S:1

İnsanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, doğal çevreye bağlıdır. Bu yüzden doğal dengenin bozulmaması için çaba göstermeliyiz.
Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olan faktörlerdendir?

İnsanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, doğal çevreye bağlıdır. Bu yüzden doğal dengenin bozulmaması için çaba göstermeliyiz.Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olan faktörlerdendir? sorunun cevabı "Ormanların hızla yok edilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kiliselerin Hristiyanlığı, hristiyan olmayan ülkelerde yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ne denir?A) SatanizmB) MisyonerlikC) YogizmD) Tenasüh Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?            Bayram namaz kaç rekattır? Bilimsel yazıların bu bölümünde, makalede ifade edilenlerin kolay ve doğru anlaşılmasına yarayacak temel bilgiler verilmelidir. Ayrıca makaleye konu olan araş-tırmada nasıl bir yöntem izlendiği ve bu yöntemin seçiliş sebebi de bu bölümde ortaya  konmalıdır.Bu parçada bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir? 6318 +549 +396 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?         1 -Dik açılar doksan derecedir.        2- Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş.        3- Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim.        4- Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum   Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?  “Avcı Süleyman, yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı.” Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Dünya’nın Güneş’in etrafında dolandığı yörüngenin şekli hangisine benzemektedir? Kur’an-ı Kerim’in indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? “Zor günlerimizde nice akrabalarımız bize yüz çevirir; ama gerçek dostlarımız yanımızdadır.”Cümlesiyle anlatılmak isteneni, aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar? “Bir canlının yaşayıp, üreyebildiği doğal ortama …… denir.”Cümlesinisini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayabiliriz? Robert : Can I use your laptop to do online shopping?George: - - - - . I am not using it now. Aşağıda verilenlerden hangisi çözelti örneği değildir? Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız;Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;       Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider! Yukarıdaki dörtlükte kaç kelimede ünsüz yumuşaması gerçekleşmiştir? Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bir bakterinin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar? Aşağıdaki canlıların hangisi hem karada hemde suda yaşayamaz? Yemek yeme adabı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi Peygamber Efendimiz’in davranışlarından biri değildir? Hz. Muhammed (s.a.v)’e, peygamberlik verilmeden önce güvenirliğinden dolayı kendisine verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir? Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak;I. Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır.II. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılabilir.III. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok iyi dinlemek” anlamı taşır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kaç defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir? ”Türkiye’nin devlet siyaseti, milli sınırlar içinde, egemenliğe dayanarak bağımsız yaşamaktadır”   Atatürk yukarıdaki sözü ile hangi milli dış politika ilkesine işaret etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Erzurum Kongresi  tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Lidyalıların uygarlık tarihine yaptığı en önemli katkı ilk kez madenî parayı icat etmeleridir.Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli bir gelişme ve kolaylık sağlamıştır? Zeytinyağı-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kast sistemi içerisinde “ Rahipler ve aydınlar” sınıfını ifade eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin tüm ünsüzleri yumuşaktır? Derse geç kalan Ercan, öğretmenine aşağıdaki İngilizce cümlelerden hangisini söylemelidir? 20 + A = 45 işlemininde verilmeyen toplanan kaçtır? I. Dille kültür arasında sıkı bir bağ vardır.II. Evrensel niteliklere sahiptir.III. Kültürel zenginlikler dil aracılığıyla geleceğe aktarılır.IV. Dildeki bozulmalar kültürü olumsuz etkiler.V. Kültürlerin gelişmesi için dil şarttır.Dille ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? ”Karınca, ……….bir hayvandır.”Tümcesini hangi kelim ile tamamlamak uygun olur?  Gazların günlük hayatta kullanımıyla ilgili,I. Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken soğuması özelliğinden faydalanılır.II. Sıcak hava balonlarında, sıcaklığın etkisiyle gazların genleşmesinden faydalanılır.III. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır.yargılarından hangileri doğrudur? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır  2, 51a ondalık kesrinin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış şekli 2,52 olduğuna göre a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Su kaynaklarından tarım, turizm, balıkçılık ve enerji üretimi gibi alanlarda yararlanılır.Aşağıdaki göllerimizinden hangisinden tarımsal sulama amacıyla yararlanılmaz?  “sürmek” kelimesi hangi cümlede deyim içinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusunda 0’a  daha en yakındır?  Ümit, niyet bildiren, kutsallık ve bereketi anlatan giysi rengi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir