S:1

Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisi altında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisi altında değildir? sorunun cevabı "Yokuştan inen araba" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir? Maddelerin sıcaklığını..................adı verilen aletle ölçeriz.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden biri değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapıp kurumuna görevine başlama yazı verdikten sonra kurumu başvurma tarihinden itibaren kaç gün içinde ilgiliyi göreve başlatır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? 1 TB kaç  GB'tır? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin sayısı birden fazladır?  Yeryüzünde herhangi bir noktanın Ekvatora olan uzaklığına ne ad verilir? Erken Dönem Osmanlı sanatı, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsar? Alfabemizin ilk harfi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından değildir? Bilecik ilinde yerel saat 14:20 iken ayni anda Kahramanmaras´ta yerel saat kaçtir? Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşaptır.Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir? 1 7 + ... = 19 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hicretin İslam tarihindeki önemli sonuçlarından biri değildir? Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyet’i daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medine’ye yaptıkları göç hareketine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi başbakanın görevleri arasında yer almaz?   Rusların Hokand Millî Hükûmeti’ni devirmesinin ardından yaptıkları katliama tepki olarak başlatılan, Türkistan’ın millî mücadelesine ne ad verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir?  Yelkenli ile denizde yol alan bir kişi aşağıdaki kuvvetlerden hangisinden yararlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvete örnek verilebilir? Kayaçlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber (sav) ashabıyla umre yapmak maksadıyla gittiği Mekke’de Kureyşlilerin engeliyle karşılaşmış, anlaşma sağlamak amacıyla Hz. Osman’ı elçi olarak göndermişti. Daha sonra Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi gelince Hz. Peygamber’in (sav) ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir? "Altı saattir hiç konuşmadan yürüdü" cümlesinde hangi kelime fiildir? İnsanlar yüzyıllardan beri geleneksel yöntemlerle ıslah çalışmaları yaparak, istenilen özellikte bitki ve hayvanlar üretmiştir.I. Küçük ve tatlı erikle, büyük ve tatsız eriklerden büyük ve çok tatlı eriklerin üretilmesiII. Farklı karakterler bakımından homozigot ırkların çaprazlanmasından melez bireylerin elde edilmesiIII. İstenilen farklı özelliklere sahip canlılar seçilip eşleştirilerek beğenilen özellikte bireyler oluşturmasıVerilenlerden hangileri geleneksel ıslah yöntemleri için doğrudur? "Çocuğu ürkütmemeye çalışarak elinden tuttum." cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin kullanıldığı alanlar arasında yer alır?I. UlaşımII. GüvenlikIII. Sağlık        IV. Bankacılık  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989’da kabul edilen ve çocuk haklarının korunmasını amaçlayan sözleşme hangisidir?  Tost + çay 10 lira     Tost + ayran 12 lira10 kişilik bir grupta, 4 kişi tost + çay geri kalanı tost + ayran alıyor. Bu kişilerin toplam hesabı kaç lira tutar. Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden biri değildir? Cildin nem dengesini korumak ve çevresel faktörlerin cilde vereceği zararları önlemek için kullanılan cilt bakım ürünü aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kronik akciğer hastalarının yaşam kalitesini düşürür? Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal`in bitirdiği okullar arasında gösterilemez? 1- Muhammeden abduhu          2- İlâhe illallah3- Eşhedü en lâ                        4- Ve resuluh5- Ve eşhedü enneBu kelimelerin kelime-i şehadet cümlesi olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünyamıza en yakın gök cismidir.II. Doğal ışık kaynağıdır.III. Dünyamızın tek doğal uydusudur.Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Jack  : We are going to help the poor in the neighbourhood.Sally  : That’s a - - - - idea. AHMET: 18 yaşının içindedir.TALAT: mahkemece 5 ay  taksirli suçtan dolayı ceza almıştırMUSTAFA: Kuleli Askeri lisesinde öğrenim görmektedir.İSMAİL: Ceza ve Tutukevinde görev yapmaktadır.Yukarıdaki kişilerden hangi ikili seçme ve seçilme hakkına sahiptir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir