S:1

Sıcak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Sıcak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Komşumuz bize çok sıcak davrandı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Motosiklette "rölanti ayarı" motor hangi durumda iken yapılmalıdır? Peygamberimiz (s.a.v.), “Yolları ve gölgelikleri kirletmekten sakının.” buyurmuştur. Hadis aşağıdaki hangi temizlikle ilgilidir? ‘’Kur’an’da adı 27 defa geçer. Hz. İbrahim’e (as) iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir. Sodom şehrine peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bu kavim en aşağılık günahı işledikleri için helak olmuşlardır. Helak olmaktan  sadece bu peygamber ve iki kızı  kurtulmuştur.’’       Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir? Hz. Muhammed (sav.) Taif yolculuğu dönüşünde Mekke’ye kimin himayesinde girmiştir? 25 soruluk bir sınavda her bir soru 4 puan değerindedir. Hilal sınavda 84 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden biri değildir? ……………… birlikte yaşama kurallarına uymaktır.Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki kelimeler zıt anlamlıları ile birlikte verilmiştir.Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? (hızlı,hafif,güzel,yavaş,çirkin,dar,usta,geniş,acemi)   ……………………………….. Doğu Anadolu’da Van Gölü çevresinde kurulmuş bir uygarlıktır. Başkenti Tuşpa’dırYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Bir vakte erdi ki bizim günümüz Yiğit belli değil mert belli değil Herkes yarasına derman arıyor Deva belli değil dert belli değil Bu şiirin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir?  I) Edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir.II) Edebiyatın konusu insandır.III) Sanat değeri taşıyan insanda üstün bir güzellik duygusuyla heyecan uyandıran dil ürününe edebî eser denir.IV) Edebî eserin estetik bir değer taşıması gerekmez.V) Edebî eseri yaşatan başlıca öge dilidir.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?  Bir sepetteki yumurtaların yarısı 25 tanedir. Sepette kaç tane yumurta vardır? "Trafikte araçta bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareketli halde olan insanlara........ denir." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “……………….. ve …………………… “oyun oynamak için güvenli olmayan yerlerdir.”  Aşağıdakilerden hangisi atmosferin insan yaşamı- na sağladığı faydalar arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir? İyi amelleri çok olanların kolayca geçeceği, cennet ve cehennem arasında bulunan saç telinden daha ince olan köprüye ne ad verilir? Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman hangisidir? Çok eskiden haberleşmede posta güvercinlerinden faydalanılırdı. Günümüzde ise bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, posta güvercinlerinin yerini elektronik postalar aldı.Buna göre posta güvercinleri ve elektronik posta arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangileri arasında vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “telaşlanmak” anlamında bir deyim kullanılmamıştır? Kalıtılan bir özellikten sorumlu iki alelin gamet oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gametlere gitmesine “ayrılma kuralı” denir.Buna göre PpRrSsVv genotipli bireyin oluşturacağı gametler düşünülürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun olmaz? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? Korkusuzluk, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.Cümlede altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Melike doğduğunda annesi 26, babası 31 yaşındaydı.Melike 7 yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı kaç olur? “Yıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindemecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Wendy : - - - -?Robin : Twice a day.  Aşağıdaki ifadelerden  hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden birisi değildir ?  Kelebekler yumurtadan çıktıktan sonraki evre- lerinde yapısal değişime uğrayarak zamanla atalarına benzer hale gelirler.Yukarıda verilen bilgiye göre bu olaya ne ad verilir? Eski zamanlarda yaşayan çocuklar oyuncakları nasıl elde ederdi? Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifredir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? Yaşamaz ölümü göze almayan            Zafer, göz yummadan koşana gider.   Yukarıdaki dizelerde kökü fiil olan kaç sözcük vardır?         I like.................... because animals are very interesting. Hangisi geleneksel örgütlerin özelliklerinden değildir? • Hakem Olayı’nı kabul edenler küfre düşmüştür.• Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav.) tarafından halife olarak tayin edilmiştir.• Büyük günah işleyenin durumunu Allah’a bırakmak daha doğrudur.Bu bilgilerde aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüne yer verilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir