S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlıdır? sorunun cevabı "Bir çöplükte iki horoz ötmez." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
l- Uyuma ve dinleme ll- Çok hızlı hareket etme lll- Allahın emirlerine uymama lV- Çeşitli şekillere girebilme Yukarıdakilerden hangileri meleklere özgü özellikler arasında sayılamaz. Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanmalar aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkiler? Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki iafedelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz( ) Durağa yaklaşan bir otobüs, hızlanan hareket yapıyor demektir.( ) Şemsiyeyi açmak ve kapatmak için itme ve çekme kuvvetleri birlikte uygulanır.( ) İşitme kaybını önlemek için yüksek sesten korunmak gerekir.( ) Işık sesten daha hızlı yayılır.( ) Ay, doğal ışık kaynağıdır. Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir. Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşa-ğıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupaya taşıdı. Keşifleri destekleyen Avrupanın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Vakıflar Haftası ne zaman kutlanır? Taban çapının uzunluğu 32 cm ve yüksekliği 6 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? (r yerine 3 alınız.) Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden biri değildir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir? Fatih Sultan Mehmet, İstanbulun fethinden sonra Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini yıktırmamış ve ibadetlerine devam etmelerine müsaade etmiştir.Bu durum İslamın önem verdiği aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktına katılan devletlerden biri değildir? Bir ütü 255 TL, televizyon ise ütüden 885 TL pahalı olduğuna göre ikisinin toplam fiyatı kaç TLdir ? "Bir topluluğu oluşturan kişilerin her biri bir.....................dir." cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir? Aşağıda verilen Şehir-Tarihi eser eşleştirmelerden hangilerinin yeri değiştirilirse tüm eşleştirmeler doğru olur?1. İshakpaşa Sarayı - Ağrı2. Sümela Manastırı - Trabzon3. Selimiye Cami - İstanbul4. Ayasofya Müzesi - Edirne Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısına ne ad verilir? Osmanlı Devletinin kuruluş dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "Kaçan balık büyük olur." atasözünün anlamı nedir? Nitelikli eleman aranıyor cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir? Emirhan marketten yarımşar litrelik sulardan 24 şişe su alıyor. Emirhan her gün 2 litre süt içtiğine göre aldığı sular kaç günde biter ? I. YükseltiII. YerçekimiIII. Toprak özellikleri Atmosfer basıncı üzerinde yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem oluş bildirmektedir? Birbirinize kin gütmeyiniz, birbirinize yüz çevirmeyiniz,birbirinizi kıskanmayınız. Ey Allahınkulları! Birbirinize kardeşçe davranınız.(Hadis-i Şerif)Hz. Muhammed (sav.) bu sözüyle aşağıdakilerdenhangisini tavsiye etmektedir? 9000 mL ‘lik ayran 200 mLlik bardaklara eşit olarak paylaştırılacaktır. Bu iş için kaç bardak kullanılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir? Holozoik beslenen canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Allah, insanı aşağıdaki durumların hangisinden sorumlu tutmaz? Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapılarını oluşturan maddelere ........... adı verilir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kurtuluş Savaşının Güney Cephesi yerel kahramanların başarılarıyla doludur. Asıl adı Mehmet Said olan Antepli Şahin Bey, Fransızların ihtiyaçlarını sağlamaları açısından önem taşıyan Kilis - Antep yolunun kapanması için görev almıştır. O, düşmanı kesin olarak bu yoldan geçirmemek için en son mermiyi atıncaya kadar direnme kararını vererek Düşman buradan geçerse, ben Antepe ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudumun üzerinden geçebilir. demiştir.Antepli Şahin Beyin bu sözleri, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bazı sanatçıların zaman içinde yitip gitmesinin, unutulmasının sebebi - - - -.Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? "Açık yaraya tuz ekilmez." atasözünün anlamı nedir? She ............ in Paris last month. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferinin sonuçlarından biri değildir? Osmanlı Devleti topu ilk defa hangi savaşta kullanmıştır? Hangi sayı örüntüsünün artış miktarı farklıdır? Ellerim takılırken rüzgârın saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına Yukarıdaki şiirin uyak (kâfiye) türü hangi seçenekte verilmiştir? Kumbarasında 75₺ si olan Yiğit , parasının %20 si ile kitap alıyor. Geriye kaç ₺ parası kalır? Aşağıdakilerden hangisi dünya edebiyatında durum hikâyeciliğinin kurucusu kabul edilir? +23 sayısına (-7) ekleyip (-5) çıkartın. Sonra (-1) ekleyip (-3) çıkartın. Sonuç kaç olur? Allahın (c.c.) güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılığa .......... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir