S:1

  • Hz. Peygamberin ilk kızıdır.
  • İlk Müslümanlardandır.
  • Ali ve Ümame adında iki tane çocuğu vardır.
  • Hz. Muhammed'den (s.a.v.) önce vefat etmiştir.
Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Peygamberin ilk kızıdır.İlk Müslümanlardandır. Ali ve Ümame adında iki tane çocuğu vardır.Hz. Muhammed'den (s.a.v.) önce vefat etmiştir.Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Zeynep" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem oluş bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fosiller için doğru değildir? İslam Tarihinde ilk ezan hangi yılda okunmuştur? Çamaşır suyuyla ilgili;I. Ağartıcı etkisi vardır.II. Dezenfektandır.III. Tuz ruhu ile karıştırılmamalıdır.yargılardan hangileri doğrudur? Sinop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Dünya Sağlık Günü ne zaman kutlanır? Osmanlı Devletinde açılan Türk matbaasında ilk olarak aşağıdaki hangi eserler basılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanal (Özgür) ansiklopedidir? İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir.Seçeneklerden hangisi tanıma uygun bir maddedir? İcatlar niçin yapılır? Gündüzden ışığını hazırlamayan karanlığa razı demektir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Hangi sözcükte kaynaştırma harfi yoktur? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulu kararlarını itiraz nereye yapılır? Peygamberimizin (s.a.v) kızlarını evlendirirken onların fikrini alması,Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması,hangi özelliğinin bir sonucudur? Besin piramidinde kütlesi en az olan grup, aşağıdakilerden hangisidir? I think that long blue T-shirt - - - - you better. Ormanların dağılışında etkili olan önemli faktörlerden biri de nem ve yağışın fazla olmasıdır.Aşağıdaki bölgelerimizin hangisi orman bakımından daha zengindir? Sentrozom organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinde ses kaynağı kişiden uzaklaşmıştır? Maddelerin uzayda kapladıkları alana ................denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi cömertlik ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir? Spreylerde ve deodorantlarda kullanılan itici gazlarla ilgili,I. Sıkıştırılarak kolayca sıvılaştırılabilirler.II. Üzerlerindeki basınç kaldırılınca büyük bir hızla geniş bir alana yayılırlar.III. Çevre için zararlı etkileri yoktur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir? Bu kamyonda,I. Kamyondaki tuğla sayısını azaltmak,II. Kamyondaki tekerlek sayısını arttırmak,III. Lastiklerin genişliklerini azaltmak,işlemlerinden hangileri yapılsaydı çamura batmadan ilerleyebilirdi? 2 molekül glikozun glikolizi sonucu kaç molekül pirüvik asit oluşur? Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslamı reddetme nedenlerinden biri değildir? Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. (Kehf suresi, 110. ayet)Verilen ayette Hz. Peygamberin hangi yönüne değinilmemiştir? M ülkesinde birincil ekonomik faaliyette çalışan kişi sayısı ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan kişi sayısına göre daha fazladır.Bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangsidir? Aşağıdaki Tolunoğulları hükümdarlarından hangisinin zamanında Bedevilerden oluşan Muhtare adlı özel bir muhafız birliği kurulmuştur? Yöreden yöreye farklı halk oyunları oynanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Oruçla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cisimlerin daha hızlı ve kolay hareket edebilmesi için sürtünme kuvvetinin az olması gerekir. Bu durumda aşağıdaki eylemlerden hangisi sürtünmeyi azaltmaya yönelik bir davranıştır? ‘Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir