S:1

Bazı kurumlar meteoroloji müdürlüklerinden sürekli bilgi isterler.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?

Bazı kurumlar meteoroloji müdürlüklerinden sürekli bilgi isterler.Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir? sorunun cevabı "Hastaneler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Felsefenin en tipik sorusu nedir? sorusudur. Bir şeyin ne olduğunu sorar felsefe: İnsan nedir?, Ahlak nedir?, Devlet nedir?, Adalet nedir?...Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da/denin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? Hangisinin sonucu yanlıştır ? Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almayan bir bilim dalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozan etkenlerden birisi değildir? (1) Kendimi bir çocuk bahçesinde hayal ediyordum. (2) Salon genişliğinde bir havuz vardı. (3) Bir adam elektrik düğmesine basıyordu. (4) Sonra içerisi rengârenk ışıklarla doluyordu.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Doğal çevre insan faaliyetlerinin birçoğu üzerinde etkili olmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin insan faaliyetlerine olan etkisine örnek gösterilemez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? ..., 27, 24, ..., ..., 15, 12 sıralamasında noktalı yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? Sözlüklere dalmak, onlarla zaman geçirmek güzeldir ancak en fazla birkaç ciltten oluşan sözlükler bir dilin kendisi olamaz asla. Sözlükler, bir dilin hemen hemen bütün sözcüklerini içine alsa bile sonuçta kelimelerin alfabetik olarak sıralanmış listesinden başka bir şey değildir. Dil ise sözlükte yer alan sözcüklerin uyumlu şekilde birleştiği bir okyanustur. Bunun içindir ki sözlükler, dilin inceliklerini ve zenginliklerini sınırlı bir şekilde ortaya koyan küçük bir araçtır yalnızca.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlısı olan bir kelime vardır? Aşağıdakilerden hangisi ‘bardak‘ kelimesinden önce gelirse bu kelimeyi nitelemiş olur? Drakon, Solon, Kleistenes yaptıkları kanunlar ile aşağıdaki uygarlıkların hangisinde demokrasinin güçlenmesini sağlamışlardır? Uzun zamanlar önce, tarlaların birinde bir eşek varmış ot yer yaşarmış. Arada bir anırır, tarladakilerin kulaklarını ağrıtırmış. Ama değmeyin neşesine, öyle neşeli, öyle kendinden eminmiş ki... Aşağıdakilerden hangisi eşeğin yaptıklarından birisi değildir? • Hititler döneminde Anadoluda var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı.• Selçuklular döneminde Anadoluda kervansaraylar yaptırıldı.• Osmanlılar aynı amaçla hanlar inşa ettirdi.Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı söylenebilir? Bir çiftlikte kuzuların ayaklarının toplam sayısı 32 dir. Bu çiftlikte kaç kuzu vardır? Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme geleneği vardı. Hz. Muhammedin sütannesinin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yer vermemiz gereken kişilerden değildir? Dont wait for us if ............ Kilosu 5 lira olan elmadan 2 kilo, kilosu 25 liradan 5 kilo fındık alan Abdullah, kaç lira öder? Herkes kendi gibi gördüğü için farklı bir Oğuz görüyor. Yazar bu sözle ne anlatmak istemiştir? Milli mücadele nasıl kazanılmıştır? I. Türkiye Selçukluları ile birlikte Eskişehir yakınlarında Haçlılara karşı mücadele ettiler.II. Emir İshak Beyin ölümünden sonra Erzincan ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı.III. Malabadi Köprüsü bu beylikten günümüze kalan mimari eserlerden biridir.IV. Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere 1080 yılında kuruldu.Verilen bilgilerden hangileri Danişmentli Beyliği ile ilgilidir? (1) Yeni alınan et hemen buzdolabına konmalıdır.(2) Eğer 1-2 gün içerisinde pişirilmeyecekse mutlaka dondurucuya atılmalıdır.(3) Gereğinden fazla et tüketmek sağlığımızı bozabilir.(4) Buzdolabına, dondurucuya koyma imkânı yoksa et, sirkeyle ıslatılmış beze sarılarak da saklanabilir.Numaralanmış cümlelerden hangisi bu met- nin anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Sarayda eğitilmiş cariyelerle evlenme geleneğine uymayarak Şeyhülislam Esat Efendinin kızıyla evlenen ve böylece sarayı halka açan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağ- ladığı faydalardan biri değildir? Reyhan: Why are you sad? Reyhan asked - - - - I was sad. Hem mal hem de beden ile yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Mehmetin 16 tl var. Mehmetin parasının yarısı kadar para daha Mehmete verilirse toplam kaç lirası olur? Her canlının yaşamak için yuvaya ihtiyacı vardır.Hangisi evde bizimle beraber yaşayamaz? Kuvvet cisimler üzerinde kalıcı değişikliğe neden olabilir.Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı olmaz? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi hava kürede görülmektedir? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin özelliklerinden biri değildir? 4 düzine kalemi olan Irmak, 7 tanesini kullanmış. Geriye kaç tane kalemi kalır? Büyüksözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Küçük bir evde dört kişi kalıyordu.cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde Münafıkların özelliklerini saymıştır. Ve şu üç özellik kimde bulunursa onun ikiyüzlü kimseler arasında olacağını ifade etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin saydığı bu üç özellikten birisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir