S:1

Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir?

Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir? sorunun cevabı "Doğal Afet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki olaylardan hangileri tam gölge ile ilgili değildir?1. Güneş tutulması2. Ay tutulması3. Gökkuşağı oluşması MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel eğitimin süresi toplam kaç saatlik programdan aşağı olamaz? 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sahip olduğu özelliklerden biri değildir? 27 : 9 . 3 + 3 . 9 işleminin sonucu kaçtır? Ben cinleri ve insanları, ancak bana ....................etsinler diye yarattım. (Zariyat 51. ayet)Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Edebiyatın sosyolojik imkânı, temelde edebiyat-toplum ilişkisini kurcalamak ve her iki alan arasında kopmaz bağların mevcudiyetini dile getirmektir. Ne edebiyat toplumdan ne de toplum edebiyattan bağımsız algılanabilir. Edebiyat doğrudan toplumsal gerçekliği ve toplum olaylarını anlatmasa dahi toplumsal yapı ile ilgili olmak, ondan etkilenmek durumundadır. Çünkü edebiyatın oluştuğu, geliştiği veanlatıldığı ortam tamamıyla toplumdur.Bu paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir? Düşünerek Allahın varlığına ve birliğine inanan peygamber kimdir? Bir gün kaç saattir? İlçedeki yerel yönetim birimi hangisidir? 1) İç Anadolu Bölgesi Türkiyenin en az yağış alan yerlerinden biridir. 2) Bu durum bölgede bozkır bitki örtüsünün hâkim olmasına yol açmıştır. 3) Bozkır bitki örtüsü de küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur.4) Ayrıca suyun kıt oluşu bölgenin kırsal kesiminde köy evlerinin birbirinden uzak ve dağınık hâlde olmasına sebep olmuştur.Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi İç Anadolu Bölgesi ile ilgili yanlış bilgidir? Kemiklerimizin güçlü olmasını aşağıdaki besinlerden hangisi sağlar? Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizmde var olan Beş Erdem den birideğildir? • Mescidü-l Haram• Süleyman Mabedi• Meryem Ana EviYukarıdaki kavramlar ilahi dinlerdeki hangi ibadetle ilişkilendirilebilir? Vitaminler en çok hangi besin grubunda bulunur?, '' nature '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden biri değildir? I. İyilik eden iyilik bulur.II. İyilik et, denize at, balık bilmezse Halik bilir.III. İyilikten maraz doğar.IV. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.V. İyiliğe Nereye gidiyorsun? demişler, Kötülüğe gidiyorum. demiş.Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca diğerlerinden farklıdır? (1) 1451de Edirneye bahar erken gelmiş ve Sultan Murat, Meriç Nehrinin ortasındakiKirişçi Adasında gezintiye çıkmıştı. (2) Taze çimenler, kardelenler, bahar yağmurlarıyla yıkanmış toprağın kokusu insanın gönlünü okşuyordu. (3) Tabiatın güzelliğine bakınca insan kendisini cennette sanıyordu. (4) Sultan Murat, bu manzarayı uzun uzun seyretti.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gilerinde beğeni söz konusudur? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? Gözle görülüp elle tutulabilen canlı veya cansız varlıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Sivil toplum örgütleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ........................ ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul edilmektedir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beytinden alınmış olabilir? Hz. Muhammed (sav.)in sütanneye verilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bir yerin dünya üzerindeki mutlak konumunu tespit etmek için koordinat sistemi kullanılır.I. ParalelII. MeridyenIII. İzohipsIV. EksenBuna göre mutlak konum belirlemek için yukarıda verilenlerden hangileri gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarların gençler üzerindeki zararlı etkilerine karşı ailelerin alabileceği önlemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? Bir trafik kazası sonucunda yaralılara yardım istemek amacıyla aşağıda verilen telefon numaralarından hangisini ararız? Bir dilekçede dilekçe sahibini dilekçe yazmaya yönelten kısım aşağıdakilerden hangisidir? Işığın tam yansıma olayındanI. Sağlık sektörüII. HaberleşmeIII. Eğlence merkezlerinin süslenmesi durumlarından hangilerinde yararlanılır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Kelime anlamı barış, güven, huzur, esenlik ve mutluluk anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yolculuk sırasında mest ve sargı üzerine meshetmenin suresi kaç gündür? Aşağıda verilenlerden hangisi yörelere ve bölgelere göre farklılık gösterir? Bir baba üç yaşındaki oğluna iki bilinmeyenli denklemleri öğretmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştır.Bu başarısızlığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılaştırma cümlesi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir