S:1

Hangi seçenekteki iller sırasıyla Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer alır?

Hangi seçenekteki iller sırasıyla Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer alır? sorunun cevabı "Antalya - İstanbul" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Üretiminde Dünya birincisi olduğumuz, geleceğin enerji kaynağı,uzay ve otomotiv sanayisinde kullanılan, ülkemizde; Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir’de çıkartılan maden hangisidir? Kazaların meydana gelmesinde hangisi diğerlerinden daha çok etkendir? Hangisi beden temizliği ile ilgili değildir? Her mesleğin toplumda ayrı bir önemi vardır. Eğitim, güvenlik, sağlık ve temizlik gibi birçok alanda çeşitli meslek dalları vardır. Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisi güvenlik ile ilgili değildir?    Hindistan’da meslek esasına dayalı olarak yapılan ve sınıflar arasında geçişin kesinlikle yasak olduğu sisteme ne ad verilir? Akşamsefası bitkisinde kırmızı taç yapraklı bitkinin tohumları ile beyaz taç yapraklı bitkinin tohumları aynı bahçeye ekilirse, ikinci dölde bitkilerin tamamı pembe renkli taç yapraklı olur.Gerçekleşen bu olayın kalıtımdaki adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişme göstermez? Aşağıdakilerden hangisi“Danişmendname” için söylenemez?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? Hasta eskisi gibiydi. Zayıflamış, yüzü hummanın ate-şiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi; zaman zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski İhsan değildi; belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu. O kadar ki onu böyle görmek, mukadder olanı yolun yarısında karşılamaya benziyordu.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk kağıt fabrikası Lale devrinde hangi ilde kurulmuştur? Sıvılarda basınç sıvının yoğunluğuna (t), sıvının derinliğine (h) ve yer çekim kuvvetine (g) bağlıdır.Buna göre denizin yüzeyinden derinlere doğru yüzerek inen dalgıcın üzerine etki eden basınç nasıl değişir? I.  Konya’da şeker pancarı tarımının yapılması  II.  Şekerin Konya’da fabrikadan Ankara’ya getirilmesiIII. Yapılan tatlılarda şekerin kullanılmasıYukarıda verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  “Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu.” Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır? I- Kaynak arama (Tarama)II-Eleştiri (Tenkit)III-Çözümleme (Tahlil)IV-Sınıflandırma (Tasnif)V-Sentez (Sentez)Yukarıda verilen tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangileri yer değiştirilirse tarih biliminin araştırma yöntemleri doğru bir şekilde sıralanmış olur? Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? 5 kg sütün ⅕ kg ile tatlı, ⅖ kg ile yoğurt yaptım. Geriye kaç kg süt kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasından önce olmuştur? İslam öncesi Arap toplumunda; güçlüler zayıfları ezer, haklı olan hakkını alamaz, kadınlara da mirastan hakları verilmezdi.Bununla beraber onlarda bazı güzel özelliklere de rastlanmaktaydı.Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arapların sahip olduğu özelliklerden biri olamaz? "Ayağını yorganına göre uzat." atasözünün anlamı nedir? Peygamberimizin ilk müezzini kimdir? “Millî Eğitim Bakanlığı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi ile öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeyi hedeflemiştir. Bu yüzden proje kapsamında çoktan seçmeli madde tipinin yetersiz kaldığı üst düzey bilişsel becerileri ölçmek için farklı bir madde tipi daha kullanılmıştır.”Buna göre ABİDE projesinde çoktan seçmeli madde tipine ek olarak kullanılan madde tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir öğretmenin, derslerine sıklıkla geç kalan öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim süreçlerinde ben diline uygundur? Ayşen: Belirli bir şekli yoktur.Her boşluğa yayılır.Kap içinde sıkıştırılabilir.Ayşen’in özelliklerini açıkladığı madde, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışan bir davranış değildir? Pamukkale hangi şehrimizdedir? Eymen 12, annesi Eymen’ den 30 kilo daha ağır, babası ise annesinden 11 kilo daha ağır olduğuna göre; Eymen, annesi ve babasının toplam ağırlığı kaç kilodur? 208+345 sayılarının toplamı kaçtır? Liberalizmi savunan düşünürlere göre, ideal düzenin var olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanıldığı cümlede miktar anlam ilgisi kurmuştur? Acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) Miraç’ta yaşadıklarını amcasının kızına anlattı. O da bu olanları halka anlatmamasını yoksa onların kendisine inanmayıp, zorluklar çıkaracaklarını söyledi. Fakat Peygamberimiz bu durumu ne olursa olsun saklamayacağını, insanlara duyuracağını belirtti.Bu olaydan Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Hangi cümlede yazı hatası vardır? İklim koşulları, bir yerin nüfusunu etkileyen önemli faktörlerden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bu yargının doğruluğunu ispatlayan bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri doğru olarak verilmiştir? Bir işletmenin yetersiz stok bulundurmasının ya da gereğinden fazla stok bulundurmasının işletmeye en olumsuz yansıması aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin özelliğini ifade etmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir