S:1

Bir cismin süratini bulabilmek için alınan yol ve bilinmelidir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir cismin süratini bulabilmek için alınan yol ve bilinmelidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "zaman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir? I. Hücrelerde sentezlenirII. Vücutta en fazla bulunan organik besindirIII. Hücre zarının yapısında bulunur.Yukarıdakilerden hangileri proteinler için doğru bilgilerdir?  İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. İslam’a göre Allah, insanları yaratıcısını bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır.Bu paragrafta insanın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?  Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (……) Üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.(……) Üçgen ve dairelerin köşegenleri çizilebilir. (……) Karede 4 tane dik açı bulunur.(……) [AF], ABFT karesinin bir kenarıdır. (……) Açılarına göre beş çeşit üçgen vardır.  Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi; Muzdaribim bu duvarın dış tarafında, Şefkatine inandığım biri var gibi.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? The questions were - - - - difficult- - - - I couldn’t answer them. 21 ceviz 3' erli gruplanırsa kaç grup elde ederiz? Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra  yurdumuzun bir çok şehri düşmanlar tarafından işgal edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi işgal edilen şehirlerimizden birisi değildir? “Cisim, maddenin şekil verilmiş hâlidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi için cisim diyebiliriz? Küçük Kaynarca Antlaşması’na göre;I. Rusya, Karadeniz’de donanma bulundurabilecek,II. Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti’ne geri verilecek,III. Rusya, İstanbul’da sürekli bir elçi bulundurabilecek,IV. Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoksların haklarını koruyabilecekti.Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin OsmanlıDevleti’nin egemenlik haklarını zayıflattığı söylenebilir? Din felsefesinin amacı; dini inanca göre değil, akla, mantığa dayanarak açıklamak ve sorgulamaktır. Din, felsefi açıdan bakıldığında, kendi içindeki önermelerle temellendirilemez. Çünkü dinin önermeleri eleştiriye ve sorguya kapalıdır. Dini önermeleri, temellendirilmek için ona objektif olarak bakıp eleştirmek gerekir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin amaçlarından biri olamaz? Mimar Sinan; gerek tekniği gerekse sanatı bakımından yalnız Türk mimarlığında değil,bütün dünya mimarlığında dehası kabul edilen bir sanatçıdır. Bu cümleden Mimar Sinan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?   Yeryüzündeki derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine  ne adı verilir? Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk devletlerinde görülen eğitim kurumudur? Aşağıdaki tam sayılardan hangisi pozitif veya negatif bir tam sayı değildir? Türkiye haritasını karşımıza aldığımızda Van ili hangi yönde olur? Bir destenin, bir düzineden farkı nedir?  Anadolu Lisesinde öğrenci olan Şahin psikoloji dersinden yıllık ödev hazırlamış ve yaptığı çalışmanın bir özetini de sınıfında arkadaşlarına sunmuştur. Şahin sunumunda; “Psikolojik veriler de diğer bilimlerin verileri gibi kötü amaçlar için kullanılabilir. Bilinçaltı, güdülenme, koşullanma gibi konular üzerinde yapılan  araş-tırmalar kötü amaçlarla kullanılabilecek özellikler taşır. Bu nedenle psikoloji bilimsel araştırmalarında insani değerlere, doğa ve hayvan haklarına saygılı olmaya özen göstermelidir” sözlerini ifade etmiştir.Şahin’in ifadelerine dayanarak, Şahin’in psikolojinin aşağıdaki ilkelerinden hangisi üzerine ödev hazırladığı söylenebilir? Bir aile kışlık yakacak olarak aldığı 2 t kömürün 250 kg’ını artırdığına göre bu aile kışın kaç kg kömür tüketmiştir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin mantarlar ile ilgili verdiği bilgi yanlıştır?  My exam results are - - - - than yours. Aşağıdakilerden hangisi, emniyet kemeri takmamızın nedenlerinden değildir?  “Bir işe başlamadan önce güvenilir, bilgi ve tecrübe sahibi kimselere danışmak, onlarla görüş alışverişinde bulunmak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Et, süt, yumurta ve balık ………………………………… bakımından zengindir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz? Müslümanları, Haçlılara karşı korumaya çalışan son Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden han- gisidir? Aşağıda, 26 Kasım 2012 tarihinde Asya’da meydana gelen olaylarla ilgili yazılı basından haberler verilmiştir.- Sri Lanka’nın güneyindeki Hambantota bölgesinde hafta sonunda etkili olan şiddetli yağış, taşkınlara neden oldu.- Nuwara Eliya bölgesinde yaşanan toprak kaymaları da 300’den fazla kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı.Verilen haber metnindeki doğa olaylarının, oluşum kökenleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci dosyasıdır? "Herkes vardı, ancak birkaçını tanıyabildim." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin türü nedir? 40'dan başlayıp 3'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir? Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Umut okul kantininden 14 liralık alışveriş yapmış ve kantinciye 20 TL vermiştir. Umut kantinciden kaç lira para üstü alacaktır? Tarih bilimi, Tonyukuk Anıtı’ndaki yazılı bilgilerin okunması ve anlaşılmasında aşa- ğıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır? I. Okuyucu gözetilerek yazılır.II. Yazıldığı günün tarihi atılır.İİİ.   Dil genellikle heyecana bağlı işlevde kullanılır.IV. Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.Yukarıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir? Dünya, ekvatordan şişkin kutuplardan basık bir şekle sahiptir. Dünyanın bu şekline geoid denir.Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid şekline kanıt oluşturur?  Bir yatılı okulda aralık ayında 3214 kg, ocak da 4313 kg ve şubat ayında 5763 kg kömür yakılmıştır. Buna göre bu okulda  3 ayda toplam ne kadar kömür yakılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş kimselere ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir