S:1

Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz?

Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz? sorunun cevabı "yollar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?    • İlk halifelik Hz.Ali’nin hakkıdır.•  Hz.Ali, Hz. Muhammed (sav.)’den sonra insanların en üstünüdür.Temel görüşlerinden bazıları verilen siyasi-itikadi mezhep hangisidir? Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? "halam-aldı-bir-etek-yeni " kelimeleri kullanarak olumlu bir cümle oluşturunca baştan ikinci kelime ne olur? Kara kürede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Osmanlı Devleti, Mondros ateşkes Antlaşmasını itilaf devletlerini temsil eden aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır?   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmamız gerektiğini öğütlemektedir? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ yazınız. (...) Kuvvetin birimini dinamometre ile ifade ederiz.(...) Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yöndedir. (...) Pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazladır.(...) Dinamometrenin yapımında yay ya da lastik gibi esnek cisimler kullanılır. (...) Araba lastiklerinin zamanla aşınmasının nedeni sürtünme kuvvetidir. Bir kilo armut 7 TL’dir. Zeynep 5 kilo armut aldığına göre kaç lira ödemelidir? Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin kavramlarından değildir?  Aşağıdaki davranışlardan hangisini cemaat yapmamalıdır? Mesleklerle ilgili olarak yazılan cümlelerden hangisi doğru değildir? Teknik, doğada olmayan fakat insanın kendi aklı sayesinde doğadan aldığı malzemeyi kendi hayatını kolaylaştıracak alete çevirmesidir.Buna göre, teknik bilgide özne ile nesne arasındaki ilişkiyi sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? 1514 tarihli Çaldıran Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? *Sigara içmek*Tozlu ortamlarda bulunmak*Sağlıksız, pis kokulu ortamlarda bulunmakYukarıda verilenler hangi organa özellikle zarar verir?  İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştürAçıklamaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Hz. Muhammed (sas) Adal ve Kâra kabilelerinden bir heyetin İslam’ı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grupHüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür.İslam tarihinde bu olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır? Osmanlı Devleti’nde sancaklara gönderilen şehzadelere yardımcı olan tecrübeli ve bilgili kişilere ne ad verilirdi? Arkeolojinin tarihini farklı açılardan ele alabiliriz.     1              2        3         4Bu cümlede numaralanmış kelimelerden hangisi bir varlığı nitelemiştir? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamamlaması değildir? Bir deste gül 40 TL ise bir gül kaç liradır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan değildir? Yeryüzünün herhangi bir yerinde görülen kısa süreli hava olaylarına………. uzun süreli hava olaylarına  ise ……………..denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? 4-7-10-13-16-19 örüntüsü için hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin yaptığı işlerden değildir? (-4-2) : (-4+2) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Bir okulda yeni öğretim döneminde okutulacak olan seçmeli ders ile ilgili hangi gruba araştırma yapmak uygundur? I-  Dükkân açma hakkına “gedik” denir.II-  Tek cins ticaret maddesinin toptan satışı ya da dağıtımının yapıldığı yerlere “kapanhanı” denir.III-  Çarşı ve pazarda satılan muhtelif malların kontrolünü sağlayan kişiye “muhtesip” denir.IV-  Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılmış topraklara “malikane” denir.V- Ana yolların ve geçitlerin güvenliğini sağlayan kişilere “derbentçi” denir.Performans ödevi hazırlayan öğrenciler yukarıdaki tanımlardan hangisinde yanlışlık yapmışlardır? İnsanı küçük yaşta eğitmeyi anlatan atasözü hangisidir?  Yeryüzünde ilk cinayeti işleyip kardeşini öldüren Hz. Adem’in oğlu aşağıdakilerden hangisidir? (1) Okaliptüs ağacı, koalaların hem yiyecekleri hem de evleridir. (2) Bu yüzden koalalar, gerekmedikçe ağaçtan inmezler. (3) Sadece bir ağaçtan ötekine taşınmakiçin yere inerler. (4) Okaliptüslerin dallarındaki çatallar da onlar için dünyanın en güzel yataklarıdır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeamaç-sonuç ilişkisi vardır? Mekke’den Medine’ye hicret edenlere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “deniz” sözcüğü özel ad olarakkullanılmıştır?  “ 0, 2, 5, 7 ” rakamları kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır? 75 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Ağza ve burna su verdikten sonra bütün vücudu kuru yer kalmaksızın yıkamak suretiyle alınan abdest türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi şiirde çağrışımın işlevi için söylenemez? Hangisi Ulusal Kongre (Milli Kongre) olarak da bilinen milli mücadelenin planının çizildiği kongredir? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleklerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir