S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi 4,68 ondalık sayısından büyüktür?

Aşağıdaki sayılardan hangisi 4,68 ondalık sayısından büyüktür? sorunun cevabı "4,7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Mezopotamyada insanlar ihtiyaçları olan ürünü bir yerden bir yere götürmekte zorlanıyorlardı. Bu ürünleri daha rahat götürebilmek için ----- icat etmişlerdir.Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır? İnsanların güzel söz ve davranışlarına Allahın (c.c.) verdiği ödül ve mükâfata ne denir? Sınıf yönetiminin ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde yumuşama olmaz? Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme... (İsrâ suresi, 36. ayet.) ayetiyleAnlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? Aşağıdakilerden özel günlerden hangisi dünya üzerindeki tüm ülkeler tarafından kutlanan ortak günlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez? 1. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma hangisidir? Orta Asyada Türklerin yaşadıkları bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda sulama kanallarına rastlanmıştır. Hunlar ve Göktürkler devrine ait tahıl ambarları bulunmuştur. Göktürklerin Çinlilerden ziraat aletleri ve tohumluk tahıl istedikleri bilinmektedir. Uygurların kurduğu sebze ve meyve bahçeleri hakkında Çinkaynaklarında bilgiler mevcuttur.Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A X A X A = 1436X6X6 = 6B Yukarıda verilen işlemlere göre A+B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisisidr? sulh sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Yağda çözünen vitaminlerle ilgili;I. Karaciğerde depolanır.II. Eksiklikleri geç ortaya çıkar.III. Bitkiler tarafından sentezlenir.verilenlerden hangileri suda çözünen vitaminler içinde söylenebilir? Türklerin Orta Asyadan göç etme nedenlerinden bazıları şunlardır:•Nüfusun artması karşısında tarım alanlarının daralması• Otlakların azalması ve hayvan hastalıklarınedeniyle hayvancılığın gerilemesi•Türk boylarının kendi egemenliklerini diğer Türk boylarına kabul ettirmek için birbirleriyle mücadele etmeleri ve bu mücadelelerde yenilen Türk boylarının bölgeyi terk etmesi• Orta Asyadaki iklim koşullarının değişmesiyüzünden hayat şartlarının zorlaşmasıBu bilgilere göre Türklerin Orta Asyadan göç etmelerinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmamıştır? Kuran-ı Kerimin ilk suresi ..........................Ve son suresi ....................tır.Noktalı yere hangileri gelmelidir. MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre hazırlayıcı eğitimin ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tanesi 1 liradan 4 ekmek; tanesi 4 liradan 6 meyve suyu alan bir müşteri satıcıya kaç para verir? • 699 yılında Kûfede doğmuş,767 yılında Bağdatta vefat etmiştir.• En meşhur öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züferdir.• Fıkh-ı Ekber ve el Âlim vel – Müteallim eserlerindendir.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir çuvaldaki patateslerin tamamı eşit büyüklükteki poşetlere dolduruluyor.4 kilogramlık 19 poşetten 7 tanesi boş kaldığına göre çuvalda kaç kg patates vardır? Volga Nehri ile Ural dağları arasında yaşayan Fin-Ugor kavimleri ile On-Ogur Türklerinin karışımından meydana gelen topluluk, aşağıdakilerden hangisidir? Demir kap ve plastik kap içine eşit miktarlarda buz konulup sıcak bir ortama konuluyor. Bununla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar, hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu. Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir? İnsanların, katı hâldeki hayvansal yağ gibi yavaş yanan maddeleri eriterek daha sonra eritilen bu maddeleri bir fitilin üzerine dökerek oluşturdukları ve günümüzde de kullandıkları aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmaz ? Çizgi filmlerde çalışan seslendirme sanatçılarının işi, ekibin öteki elemanlarının yaptıkları işler kadar yaratıcılık ister. Homurdanmaktan tutun, kahkaha atmaya kadar pek çok farklı sesi çıkarmanın yanında, seslendirilen kahramanın kişiliğine uygun ses tonu da önem taşır.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Terciibentle terkibibent arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre açık alkollü içki satılan yerlerin, (turizmin yoğun olduğu yöreler hariç) okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasınınen önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Hudeybiye Anlaşması sonrasında Medineye gelen ve anlaşma gereği düşmana teslim edilen, düşmanın elinden kurtulduktan sonra Suriye yolu üzerinde Mekke kervanlarıyla çatışan sahabi kimdir?  • Hücreye belirli bir şekil verir.• Canlı bir yapıya sahiptir.• Seçici geçirgen özelliktedir.Bazı özellikleri verilen hücredeki yapı aşağıdakilerden hangisidir? Enerji iletim hızını;I. Maddenin cinsiII. Maddenin iki ucu arası sıcaklık farkıIII. Maddenin yüzey alanıfaktörlerinden hangileri etkiler? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "Seni çok merak ettik." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Birkaç bahar, bir o kadar kış Ömürdür: uzun, kısa.Ne ise göreceğin Kısmet ne kadarsa.Bu dizelerde Ziya Osman Saba aşağıdaki konulardan hangisini ele almıştır? Jüpiter ile ilgili hangi bilgiyi yanlış söylemektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir