vazifelerinden hangisinin sembolize ettiği anlam yanlış verilmiştir?  "Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözüaşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Gizem : Do you like documentaries?Dora : Yes, I love them. - - - - .  Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?  600 cm kaç metredir? “ileri” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir