S:1

384 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır?

384 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? sorunun cevabı "380" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir maddenin içine konulduğu kapla birlikte toplam ağırlığına ne denir? “Kahvaltıda çay ............. süt içebilirsin.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 7 yüz binlik + 4 on binlik + 2 yüzlük + 8 onluk şeklinde çözümlemesi verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir. Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir?  “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen ona (kötülüğe) en güzel davranışla karşılık ver. O zaman göreceksin ki aranızda düşmanlık olan kimse sana samimi bir dost oluvermiş!” (Fussilet suresi, 34. ayet)Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayetin mesajına uygundur? O, 29 Ekim’de cumhuriyeti ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanı olarak kimi seçmiştir?  Geleneksel gölge oyunu olarak bilinen kültürel değerimiz aşağıdakilerden hangisidir? Doğru davranış hangisidir? Dinî-tasavvufi temaların işlendiği bir nazım türüdür. Allah'ı övmek ve ona yakarmak için söylenir. Dinii törenler sırasında, dergâhlarda özel bir ezgi ile okunur. Nazım birimi dörtlük ve beyittir. Hece ölçüsü ile söylenir.Bu parçada sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Hüseyin Cahit Yalçın’ın anılarını, verdiği ada uygun olarak yaşamının sanat, edebiyat ve basınla ilgili bölümlerine ayırmış bulunan yazar, yapıtında bu sınırların dışına taşmamaya özel bir çaba göstermiştir. O kadar ki, “İlk Çocukluk” başlıklı bir bölümle başlayan eserine yazar, şu tümce ile girer: “Bende kitap merakının ne zaman başladığını tayin etmek için gözlerimi maziye çevirdiğim vakit çocukluğuma kadar inmeye mecbur oluyorum.” Anlaşılıyor ki yazar için yaşam, bir bakıma “kitap merakı” ile birlikte başlamaktadır.Parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? .pptx  dosya uzantısı  ne tür dosyadır?  Aşağıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?             756                        +  278   Lozan Barış Konferansı görüşmelerine, Türk Hükûmetini temsilen  giden  heyetin  başkanı, aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanın görevlerinden biri değildir? İslam mimarisinin  ilk örneklerine, aşağıdaki şehirlerin hangisinde rastlanır? Aşağıdakilerden hangisi en eski aydınlatma aracıdır?   Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının temel ilkeleri arasında yer almaz? Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inançla  ilgili yorumların amaçlarından biri değildir? Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar? Türkiye IMF'ye olan borcunu kaç yılında bitirmiştir? Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası uygulayan bir ülkenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? I) Ay’ın Güneş etrafında dolanma süresi:365 günII) Ay’ın Dünya etrafında dolanma süresi:27.7 günIII) Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi:27.7 günİfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından biri değildir? Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde “tezlik, çabukluk” anlamı vardır? My brother Jack works at a restaurant, he - - - - a waiter. Birçok tanrının varlığına inanmak demektir. Bu inanca göre evrende birden fazla tanrı vardır ve bu tanrıların farklı görevleri bulunmaktadır. Daha çok ilkel toplumlarda ortaya çıkmış ve farklı şekillerde varlığını devam ettirmiştir.Metinde anlatılan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?  Ey oğul! Devletin hazinesini koru. Devletin servetini çoğaltmaya çalış. İhtiyaçlarından fazlasını harcama. İsraftan kalın. Askerinle, malınla gururlanma. Devlet büyüklerini koru. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk çocuğuna bak, onların ihtiyaçlarını karşıla.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki peygamber-suhuf eşleştirmelerinden­ hangisi yanlıştır? Aşağıdaki devletlerden hangisi Timur Devleti’nin hâkimiyetine son vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?   Ben 8 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti.Bugün ben 14 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? 4 sayısının 4 fazlası kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden meydana gelmiştir?   Aşağıdaki olayların hangisinde sürtünme kuvvetinin etkisi en azdır? Aşağıdaki oyunlardan hangisi geleneksel oyunlarımız arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir