S:1

Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz?

Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz? sorunun cevabı "yollar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması durumunda, idarece uygulanabilir olan usul aşağıdakilerden hangisidir? Anadolunun kapılarının Türklere açıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Mütarekeden sonra İstanbula gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce Geldikleri gibi giderler! demiştir.Buna göre Mustafa Kemalin, Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yeni kimlik kartlarının arka yüzünde yer alır? Hatemül-Enbiya kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hareketlerimizin dengeli olmasını sağlayana merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biridir? Aşağıdaki devletlerden hangisinin tarihinde Sipahi İsyanı olayı vardır? İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. hadisi İslamın hangi özelliğini vurgulamaktadır? Bir okulda 11 sınıf her sınıfta 19 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci oturduğuna göre Bu okulda kaç öğrenci vardır ? Bir çıkarma işleminde fark 520, eksilen 750dir. Çıkan sayının iki katı kaçtır? Lavabo açıcı olarak sud kostik (NaOH) kullanılmasının nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ....Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah, düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar.Ayette yapmamız istenen davranış hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.(......) Farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.(......) Ödevlerimizi yapmak çevremize karşı sorumluluğumuzdur.(......) Yasalar önünde herkes eşittir.(......) Adalet, insani değerlerden biridir.(......) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir Dünya ekonomi ve politikasında küreselleşerek önemli bir merkez haline gelen kentlerin bu güce ulaşmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi en azdır? Aşağıda örnekleri verilen kaslar hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?Kalp kasları kol kasları mide kasları A) Düz Kas Çizgili Kas Kalp KasıB) Kalp Kası Düz Kas Çizgili KasC) Çizgili Kas Düz Kas Kalp KasıD) Kalp Kası Çizgili Kas Düz kas Osmanlı Devletinde şeri davalara bakan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Halat çekmece oynayan çocuklar karşı taraftaki arkadaşlarını çekiyorlar. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybedecektir. Her iki gruptaki çocukların yeri değişmediğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş yönü.................... Boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerden hangisi gelmelidir? Türkiyenin dışarıdan en fazla aldığı ürün aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir