S:1

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "14,3 > 12,5 > 17,3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin doğuşuna sebep olan faktörlerden biridir? • Firavunun sarayında büyüdü.• İsrailli birine destek olmak isterken yanlışlıkla bir Mısırlının ölümüne sebep oldu.• Mısırı terkedip Medyene gitti ve orada Hz. Şuaybın kızıyla evlendi.Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir? Bir kenarının uzunluğu 12 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç cmdir? I. Metabolizmayı düzenlemeII. İç dengeyi korumaIII. Enzimler için çalışma ortamı sağlamaYukarıda verilenlerden hangileri asit ve bazların ortak görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Brezilyanın fiziki bir özelliğidir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(.....) Kuran-ı Kerimde her surenin başında besmele bulunur.(.....) Kuranda toplam 114 ayet vardır.(.....) Sureler adlarını surenin içinde geçen bir olay, konu, veya bir isimden alır.(.....) Kuran-ı Kerimde otuz cüz vardır.(.....) Kuranın her 10 sayfasına Hizb denir. Hz Lokman ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kalp, göğüs kafesi içerisinde ve iki ......................... arasındadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üleştirme sayı sıfatı vardır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Sendika ve konfederasyonların gelirlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam bilim insanlarından biri değildir? 5,074 ondalık kesrinin okunuşu aşağı­dakllerden hangisidir? Hangisi cümle değildir? A: - - - - you - - - - your homework?B: No, not yet. Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz? Günümüzde Ortadoğu ülkelerindeki çatışmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Meslekleri gereği sürekli ayakta çalışan insanlarda hangi tür hastalığa daha sık rastlanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük zıt anlamlısıyla birlikte kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyen bir aile büyüğü olamaz? Bugünün işini ............ bırakma.Atasözünde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Süleyman (as) ın özelliklerinden biri değildir? 32 sayısının 1/2' si kaçtır? İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun şartlarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır? 16 inek ile 37 tavuğun ayakları toplamı kaçtır? Gündüz - Gece sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi büyük harfin kullanıldığı yerlerden biri değildir? 1.Ülke ve şehir adlarının yazımında2.Milli ve dini bayram adlarının yazımında3.Kurum, kuruluş, okul,dernek adlarının yazımında4.Sanat dallarının adlarının yazımında Magnezyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Ambulans ve polis geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır. Yerkabuğunun ana maddesi .................dırİfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Yanardağın patlamasıyla yeryüzüne çıkan sıcak eriyik maddeye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçilerinin görevlerinden biri değildir? • MÖ 209 yılında Hun tahtına çıktı.• Dünyanın en disiplinli ordusunu kurdu.• İlk askerî seferini Moğol kökenli Tung-hular üzerine yaptı.Hakkında kısa bilgi verilen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir manavdan 1. gün 445 kilogram,2. gün 798 kilogram 3. gün 686 kilogram domates satmıştır. Bu manav 3 günde toplam kaç kilogram domates satmıştır ? .   • Tadı acıdır.• Ele kayganlık hissi verir.• Suda çözündüğünde OH- iyonu oluşturur.Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? Bazı teknolojik ürün atıklarının doğada kendi kendilerine yok olmaları uzun zaman alır. Aşağıdaki teknolojik ürün atıklarından hangisi doğada kısa zamanda yok olur? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satış işleminin gerçekleşmesine yönelik bir gerekliliktir? I. İnönü Savaşının kazanılmasından sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği TBMM Hükûmetini tanıdı.Sakarya Zaferinden sonra imzalanan • Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükûmetini resmen tanıdı.Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir