S:1

Bir kutuda iki düzine tane kalem vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Bir kutuda iki düzine tane kalem vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? sorunun cevabı "Kutuda yaklaşık 20 kalem vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi astigmatlık göz kusuruna ait değildir? 496275 sayısında binler bölüğünde bulunan rakamlar hangisidir?  Bir çıkarma işleminde eksilen 65, çıkan sayı 40 ise fark kaç olur? Kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğalbir şey de olamaz. Çünkü kültür farklı olma hâlidir, farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi ürününün, kendi tarzının kültürünü oluşturur. O hâlde kültürün en önemli özelliği farktır, farklılıktır.Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar söz- cüklerinden biri değildir? cKur’an’da bin aydan daha hayırlı olarak bahsedilen mübarek zamanın adı nedir?  Kars ile Iğdır arasındaki mesafe yakın olma- sına rağmen Iğdır’ın yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 7ºC daha fazladır.Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şehitkamil Ortaokuluna kış için 94 torba kömür gelmiştir. Kömürün kış aylarında 68 torbası, ilkbahar aylarında ise 15 torbası yanmıştır.Okulun kaç torba kömürü kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır? “Ben Sana Mecburum, Sisler Bulvarı, Duvar” adlı eserler aşağıdaki şairlerden hangisine aittir? I- Vaciptir.II- Kişi başına verilir.III- Yalnızca para olarak verilir.Fitre (fıtır sadakası) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberin hicretinden sonra meydana gelen olaylardan biri değildir.? Aşağıdakilerden hangisi işgaller karşısında M. Kemal Atatürk’ün takındığı tavırdır?   İki deste papatyanın yarısının 7 fazlası kaç papatya eder? Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlardan biri değildir? Trafik kazalarında hasta ve yaralıya aşağıda-kilerden hangisi müdahale etmemelidir ? “Bu son maçta nihayet şeytanın bacağını kırdı.”Yukarıdaki cümlede “şeytanın bacağını kırdı” deyimi ile ne anlatılmak istenmiştir? 29 Ekim tarihini niçin bayram olarak kutluyoruz? Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu maddelerin  beyin ve sinir sistemine etkilerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uymak” sözcüğü, “renk, biçim vb. yönünden uygun düşmek” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki bileşik eylemlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir? 35 den başlayarak ileriye doğru beşer ritmik sayma yapan Garip 7. saymasında hangi sayıyı sayar ? “ İlk defa trene bineceğim.”Cümlesinin zamanı hangisidir? Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi evde kullanılmaz? Bir gözlemci K metalini mıknatısa yaklaştırınca mık-natısın hareket etmediğini görüyor. K metali aşağıdaki-                    lerden hangisi olabilir?          “Yüksek” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda-kilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi, ailenin temel gereksinimlerinden biri değildir? Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi  yanlış bilgidir?    Hangi cismin tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölgelerden oluşur? I didn’t eat anything because I - - - - already - - - -. Varlığı bütün olarak ele alıp varlıkla ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı varlık felsefesidir.Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin varlığa dair sorularından değildir? Bir dik açı ile dar açının toplamı  143   ise dar açının ölçüsü kaç derecedir? Toprağa karışmayan atıklar yüzyıllarca toprağa zarar verir(    )Vatandaşlar çevreye karşı bilinçlendirilmelidirler.(    )Atıklar birden çok kaynağı kirletebilir.(    )Bilgilerin doğru, yanlış durumu hangi şekilde olmalıdır? I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? ....... yaşına gelmiş her bireyin nüfus cüzdanında, fotograf bulunması zorunludur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in konuları arasında yer almaz? Peygamberimiz (sav)’in:  ……………………….. “ Elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyen kimse” olarak tarif ettiği kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir