S:1

Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn. dir?

Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn. dir? sorunun cevabı "10 m/sn" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Emre’nin en sevdiği hayvan köpektir.Bunun İngilizcesi nedir? Zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin özelliği hangisidir? Türkçe diline göre hazırlanmış olan klavye aşağıdakilerden hangisidir? 5,12m=……….cmBoşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi evde alabileceğin sorumluluklardan biri değildir? Bir çiftçi meyve bahçesinden 1 390 kg elma, 2 418 kg armut,  3 363 kg ayva almıştır. Çiftçinin bahçesinden topladığı meyveler toplam kaç kg'dır?  Mekkeliler Uhud Savaşı’ndan sonra İslamiyetin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Hayber Yahudileri ve bazı bedevi kabileleri ile ittifak yapmışlardır. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek kuşatmasındaMüslümanlara karşı başarısız olmuşlar ve geri çekilmişlerdir. Hendek Savaşı’ndan sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üzerine saldırmaya cesaret edememişler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya başlamışlardır.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?  “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zamanyüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınızamesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızıyıkayın…”(Maide suresi, 6. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ na göre  Devlet memurları “ asli Devlet Memurluğu’ na atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yapacakları yeminle sadakatlerini belirtirler?  30, 34, 38, ?, 46, 50 sayı dizisinde "?" yerine hangi sayı gelmelidir? Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine …………… denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.    III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Selim. Biz köyde yaşıyoruz.Köyümüz şipşirin bir köydür.İnsanları çok çalışkandır. Leylekler ilkbaharda köyümüze gelir.Dedem onlara yuva yapar. Bazı yaramaz çocuklar leyleklere taş atarlar.Çocuklar onlara taş attığı için leylekler çok üzülür.Leyleklerin çok uzun bacakları ve gagaları var. Onlar kurbağa, solucan hatta yılan bile yerler.Leyleklere kim taş atıyormuş?  "Evden çıkınca biraz oynayacağız." cümlesinde yüklemin zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir? “Mix red and blue we get …………………..” Noktalı yere ne gelmelidir. (mix: karıştırmak, we:biz, get: elde etmek.) Atatürk döneminde gerçekleştirilen yeniliklerden hangisi milli egemenlik ilkesi çerçevesinde yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamlı ve kurallıdır? “Divan-ı Hikmet” adlı eserin yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Öğretmen  5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulu kararlarını itiraz nereye yapılır?  İnsanın yaşam içerisinde emek, eğitim ve deneyimleri ile sonradan kazandığı konumlardır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Canlılarda;I- Enerji üretimiII- Protein senteziIII- Hücre bölünmesiIV- Üreme hücrelerinin oluşturulmasıolaylarından hangileri nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir? I. Rüyasında gördükleri gerçek oldu.II. İçeri çok soğuk, sobayı yakalım.III. Sevdamı, bu şiirle anlatmak istedim.IV. İdeallerinizi kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.V. Yüzünden üzüldüğü belli oluyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlıdır? TBMM kendisine karşı çıkan ayaklanmalar sonucunda; 1- Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarmak2- İstiklal Mahkemelerini kurmak3- Osmanlı Hükümetinin fetvalarına karşı Ankara müftüsünden karşı fetva almakgibi önlemlerden hangilerini almıştır? Satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisi doğru ayrılmıştır? MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarına atama usullerinden değildir? Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Mutfak tezgâhlarında kullanılan maden.......................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Peygamberin hicretten sonra mescid-i Nebevi’nin yanına “suffe’’yi yaptırması onun aşağıdakilerden hangisine verdiği değeri göstermektedir? Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Yıllık yağış miktarı 2500 mm civarında ve yağış rejimi düzenli olan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Basamak ve sayı değerleri toplamı "800007" olan sayı kaçtır? Şimdiki kuşak gergin bir yaşam sürmeye çok mu fazla alıştı acaba? Bu sorunun cevabını ben de sizin kadar merak ediyorum. Birçok insan bu gerginliği hissetmezse kendisini mutlu saymıyor. Atalarımız ve babalarımız doğaylaiç içe yaşadığı için gerginlikten uzaktı. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama yeni kuşak bundan neredeyse hiç haz almıyor. Yaşam tempoları o kadar hızlı ki vücutlarını dinlendirip huzura kavuşmaya, sakinleşmeye vakit bulamıyor.Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(....) Fosiller, bilim insanlarının geçmişte yaşamış canlılara ilişkin birçok bilgi edinmesini sağlar.(....) Dünya kendi etrafında  dolanma, Güneş’in  etrafında dönme hareketi yapar.(....) Dünya’nın Güneş gören kısmının zaman dilimi gecedir.(....) Dünya Güneş etrafında dolanması ile gece ve gündüz oluşur.(....) Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya yerkabuğu denir. "Elma" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Dilin, insan ve toplum hayatındaki yeriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi “Adamın iyisi iş başında belli olur.” atasözünün anlamına uygundur? “Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir