S:1

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz? sorunun cevabı "Dağlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Türk Milleti adına yasama (kanun koyma, kanun yapma) yetkisini hangi devlet organı kullanır? .................................................... kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonucunu üstlenmesidir. Yukarıdaki boş yere hangi kavram yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini koyunuz. (.....) Yaya kaldırımları aynı zamanda oyun alanlarıdır.(.....) Duran iki aracın arasından geçmek tehlikeli değildir.(.....) Yaya ve okul geçitleri, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçitler güvenli geçiş yerleridir.(.....) Trafik kazalarında insanın payının azaltılması için insanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir.(.....) Duran taşıtların önünden ve arkasından karşıya geçebiliriz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne almamıştır? Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur? Sınıfımızdan kütüphaneye giden 16 öğrencinin 7 si erkektir. Kızların sayısı kaçtır? • Dede Korkut Hikâyeleri destan özelliği taşıyan on iki hikâyeden oluşur.• Kerem ile Aslı, dinî halk hikâyelerine örnektir.• Mesnevi divan edebiyatında çağdaş hikâye ve romanın yerini tutmuştur.Yukarıdaki cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir? 1600 nükleotitli bir DNAda 200 guanin nükleotit varsa bu DNAdaki Timin nükleotit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Atatürk, çocuklara hangi bayramı armağan etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvandır? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı vardır? "ihtiyaç" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Vücudun en küçük kemikleri kulağın hangi kısmında yer almaktadır? 1-tüketici 2-bilinçli 3-yapar 4-tasarrufYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar? Hz. Muhammed peygamberlikle müjdelendirildiği zaman kaç yaşındaydı? Oldukça üretken olan şair birçok eserinde sosyal gelişmelerin üzerinde durmuştur. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıyla uygulamış ve divan edebiyatı anlayışının yerleşmesinde etkili olmuştur. İskendername ve Cemşid ü Hurşit adlı mesnevileri bulunmaktadır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir