S:1

Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Soğuk bir kış gününde geçmiştim Ankara’dan. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
I. Siyasi tartışmalarII. Güçler birliğinin uygulanmasıIII. Saltanatın kaldırılmasıIV. Diplomatik başarılarV. İsyanların bastırılmasıYukarıdakilerden hangisi TBMMnin otoritesini güçlendiren gelişmelerden biri değildir? Hz. Musanı yaşadığı dönemin kralının adı nedir? Ben okula başlayalı 3 mevsim geçti. Bu durumda ben okula kaç ay önce başladım? Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlaması şeklinde kalıplaşmıştır? Sayı doğrusu üzerinde (-7) sayısının (+4) sayısına olan uzaklığı kaç birimdir? Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etmenlerden biri değildir? 6 + ... = 10Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Akkor lambamızı floresan lamba ile değiştirirsek ne sağlayabiliriz? Üzdü beni zalim kanlı yaramazGayet çoktur değil benim yaram azBu dizelerde altı çizili sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? 8 – 11 – 14 – 17 – 21 – 23 sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Karadeniz ikliminin yurdumuzun iç kesimlerine ulaşamamasının sebebi nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir olgudur ? Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir? Heterozigot A Rh + kan gruplu bir kadınla, heterozigot B Rh – kan gruplu bir erkeğin evliliğinden 0 Rh – kan gruplu bir kız çocuğunun olma olasılığı nedir? - - - - ile panel, özellikleri yönüyle birbirine çok benzer, arada sadece üslup farkı vardır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir gün insan, virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kul- lanmaya başladı. Lâkin cümleleri basitleştikçe, düşünceleri de basitleşti.Bu paragrafa yakın anlam içeren cümle aşağı- daki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? e, l ,k ,a" harfleri ile hangi anlamlı kelime yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir? Bitecek bu kavga elbetSilinsin gözlerinden hüzünSen aydınlık günleri düşünUnut acılarını terk etBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi simyacıların kimya bilimine aktardığı bulgulardan biri değildir? Bir sporcu zeki ve çevik ise başarılı olur önermesinin önermeler mantığında sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 1 kg 550 g lık tuzun 750 gı tüketilince kaç g tuz kalır? 840283 sayısında 2 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Mustafa Kemal Atatürk harp okulu eğitimini aşağıdaki şehirlerden hangisinde tamamlamıştır? Dinimize göre iyiliği emredip kötülükten de uzak olmak aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir? Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden verin. Size verildiğinde gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın.(Bakara suresi, 267. ayet)Bu ayette zekȃtla ilgili aşağıdakilerden hangisinin cevabı verilmiştir? Selanik şehrinin çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfus yapısı, Mustafa Kemalin ........................ etkili olmuştur.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur? M.Kemal Anadoluda milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda yukarıdan yere düşmekte olan bir elmanın yere çarpma hızı;I. KütlesineII. Yerçekimi ivmesine III. Yerden yüksekliğineIV. Geometrik şeklineniceliklerinden hangilerine bağlıdır? 456 < a < 593 eşitliğinde, a yerine hangi sayı gelebilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin isimlerinden biri değildir? 6 onluk + 7 birlik ... 48 karşılaştırmasında boşluğa hangi sembol gelmelidir? Ölüm güzel şeyOdur perde arkasından haberHiç güzel olmasaydıÖlür müydü peygamber(Necip Fazıl Kısakürek)Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Today, I feel - - - - yesterday. Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre diğerlerinden sonra gelir? Bir öğretmenin, derslerine sıklıkla geç kalan öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim süreçlerinde ben diline uygundur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir