S:1

Kişisel bakımımızı niçin düzgünce yapmalıyız?

Kişisel bakımımızı niçin düzgünce yapmalıyız? sorunun cevabı "Sağlıklı olmak için" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? Müslümanlıkta kutsal kabul edilen kandil gecesi sayısı kaçtır? Taşıt yollarının iki kenarında bulunan, yayalarının yürümesine ve taşıtların durmasına yarayan çakıl veya toprak bölüme ne ad verilir?   Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir? "Gökkuşağı kaç renkten oluşmuştur?" cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur? 11 – 14 – 17 – 20 – 23 – 26 - ? soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıda sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Okul çantamızı hazırlarken neleri almalıyız?  Toplumdaki bir sıkıntıyı görüp de buna çare bulamayan aydın, dipsiz karanlıklara bağıran çocuk gibidir. Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam hangisinde vardır? Bazı tarım ürünleri belirli iklim koşullarında yetişir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi çay yetiştirmek için gerekli olan iklim koşullarına sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk tarihinde “Vakayıhayriye” (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay, aşağıdakilerden hangisidir? Fazla yağış alan ve engebeli olan arazilerde toprağın kayması sonucu oluşan doğal afet …………………………dır.Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? “Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün, başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.”  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?   Veli altı yaşında okula başladı. Veli hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?    Bir sayının 2 fazlasının 3 katı aynı sayının yarısının 21 fazlasına eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? |x + 2| # 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Aşağıdaki hayvanlardan en hafif olanı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir? Komşumuz Suriye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip olduğu ülkedir.B) Petrol ve doğal gaz en önemli ekonomik zenginliğidir.C) Fırat nehri topraklarından geçen büyük su kaynağıdır.D) Şam, Halep, Lazkiye önemli kentleridir. Aşağıdaki atıklardan hangisi çevreyi en az kirletir? Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?          Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işin, hareketin yapılmadığı; gelecek zamanda yapılacağı anlamı vardır?  Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş …………………..…. savaşıdır. Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki sözlerindenhangisi, misafire cömert davranılmasını tavsiyeetmektedir? “Yurtta sulh,cihanda sulh.”sözü Atatürk’ün hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? Esc tuşunun görevi nedir?  Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? Güvenli geçiş olmayan yerlerde karşıya nasıl geçeriz?  Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını  işleyen şiirlere …….. denir.Yukarıdaki  boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle  doldurulmalıdır?   Ahirette insanların bütün davranışlarının değerlendirileceği adalet terazisi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 60 soruluk bir deneme sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu sınavda 3 soruyu boş bırakan Murat 47 net yaptığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Hz. Muhammed’i (sav.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşen solunum tepkimeleri sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez?  “... Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötü- lükten alıkoyar...”(Ankebût suresi, 45. ayet)Bu ayette namazın aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatının süslü nesir  sanatçılarından  biri  değildir? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri sırasında Avrupalıların Müslümanlardan öğrenip Avrupa’ya götürdükleri buluşlardan biri değildir? “Bora, boş bir kabı ölçtüğünde 330 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 900 g geldiğini gördü.”Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir