S:1

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir akşam yemeğindebulunmaz?

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir akşam yemeğindebulunmaz? sorunun cevabı "çikolata" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ali ile Ömer bir su deposuna su taşımışlardır. Ali 28 kova, Ömer ise Ali'nin taşıdığından 7 kova eksik su taşımıştır. Buna göre Ali ile Osman su deposuna toplam kaç kova su taşımıştır? • Ülkemizde en yıkıcı depremlerin görüldüğükuşaktır.•   Saros Körfezi’nden başlayarak Varto’ya kadar uzanır.•   İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu,Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum ve Erzincan illeri bu kuşak üzerinde yer alır.Yukarıda verilen bilgiler ülkemizdeki hangi deprem kuşağına aittir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan değildir?  Yön bulmayla ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir?  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimi Mekke’den Medine’ye hangi tarihte hicret etmiştir? Hazırladığımız slaytlar hazır şablonları (temaları) hangi menüden uygulanır?   Avrupa’da var olan;I- PolonyaII- MacaristanIII- FransaIV- BulgaristanV- Romanyadevletlerinden hangileri Türk soylu halklar tarafından kurulmuştur?  Hasta eskisi gibiydi. Zayıflamış, yüzü hummanın ate-şiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi; zaman zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski İhsan değildi; belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu. O kadar ki onu böyle görmek, mukadder olanı yolun yarısında karşılamaya benziyordu.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1- Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasında Wilson ilkeleri etkili olmuştur.2- Anadolu’nun çeşitli yerlerinde halkın teşkilatlanmasıyla Kuvayımilliye kurulmuştur.3- Türk milleti işgallere karşı direniş göstermemiştir.4- İşgaller sırasında sadece İstanbul’da bağımsızlık mücadelesi verilmiştir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?                                                     İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.Balıkçı, nasıl bir balık tutmuş? 15  cevizi üç arkadaş aralarında paylaşıyor.Her birine kaç ceviz düşer? 60 kilometre yolun önce yarısını gittik ve  mola verdik. Kalan yolun yarısını gidersek gideceğimiz kaç kilometre yolumuz kalır? Kır kelimesi hangi cümlede “parçalamak, bölmek” anlamında kullanılmıştır? 24 litre zeytinyağı, 14 tane yarım litrelik, 6 tane 1 litrelik şişelere doldurulmaktadır. Geriye kaç litre zeytinyağı kalır? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu ?  Aşağıdakilerden hangisi solunum yollarının sağlığını olumlu etkiler? Odun, şeker gibi  bazı katı maddeler ısı aldıklarında sıvı hale  geçmez, renk değiştirerek özelliklerini  kaybederler. Bu olaya ne denir?  Bir gün  bir adam geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın Resûlü, annem babam öldükten sonra, onlar için yapmam gereken bir görev var mı?” Resûlullah, “Evet, onlara dua etmen, onlar için bağışlanma dilemen, verdikleri sözlerini (vasiyetlerini) yerine getirmen, onlarla bağlı olduğun akrabayı ziyaret etmen ve arkadaşlarına ikramda bulunman gerekir.” Buyurdu Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne/babası ölen bir kimsenin görevlerinden değildir? I-  Dükkân açma hakkına “gedik” denir.II-  Tek cins ticaret maddesinin toptan satışı ya da dağıtımının yapıldığı yerlere “kapanhanı” denir.III-  Çarşı ve pazarda satılan muhtelif malların kontrolünü sağlayan kişiye “muhtesip” denir.IV-  Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılmış topraklara “malikane” denir.V- Ana yolların ve geçitlerin güvenliğini sağlayan kişilere “derbentçi” denir.Performans ödevi hazırlayan öğrenciler yukarıdaki tanımlardan hangisinde yanlışlık yapmışlardır? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Ülkemizde yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?  Sadece edebiyat çerçevesi içinde kalan bir edebiyat tarihçisinin çalışmaları kısır kalır; tarih, filoloji, felsefe, bibliyografya, güzel sanatların bütün dalları onun ilgi alanına girmelidir.Bu durumun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bir kenarının uzunluğu 120 m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? 23 x 32 x 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış sayı aşağıdakilerden hangisidir? 30’ un 15 eksiği kaçtır? Peygamber kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı “nesnel” bir nitelik taşımaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi zıt anlamlıdır?  Hangisi sanal ortamda iletişimin olumlu etkisidir? Dünya üzerinde canlı ve cansız hayatı olumsuz yönde etkileyen en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onu görür.”(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)Bu ayetten ahiret ile ilgili aşağıdaki sonuçlar- dan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi istisnai bir memurluktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir