S:1

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Baraj - Beşeri Unsur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
My  house  is  -  -  -  -  than  Mehmet’s but  his  house  is  -  -  -  -  than  mine. I.Dün sabah erkenden dayısını telefonla aradı. II. Konuyu kitaplarda araman yeterli değil. III. Törende gözlerim hep seni aradı. IV. Kitabın her sayfasını aradım ;ama soruyu bulamadım.Yukarıdaki cümlelerde “aramak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özellik değildir? Doğu Cephesi’ nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir? I. Aile yardımı ödeneğiII.Ölüm yardımı ödeneğiIII. Eğitim, öğretim tazminatıIV. Öğretim yılına hazırlık ödeneği657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre öğretmenlere yukarıdaki ödemelerden hangileri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir? Ülkemizde ağaçların ve taşların yosun tutan tarafı hangi yönü gösterir? Mustafa Kemal’in askerlik görevleriyle ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? “ 8,4,9,0” sayılarından elde edilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının farkı kaç olur? ‘‘Allah anıldığında pusuya çekilen cin ve insan şeytanınşerrinden Allah’a sığınırım. İnsanların kalbine vesveseatan…’’Ayetlerinden bir kısmının meali verilen surenin adı aşağıdakilerden hangisidir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar, sadece özel okullarda ücretli ders verilebilir? Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyet’i daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medine’ye yaptıkları göç hareketine ne denir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(....) Erime noktası, saf katı maddelerin ortak özelliklerinden biridir.(....)  Isı, bir enerji türüdür.(....) Sıcaklık, kalorimetre kabıyla hesaplanır.(....)  Isı alan demirin hacmi artar.(....) Gazlarda genleşme ve büzülme görülmez.  Seni gezdim karış karış.Ak ceylan gördüm dağında,Seyrettim deli gönlümüKızıl-yeşil ırmağındaBağlıyım candan sana benİçimde bin renktesin sen.Ciğerimi tazeleyenBir hava var toprağındaŞair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Elifim uğru nakışlı Yavru balaban bakışlı Yayla çiçeği kokuşlu Kokar Elif Elif diyeBu dörtlükte “l” ve “y” seslerinin tekrar edilmesiyle aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi sağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iki arkadaş arasında olması gereken bir duygudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kararsızlık anlamı vardır? İtilaf Devletleri’nin, Çanakkale Cephesi’ni açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’ya yardım etmekti.Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir? Zekâ bakımından eşit özelliklere sahip eşit ikizlerden birine, diğerine göre daha iyi eğitim verilmiş ve sonuçta iyi eğitim alan ikizin zekâ düzeyinin daha yükseldiği görülmüştür.Bu durum zekâ gelişiminde hangi faktörün etkisini göstermektedir? Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir?     Kulağımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   I.Bolu tünelinin yapılmasıII.Fırat nehri üzerinde Atatürk barajının yapılmasıIII.Doğu Karadeniz’de balıkçılığın yapılmasıYukarıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? 45’ in asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Mescid-i Nebi'nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne ne denir? Harzemşahların yıkılışında etkili olan savaş hangisidir? Artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum kanallarının bağlanmasına - - - - adı verilir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Boy  : Would you like to learn an interesting fact?Girl  :Sure, what is it?Boy  :The name Bill - - - - from William. Sevr Anlaşması’nın (10 Ağustos 1920) hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tür (cins) isimdir? Sabah ezanı okunurken diğer ezanlardan farklı olarak “Namaz uykudan daha hayırlıdır.” söylenir.Sabah ezanında böyle bir ifadenin yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ahmet : - - - -?Alice    : Pasta, cheese and eggs. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı nerede başlattı?  Fatih, aklında iki basamaklı bir sayı tuttu. Bu sayıdan 1 onluk çıkarıp 2 birlik ekledi. Böylece yeni sayı 25 oldu.Buna göre Fatih’in aklında tuttuğu sayı kaçtır? Hangi cümlede yazım hatası vardır? Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Et,süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan,sinir ve kasların gelişiminde önemli etkisi olan vitamin hangisidir? Hemen hemen bütün elektrikli araçlarda sigorta bulunur. Sigortalarla ilgili olarak öğrenciler görüşlerini bildiriyor.Ahmet: Sigortalar devre elemanlarının zarar görmemesi için kullanılır.Sevinç: Sigorta bir elektrik devresinden fazla akım geçtiğinde akımı artıran devre elemanıdır.Emel : Sigorta devrede güvenlik sağlamak amacıyla kullanılır.Bu öğrencilerden hangilerinin görüşleri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir