S:1

4589 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır?

4589 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? sorunun cevabı "4590" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İç Anadolu Bölgesi, karasal iklimin olum- suz özellikleri ve tarımsal verim düşüklü- ğüne rağmen Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir gibi Türkiye’nin yoğun nüfuslu illerine sahiptir.Bu durum adı geçen illerimizin hangi özelliği ile daha fazla ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz? “ Okulumuz” kelimesinin çoğul hali hangisidir? Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türkiye Devleti varlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş ve Osmanlı İmparatorluğunun bıraktığı sorunların hemen hepsi çözülmüştür. Buna rağmen Türkiye Lozan’da bazı isteklerini kabul ettirememiştir. Aşağıdakilerden hangisi Lozan’da çözülemeyen sorunlarla ilgili 1923-1939 arası dönemde yaşanan gelişmelerdendir? Clara : Oh! - - - - .You are here again. Why didn’t you call me before you came?Betsy: I had no time. It was a very quick decision. I. Bake it for 30 minutes.II.Serve warm.III.Put the mixture into the pan.IV.Take it out and leave it to cool.Yukarıda karışık olarak verilmiş cümlelerin anlamlı bir bütün olacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz? Aşağıdaki organellerden hangisi çift katzarla çevrilidir? Saat  09.45’te Bursa’dan hareket eden otobüs 3 saat 25 dakika sonra Eskişehir’e varıyor. Otobüs ,Eskişehir’e saat kaçta varmıştır ?   Kur´an-ı Kerim´in anlaşılmasını sağlayan ve içerik olarak tercüme ile tefsir arasında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Hal değişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen Şehir-Tarihi eser eşleştirmelerden hangilerinin yeri değiştirilirse tüm eşleştirmeler doğru olur?1.   İshakpaşa   Sarayı       -        Ağrı2.   Sümela   Manastırı       -       Trabzon3.   Selimiye   Cami           -       İstanbul4.   Ayasofya  Müzesi        -        Edirne Allah insanı niçin yaratmıştır?  “ mi ” aşağıdaki cümlelerin hangisine soru anlamı katmıştır? Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında yenilmiş ve yönetim değişikliğine uğratılmıştır?   Who is responsible - - - - this mess? ‘’ Kalbi temiz olan,sözü doğru olandır.’’  ‘’Şüphesiz ki Allah , sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz,fakat kalplerinize ve amellerinize bakar.’’Yukardaki iki hadis-i şerif  hangi tür temizlikten bahsetmektedir? Merhaba  “Sene” sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynaklarından biridir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez? Ağrı Dağı hangi ilimizdedir? Habeşistan’a ikinci hicrette Habeş kralıNecaşi ve Hıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri temsilen konuşansahabi kimdir ve Kur’ân-ı Kerim’den hangi sûreyiokumuştur?  •  Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.•     Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.•     Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.•     Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.Yukarıdaki cümlelerde “silmek” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur? Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder? 130 a onluk olarak yuvarlanan en küçük tek sayı ile en büyük tek sayının farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasından korunmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir? Bir işçi günde 30 metre örerek 12 günde bitirdiği duvarı günde 40 m örerek kaç günde bitirir? Aşağıdakilerden hangisi bilimin varlığa yaklaşım biçimidir?  8 başlayarak ileri doğru yedişerli sayarsak 6. sırada söylediğimiz sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? Araçlarda emniyet kemeri takılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? • Sahabe sözlerinden, üzerinde ittifak edilen görüşleri delil olarak benimsemiştir.• En belirgin özelliği rey ve kıyastan uzak durması ve hadise dayalı fıkıh anlayışıgeliştirmesidir.Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep imamı hangisidir?  Aşağıdaki surelerden hangisinde Mekkelilerin geçim kaynaklarından bahsedilmektedir? I. Yönü değişebilirII. Hızı artabilirIII. DurabilirHareketli cisimlere kuvvet uygulandığında hangileri gerçekleşir? 1253 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali aşağıdakileden hangisidir? Mekke’nin fethinden hemen sonra meydana gelen, Müslümanlarla Taif ve Hevazinli müşriklerin yaptığı savaşın adı nedir? aile toplumsallaşma ,nüfusu yenileme, kültürü aktarma ,biyolojik ,ekonomik ,psikolojik ihtiyaçları karşılamak gibi fonksiyonları sahiptir. bu parçadan hareketle aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  Cevap kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Rasim sınıf arkadaşlarına şerbet dağıtmak için sınıfa şişeler içerisinde şerbet getirmiştir.1 şişe şerbetten 8 bardak şerbet dağıtıldığına göre 32 kişilik sınıf için kaç şişe şerbete ihtiyaç vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir