S:1

2/A – 25, 2/B – 32, 2/C – 21
Yukarıdaki gibi öğrenci sayıları verilen sınıflarda hangi şubedeki öğrencilerin sayısı en azdır?

2/A – 25, 2/B – 32, 2/C – 21Yukarıdaki gibi öğrenci sayıları verilen sınıflarda hangi şubedeki öğrencilerin sayısı en azdır? sorunun cevabı "2/C" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılma- mıştır? “0,25” Ondalık sayısının yüzde ile ifade edilmiş hali hangisidir? 43 ,52 , 33 , 1100  üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamda  kullanılmaz? Bir besinin ağıza alındıktan sonra izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar arasında yer alır? Bir onluk sıfır birlikten oluşan sayı kaçtır? İslam’ın beş şartından biri olan ve Ramazan ayında Müslümanların yapmaları farz olan ibadet hangisidir? Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir? 50 liraya tanesi 5 lira olan kaç kitap alabilirim? Servetifünun sanatçılarının bireysel bir edebiyat anlayışına sahip olmalarının nedenleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sınıfa aldığımız 11 tane balondan hepsi patladı. Geriye kaç balon kaldı? Bilinçli bir tüketici istediği oyuncağı alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? .Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramlarımızdan değildir? “Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine ……………..,sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine ……………,sıvı maddelerin ısı alarak gaz hale geçmesine ………………… denir.”Yandaki cümlede boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İki kişinin arasını bulup barıştırmak sadakadır. Bir kişiye bineğine binmesinde veya eşyasını taşımasında yardım etmek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da bir sadakadır.Bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? Aslından seninle geçen yaz tanışmıştık.Şu ödevini not defterine yaz.Yukarıdaki şiirde geçen "yaz" kelimeleri için ne söylenebilir? Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir?  Bir TV kanalında 21.42’de başlayan bir film 53 dakika sürmüştür.Film bittiğinde saat kaçı gösterir ? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kadın ve erkek eşitliği beklenmez?  Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? “Göz ile görmek arasında bir ilişki vardır.” Aynı ilişki “kulak” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Ay’ın, Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümleri ............................. olarak adlandırılır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? My  house  is  -  -  -  -  than  Mehmet’s but  his  house  is  -  -  -  -  than  mine. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Emevilerin kurucusu kimdir? Iğdır'da Güneşin Bursadan önce doğmasının nedeni nedir? “2 ay + 3 hafta + 13 gün” toplam kaç gün eder?(Bir ayı 30 gün olarak düşününüz.) Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu halkında işgallere karşı millî bilincin uyandığının bir göstergesidir? Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe,I. Tür sayısıII. Ortak gen sayısıIII. Canlı çeşitliliğiIV. Protein benzerliğiverilen özelliklerden hangilerinde artış gözlenir? _________is my aunt. Cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir.          Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir? Hücre zarında bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki bölümde incelenir. İç proteinlerin çoğu zarın iki yanında bulunur, yağ tabakaları arasında kanalları oluşturan bu proteinlere kanal proteinleri denir.Buna göre kanal proteinleri ile ilgili;I. Hücrenin madde alışverişinde görev alır.II. Hücre zarına geçirgen özellik kazandırır.III. Polimer maddelerin geçişini sağlar.verilenlerden hangileri yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir