S:1

"Ankara İstanbul ve İzmite gittim"
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırası ile kullanılmalıdır?

"Ankara İstanbul ve İzmite gittim"Yukarıdaki cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırası ile kullanılmalıdır? sorunun cevabı "Virgül - kesme işareti - nokta" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin dünya turizmindeki önemi daha fazladır? 1. is2. yanında3. kazanın4. bulaşır5. kara6. duranaNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Ayşe, her sabah 09:00 da uyanıp 10:30 da kahvaltı yapıyor. Ayşe, uyandıktan kaç saat sonra kahvaltı yapıyor? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kuranın doğru bilgiye verdiği önemle ilgilidir? ................çünkü çok yorgundum.Yukarıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarını tercih etmemizin nedenlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Basamak ve sayı değerleri toplamı "800007" olan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, ebeveynin çocuğuna olan sorumluluklarından biri değildir? Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisine ör­nek olmayan seçenek hangisidir? Ailede hangisi en önce karşılanması gereken istektir? Nazik Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir? Türklerin ekonomik faaliyetlerinden hangisi daha çok bozkır kültürünün sonucu ortaya çıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplumların toprağa yerleşmesi sonucunda kazandıkları özelliklerden değildir? ‘Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu görevi ile kullanılmıştır? Türkiyede kullanılan e-Devlet site adreslerinde aşağıdaki uzantı ve ülke kısaltmalardan hangileri bulunur? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir? Servetifünun sanatçıları ve bunların yazdığı eserlerde Abdülhamit döneminin izleri görülür. Bu dönemde sanatçıların Meşrutiyet ve Batı dünyasına açılmayla ilgili tüm umutları kurumuş, uzun süren baskı ve sansür uygulamaları bu dönem sanatçılarında derin yaralar oluşturmuştur. Böyle bir mutsuzluğun ve yalnızlığın yaşan- dığı ortamda da sanatçılar toplumsal konulardan uzak durmayı tercih etmişlerdir. Kuşku yaratacak hiçbir eyleme kalkışmamışlar, yeteneklerini sakıncası olmayan, zararsız bir edebiyat oluşturmak için kullanmışlardır.Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin du- rumunu belirten bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız. (Hadis-i şerif)• ...Haccı benden gördüğünüz gibi yapın. (Hadis-i şerif)Bu hadisler peygamberimizin hangi özelliğini göstermektedir? Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye "zorlukla" anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir geri dönüşüm ürünüdür? Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir; fakat bir organımız alkolden daha fazla etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerin hangisidir? 11 sayfalık kitabımın 4 sayfasını boyadım. Boyamam gereken kaç sayfam kaldı? I. Kuvvet cisimleri hareket ettirebilir.II. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.III. Kuvvetin etkisi gözlemlenemez.Yukarıda kuvvetle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi 350 sayısının asal çarpanlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi kurbanın sosyal dayanışma yönü ile ilgili değildir? Ceren .......... geç geldi. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Erime sıcaklıklarındaki aynı miktar X, Y ve Z katı maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında;X katısı 3 dakika •Y katısı 8 dakika •Z katısı 11 dakika •sonra tamamen sıvı hâle geçiyor. Bu maddelerin erime ısılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar? İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna Enformasyon denir. Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Canlı ya da cansız bir varlığa karşı ilgi, alaka ve bağlılık göstermek ne demektir? Bir yılda ........ ay vardır. cümlesindeki boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi otomobil parçalarında, pillerin yapımında, televizyon ekranı üretiminde, floresan lambalarda yapımında kullanılır? Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A: Can I wear your shirt?B: Im afraid not. ....................A) Ive just washed it.B) This is my friends seat.C) She isnt at the office.D) Hes riding a bike now. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir