S:1

Sevgilerin köyünde bulunan aşağıdaki nesnelerden hangisi doğal unsurdur?

Sevgilerin köyünde bulunan aşağıdaki nesnelerden hangisi doğal unsurdur? sorunun cevabı "Sağlık ocağı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
 "selin aysuna hediye aldı."Yukarıdaki cümlede hangisinde doğru yazılmıştır? Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir? Hz. Muhammed (sav.)’in  Mekke Dönemi’nde mağdur insanlara yardım etmek, haksızlığa uğrayanların haklarını korumak amacıyla katıldığı teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Yazar, güçlü bir gözlem gücüne sahiptir. Gözlediklerini, izlenimlerini güzel ve etkileyici bir üslupla anlatır. Hayata bakış açışı gerçekçidir. Hayatın iyi ve kötü yönlerini birlikte ele alır.Yukarıdaki parçada yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde değindiği bir konu değildir? Eski adı Abdül –Kâbe olan ve Müslüman olduktan sonra Resulullah'ın isteğiyle adını Abdurrahman olarak değiştiren sahabe kimin oğludur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı bir sözcük değildir? Trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, (A) İl’ i Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, (A) İl’ i Valiliği İmza Yetki Yönergesi ile kendisine verilen imza yetkisi çerçevesinde (B) İl’ i Defterdarlığına gönderilecek olan bir yazıyı aşağıdakilerden hangisi adına imza eder? Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu nekadar olmalıdır? Hangi cümlede ikilemeler görevce diğerlerinden farklıdır? “Senin de aklın fikrin karnında, ellerinde, alnında be arkadaş!”Yukarıdaki cümlenin kaç sözcüğünde hece düşmesi vardır? Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde görülmemiştir? Hz. Muhammed (s.a.v), annesi vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Aşağıdakilerden hangisi ilk iman edenlerden değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  eş sesli kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Birbirini tanıyan kişilerin (akraba, eş, dost, kardeş vb.) duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektuplara- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “Yılın belli günlerinde usulüne göre ihram giyerek Arafat’ta vakfe yapmak ve Kabe’yi tavaf etmektir.”Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?A) UmreB) TavafC) HacD) Ziyaret Zeynep, elindeki alüminyum folyoyu iki parçaya ayırıp, birini düzgün şekilde kartona yapıştırdı. İkinci parçayı ise buruşturup daha sonrabiraz düzelterek kartona yapıştırdı.Her iki alüminyum folyoya baktığında düzgün olanda kendisini net olarak gördü. Ancak buruşturduğu alüminyum folyodaki görüntüsü netdeğildi.Zeynep, yaptığı bu etkinlikte yüzeylerin özellikleri ile ilgiliI.Yüzeyin pürüzsüz olması, net görüntü oluşmasını sağlar.II.Yüzeylerin pürüzlü olması, ışığı dağınık yansıtmalarına sebep olur.III.Buruşuk alüminyum folyo ışığı yansıtmaz.çıkarımlarından hangilerine ulaşır? Işık kaynağı olmadığı halde ışık yayıyormuş gibi görünen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (... ) Meleklerin, şeklini tam olarak bilemediğimiz kendilerine özgü kanatları vardır.(... ) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.( ...) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.(... ) Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur.( ...) Şeytan, Hz. Âdem’e (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir.  Servetifünuncular, şiirde farklı bir yol izlemişlerdir. Onlar resim yapar gibi şiir yazmak istemişlerdir. Bu şiiri resim gibi algılamak demektir. Şiirle resim onlarda iç içedir. çok sıfat kullanmalarının yeni sıfatlar icat etmelerinin sebebi budur.Bu parçadan Servetifünuncuların şiirde etkilerndikleri edebi akımın özellikleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa ne ad verilir?  Hz. Muhammed (sas)’e peygamberlik kaç yaşında, nerede ve ne zaman verilmiştir?  Anıtkabir nerededir arkadaşlar? 24 sayısının yarısı kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin temel özelliklerinden biri değildir?. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadisine göre anne ve baba hakkının ödenmesi ile ilgili hangi bilgi doğrudur?  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurgulanmış bir tümce vardır?   Aşağıdakilerden hangisi “fayda” sözcüğüyle eş anlamlıdır? Bir Excel sayfasında satırlar aşağıdakilerden hangisi ile  gösterilir.   Aşağıdaki alanlardan hangisi yayalar için güvenli yollardan değildir? Doku ve organ bağışı, aşağıdaki durumların hangisinde yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Kemiklerden kalsiyum kaybının artışı aşağıdakilerden hangisine neden olur? İslam gelmeden önce, pek çok Arap kabilesi çöllerin yoğun olduğu Arap yarımadasında göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti. Siyasî hayat, kabilecilik esasına göre şekillenmişti. Kureyş’in iki büyük kabilesi arasında köklü bir siyasî rekabet yaşanmaktaydı. Toplum köleler ve efendilerden oluşuyordu.Bu paragrafta İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine değinilmemiştir? “Din ( ) aşk ( ) şiir ( ) Boşlukta yuvarlanan insanın yıldıza attığı merdivenler (  ) “cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Aşağıda öykü türü ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Hal değişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? She has - - - - for the same company for eight years. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir