S:1

Aşağıdakilerden hangisi Bursada olan beşeri unsurlardandır?

Aşağıdakilerden hangisi Bursada olan beşeri unsurlardandır? sorunun cevabı "Ulu Cami " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Trafikte yolcu olarak hangisi yapmamız doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde tek başına anlamı olmayan bir kelime kullanılmıştır?  “Bilgilerin geçici olarak saklandığı donanım birimidir. Elektrik kesilmesi durumunda içindeki bilgiler silinir.” Yukarıda aşağıdaki donanım parçalarından hangisini açıklanmaya çalışılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?         1. Bahar      2. Bahçe      3. BahçıvanYukarıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en son yer alır?  Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir ? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yerli ve milli imkânlarla Türkiye’nin ürettiği işletim sistemidir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi yazılı sınav kurulunun görevlerinden değildir? Ayşe ile Ali’nin yaşları toplamı 39’dur. Ali 17 yaşında olduğuna göre Ayşe’nin 5 yıl sonraki yaşı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin özelliklerinden değildir? Ekvator düzleminin yörünge düzlemine 23° 27’lık eğiklik açısına eksen eğikliği denir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından birisi değildir?  Yağıbasan Medresesi ...................  döneminde yapıldı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 203 501 912 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir uygulamadır? Bilgisayarda yazı yazabilmek için aşağıdaki hangi program kullanılamaz? Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” söz konusudur? Dil münazaralarda bilgi vermek için - - - - sorular sormak için - - - - işlevle-rinde kullanılır.Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangi donanım parçası basılı ortamdaki verileri bilgisayar ortamına aktarmamızı sağlar?  Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? “Ezel' e tanımadığı bir adam balon vermek istiyor.” Ezel nasıl davranırsa doğru davranmış olur? Aşağıda, buluşlar ile buluşu yapan kişiler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi usul ile yapılır? Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik çeşitlerinden biri değildir? “Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.” (A’lâ suresi, 14 ve 15. ayetler)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? "bilgisayar" sözcüğü kaç harften oluşmuştur? Atatürk’ün, insanların kolay okuma ve yazmasınısağlamak için yaptığı inkılap aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde çevrenin etkisi söz konusu değildir? Kate      : I argued with my best friend last week.Sophie  : Oh really? - - - - . Bazı doğal afetlerin oluşumunda hava olayları ve insanların yaptığı hataların da etkisi vardır.Aşağıdaki afetlerin hangisinde insanların yaptığı bir hata nedeniyle meydana gelmez? 80 – 70 – 65 – 55 – 50 – A – B  örüntüsünde A + B = ? Sayı doğrusu üzerinde +4’ün 5 br solunda hangi tam sayı vardır? Aşağıdaki hangi seçenekte Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? İnsan, hayatı boyunca birçok şeyle karşılaşır. Bunlardan bazıları kendi iradesiyle bazıları ise başka sebeplerle gerçekleşir. İnsan, gücü oranında görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Kendisini aşan durumlarda ise Allah’a sığınır ve Allah’tan yardım diler. Böylece insan, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde hayatını devam ettirir.Bu metinde vurgulanan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir özelliği belirtmektedir? Hangi renk bayrağımızda vardır? In “CERN”, European Council for Nuclear Research, scientists have done many - - - - on Particle Physics since 1954. Rakamları farklı üç basamaklı en küçük sayıyla, rakamları farklı iki basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır? Hangisi iki sözcükten oluşmuş birleşik bir kelimedir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir