S:1

Ülkemizin başkenti olan Ankara hangi bölgemizdedir?

Ülkemizin başkenti olan Ankara hangi bölgemizdedir? sorunun cevabı "İç Anadolu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
En fazla tükettiğimiz besin ürününü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisini anlatan aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘’sorumluluk’’ ile ilgili değildir? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? Kâbe etrafında 7 tur dönmeye ne ad verilir? Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk işaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir sözcük vardır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aynı toplumda yaşayan bireylerin ihtiyaçları sonucu ortaya çıkan, toplumsal yapının ve değerlerin korunması için oluşturulmuş olan örgütlenme biçimidir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki biyolojik zenginliğin korunması için yapılan uygulamalardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesi değildir? Eğer yere uzanmış, hareketsiz, sessiz bir geyik yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur çünkü mutlaka annesi yakınlarda olmalı.Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider- mek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır?  Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait ögelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerin ailede birbirleriyle iyi geçinmesini engeller? Tam öğrenme modelinin uygulama basamaklarına göre yürütülen bir öğretim sürecinde öğrencilere bilişsel giriş davranışları testinin uygulanmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ( 1 -  8 - 15 - 22 - .....  -  ..... -  ......  ) örüntüsü devam ettirilince gelecek olan üç sayının toplamı kaç eder ? Peygamberimiz de (s.a.v.) bir hadisinde insanı yeryüzünün düzen ve ahengi ile uyumlu çalışmalara şöyle teşvik etmektedir: “Yedi şey vardır ki, kişi kabirde bile olsa, onlardan sevap devamlı surette kendisine ulaşır. Hangisi bu 7 şeyden değildir? Tanzimat romanları toplumu eğitme amacı güttüğü için roman konuları, sosyal mesajlar vermektedir. “Araba Sevdası” ve “Eflatun Bey’le Rakım Efendi”de yanlış Batılılaşma; “Sergüzeşt”te esaret; “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”ta ise görücü usulü ile evliliğin sakıncaları konu olarak alınır.Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden söz edilmemiştir? Michael - - - - in the street when he - - - - an old friend. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Mekke Dönemi’nde indirilen ayetlerin genel özelliklerinden biri değildir? Dünya hayatının sona ereceği ve tüm canlıların yok olacağı zamana ne denir?A) HaşirB) NeşirC) AhiretD) Kıyamet Psikolojide, genelde hastalık tanısı koyma, hastanın tedavisini belirleme ve tedavinin etkililiğini değerlendirmede kullanılmak üzere, yapılan görüşmelerden, klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmelerden, uygulanan psikolojik ve nöropsikolojik testler ve ölçeklerin sonuçlarından, sosyal ve mesleki durum ile eğitim durumu hakkındaki bilgilerden yararlanarak yürütülen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı nitelendiren bir sözcük kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailedeki sorumluluklarından biri değildir?  Hayvanlarda görülen içgüdüsel davranışlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tahta parçaları, plastik şişe, pinpon topu gibi maddelerin ortak özelliği hangisidir? İblis ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi il yönetimi organları arasında yer almaz?   Kuvvetin büyüklüğü, içlerinde esnek sarmal bir yay bulunan dinamometrelerle ölçülür.Bu sarmal yayın hangi özelliği ölçüme etki etmemektedir? Bedir Savaşı Kuran-ı Kerim’in hangi suresinde anlatılmaktadır? Günlük protein gereksiniminin karşılanmaması bazı ciddi sorunlara neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri olamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem konmalıdır? I. Amasya Genelgesi – Milli Mücadele’nin yöntemi belirlenmiştir.II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisi’nin açılması kararıIII. Sivas Kongresi – Temsil Heyeti’nin yürütme gücünü kullanmasıIV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılmasıV. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesiYukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisini kişisel bakımımız için kullanırız? Robert isn’t at home. He has - - - - to school. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir